1942

Onlar çocuktular

Paris City Hall

1940-1945 YILLARINDA PARİS'TE YAHUDİ ÇOCUKLARIN TEHCİRİ VE KURTARILMASI

Temmuz 1942'de yaklaşık 14.000 Parisli sadece Yahudi oldukları gerekçesiyle Fransız polisi tarafından tutuklandı ve çoğu Vélodrome d'Hiver'de toplandı. Aralarında çok sayıda çocuk vardı. 1942-1944 yılları arasında Fransa'dan sınır dışı edilen 11.400 Yahudi çocuğun yarıdan fazlası Paris'tendi. Şimdi, 2012 yılında, 'rafle du Vel d'Hiv'in (Vel 'd'Hiv Toplama Hareketi) 70. yıldönümünde, şehrimiz onları anmak istiyor. Ayrıca kurtarma örgütleri ve Parislilerin dayanışması sayesinde "saklanarak" Shoah'dan kurtulan binlerce çocuğu da anmak istiyoruz. Bu sergi, onları anmak için şehrimizin yıllardır yaptıklarını onurlandırmaktadır. Her ilçede, sınır dışı edilen çocukların adlarını, anılarını, öykülerini ve onurlarını topluma geri kazandıran pek çok organizasyon tarafından gerçekleştirilen unutturmama ve koruma görevinin devamıdır. Bu sergi hatıralara bağlılık, dikkat ve sorumluluk bilinci için bir çağrı olsun. Bertrand Delanoë

KİMLİKLERİ BELİRLEME VE DIŞLAMA

22 Haziran 1940 tarihindeki ateşkesle birlikte, Fransa ikiye bölünmüştü. Paris ve dolayısıyla da Fransa'daki Yahudilerin çoğu kuzey bölgesinde kalmıştı. Eylül 1940'tan itibaren, işgal yetkilileri ve Vichy hükümeti Yahudilerin damgalanması sürecini organize etti. Fransız yasaları ve Alman yönetimi kimlerin Yahudi olduğunu belirliyor, ardından bu kişiler kimlikleri tespit edilip yerleri bulunarak ekonomik ve kültürel hayattan sürülüyorlardı. Bu tedbirlerin çoğu sadece yetişkinleri değil, çocukları da etkiliyor ve sonuçta çocukların Avrupa'da on sekizinci yüzyıldan başlayarak gitgide artan düzeylerde yararlandığı koruyucu yasalardan radikal bir kopuşa işaret ediyordu.

TUTUKLAMA VE TEHCİR

Shoah sırasında Paris'te özellikle şehir polisi tarafından toplam olarak 6100'den fazla çocuk tutuklandı. Bunların çoğu Polonya'daki Auschwitz kampına gönderildi ve oraya varır varmaz yok edildi.

Hapse atılan ebeveynlerin çocuğu olmak

Paris'te ilk toplama hareketleri 1941 yılında gerçekleştirildi. Bunların ardından, özellikle erkek ve hemen hemen tümü yabancı olan yaklaşık 8200 kişi tutuklandı. Bu babaların çoğunun hapse atılması ailelerinde maddi ve manevi daha fazla sıkıntıya neden oldu. Bazen çocukların tek başlarına kalması gibi trajik sonuçlar da oluyordu.

DAYANIŞMA VE KURTARMA HAREKETİ

Fransa'dan sürülen çoğu Yahudi çocuğun kaderinin belirlendiği yer Paris'ti. 'Rafle du Vél d’Hiv' (Vél d’Hiv Toplama Hareketi) boyutlarının da ötesinde bir dönüm noktası teşkil ediyordu. Bir yandan, 16 yaşından küçük Yahudilerin kaderini kesin bir şekilde belirliyor, diğer yandan sebep olduğu tepkilerden dolayı, bu radikal yok etme projesine karşı muhalefete kapı açıyordu. Parisliler mahallelerinde, apartmanlarında, sokaklarında olsun, bu ani ortadan kaybolma olaylarını fark etmeye başlıyor, bazen de Fransız polisinin sadece erkekleri değil, kadınları ve hatta çocukları da içine alan, şiddet içeren tutuklama işlemlerine şahit oluyorlardı. Bu sahneler Yahudi olmayan ve o zamana kadar Yahudilere pek dikkat etmemiş, hatta onların durumundan memnun olan Yahudi dışı nüfus arasında dayanışmaya neden oluyordu. Birkaç aydır durumları gitgide kötüleşen ailelere yardım eden Yahudi sosyal organizasyonları kendilerine duyulan bu sempatiden yararlanarak artık herkesin ortak amacı haline gelen düşüncelerini gerçekleştirebilirdi: Çocukları kurtarmak.

HAYATTA KALANLAR VE BÜYÜYENLER

Tüm Fransa'da olduğu gibi Paris'te de Yahudi çocukların yaklaşık %80'i savaştan sağ kurtulmuştu. Genel olarak, bunların 10.000'inin, Yahudi olmayanların desteklediği Yahudi'leri kurtarma örgütleri tarafından saklanması sayesinde hayatta kaldığı tahmin edilmektedir. Ancak net bir rakam vermek zordur. Çevredeki komşuların, mahalle veya okul arkadaşlarının yardım etkinlikleri de düşünüldüğünde sayısal tahminlerde bulunmak daha zor hale gelmektedir. Sonuçta, savaşta pek çok çocuk Paris'teki evlerinde kalmayı başarabilmiş ebeveynleriyle birlikte yaşamışlardı. Dolayısıyla, Fransa'da savaştan sağ kurtulan Yahudi çocuklar çok farklı tecrübeler yaşamıştı.

Hazırlayanlar: Hikaye

Amicale des anciens et sympathisants de l’OSE
Archives nationales
Archives de la ville
Archives départementales du Loiret
Archives de la préfecture de police de Paris
Archives de l’ORT-France
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque nationale de France
Centre Medem
CERCIL/Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Comité français pour Yad Vashem
Maison d’Izieu
Mémorial des enfants juifs exterminés
Ministère de la Défense
Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Musée de la résistance nationale
OSE
United States Holocaust Memorial Museum (Washington)
Amicale des anciens et sympathisants de l’OSE
Archives nationales
Archives de la ville
Archives départementales du Loiret
Archives de la préfecture de police de Paris
Archives de l’ORT-France
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque nationale de France
Centre Medem
Comité français pour Yad Vashem
Maison d’Izieu
Mémorial des enfants juifs exterminés
Ministère de la Défense
Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Musée de la résistance nationale
OSE
United States Holocaust Memorial Museum (Washington)

Katkıda bulunanlar: Tüm medya
Bazı durumlarda öne çıkan hikaye bağımsız üçüncü taraflarca yaratılmış olabilir ve aşağıda listelenmiş olan içeriği sağlayan kurumların görüşlerini her zaman temsil etmeyebilirler.
Google ile çevir
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil