Romana Sutas porcelāna kolekcija

Museum of Decorative Arts and Design

20.gadu sākumā tikko neatkarību ieguvušajā Latvijā iezīmējās nacionālās mākslas identitātes veidošanās un spilgtu radošo personību tapšanas laiks. Latviešu mākslinieki, kas uzskatīja sevi par jaunās laikmeta pārstāvjiem, izvirzīja ambiciozu mērķi - radīt mākslu, kas, atrodoties saistībā ar aktuālajām norisēm Eiropas mākslā, vienlaicīgi nezaudētu nacionālo savdabību. Viens no entuziastiem, kas vēlējās īstenot jaunus estētiskus uzskatus tēlotājā un dekoratīvajā mākslā, bija Romans Suta.

Romana Sutas porcelāna kolekcija
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā krājumā atrodas šobrīd Latvijā lielākā darbnīcas "Baltars" kolekcija, kas neapšaubāmi ir porcelāna fondu izcilākā daļa - mūsu "zelta fonds". Tā atspoguļo ievērojamo meistaru - Sigismunda Vidberga, Romana Sutas, Aleksandras Beļcovas, Erasta Šveica un Lūcijas Kuršinskas. Bagātīgākais ir Romana Sutas mantojums.

Īpaši interesantas ir Romana Sutas daudzās variācijas par seno latviešu kāzu tēmu. Lielie šķīvji "Kāzas" skan kā humna tautas garīgajam spēkam, tās seno tradīciju skaistumam.

Šīs kompozīcijas ir episki monumentālas, cēla miera apdvestas. Tās veidojot, mākslinieks bieži izmantojis liela izmēra šķīvja formas, kas gandrīz ir plakana, bez izceltām apmalēm, palīdzot vērienīgāk uzsvērt notikuma nozīmību un svinīgumu.

Jaunais pāris ierodas svinību vietā.

Viesi sagaida jaunlaulātos.

Divi mīlas baloži simboliskā kāzu gredzenā. Baznīcas torņu smailes aiz loga.

Mūziķi spēlē, tiek klāti galdi.

Viesi sagaida jaunlaulātos.

Krāsu izvēlē mākslinieks devis priekšroku tautas mākslai raksturīgajai, siltajai sarkanbrūno toņu gammai.

Galvenās tēmas autora porcelāna darbos ir lauku dzīves motīvi...

...pilsētas sadzīves ainas, krodziņi un ostas...

...uz konstruktīvismu balstītas kompozīcijas...

...un teātra sižeti.

Gan glezniecības, gan porcelāna darbos Romans Suta nav izvairījies no sociālās un vēsturiskās tematikas. Piemēram, darbos...

...viņš pievērsies latviešu tautas vēsturei. Autora interpretācijā tie ir dinamiski, asi raksturoti ieskicējumi.

Katrs darbs sākas ar skici.

Romans Suta bija mākslinieks ar apbrīnojami plašām interesē, jaunu ceļu meklētājs glezniecībā, teātra dekorācijās un dekoratīvi lietišķajā mākslā.

Ar raksturīgo impulsīvo aizrautību un nevainojamo estētisko gaumi Suta tiecās radīt jaunas izteiksmes iespējas.

Galvenais māksliniekam ir viņa daiļrades tuvība tautas dzīvei un garam, to paužot laikmetīgā, lakoniskā un skaidrā valodā.

Lielās vāzes korpuss sadalīts ritmiski kārtotās joslās, kurās kā senā hronikā varam lasīt stāstu par Livonijas laiku cīņām ar krustnešiem, Rīgas dibināšanu, rosīgo tirdzniecību, burulaivām kuģojot pa Daugavu, Brīvības cīņām un Rīgas atjaunošanas darbiem. Pamata gleznojuma josla veltīta mierpilnajai Latvijas lauku dabas ainavai un ikdienas darbam, kas ir visa pamats un latviešu tautas identitātes simbols.

Atbalstītāji: stāsts

Šī izstādes veidošanā izmantoti materiāli no izstādei "Rīgas mākslas porcelāns. 1925-1940" veltītā kataloga, kurš publicēts 2012.gadā Rīgā, Latvijā.

Tiesību īpašnieki: visa multivide
Dažos gadījumos piedāvātais stāsts ir neatkarīgas trešas puses veidots un ne vienmēr pārstāv tālāk redzamo iestāžu viedokli, kas nodrošinājušas saturu.
Tulkot, izmantojot Google
Sākums
Izpēte
Tuvumā
Profils