2014. g.

Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem

National Library of Latvia

Kāpēc stāstīt par Rīgu? Katram tā taču var būt sava, īpaša, neatkārtojama, intīma, kurā atspoguļojas viņa domas, atmiņas, laimes brīži un skumjas. Daudzveidīga, mainīga, vēsturiski, etniski un kultūras jomā tik raiba un dinamiska: izstāde piedāvā stāstu par pilsētu Rīgu pirms simts gadiem.

Rīga. Aleksandra iela, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
Rīga līdz 1914. gadam – līdz brīdim, kad Eiropā sākās Pirmais pasaules karš: 19. gadsimta Rīgas stāsta noslēgums – cezūra, skaļš un asiņains, bēgļu ceļiem piepildīts klusuma periods, kad metropole pie Daugavas krastiem bija sastingusi nāves bailēs un rīdzinieku sāpēs. Izstādes stāsts nav hronoloģisks – tas sākas ar brīdi, kad tika nojaukti viduslaiku nocietinājumi un Rīga sāka strauji augt un attīstīties. Izstādē piedāvātas piecas tematiskās jomas, kas veido Rīgas vaibstus pirms Pirmā pasaules kara.
Events in Europe and in Riga, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Notikumi Eiropā un Rīgā

Events in Europe and in Riga, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Notikumi Eiropā un Rīgā

Events in Europe and in Riga, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Notikumi Eiropā un Rīgā

Events in Europe and in Riga, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Notikumi Eiropā un Rīgā

Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke, 1864, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
I. Rīga aug
19. gadsimts Rīgā, tolaik Krievijas impērijas pilsētā, ir visai nemierīgs un dinamisks laiks. 1856. gadā tika apstiprināts Rīgas pilsētas nocietinājumu nojaukšanas plāns, 1860. un 1861. gadā – veidoti Rīgas apbūves un teritorijas pārvaldes plāni. Bija sācies jauns posms pilsētas attīstībā. Līdzās militārajiem mērķiem pakļautajai apbūves shēmai, pilsēta sāka mainīt seju, iegūstot ātri augošas tirdzniecības un rūpniecības pilsētas veidolu. Rīgas urbanizācija veicināja arī pārmaiņas iedzīvotāju sastāvā. 1863. gadā nocietinājumu nojaukšanas darbi bija beigušies un pilsēta varēja augt un izplesties.
Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke, 1864, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas plāns pirms viduslaiku nocietinājumu mūru nojaukšanas

Rīga līdz ar apvidu (1. lapa), M. Siliņš, 1896, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas plāns pēc viduslaiku nocietinājumu mūru nojaukšanas

Rigasches Adress-Buch 1898/99, 1898, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Berga bazāra reklāmas materiāls

Rigasches Adressbuch 1910, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas tirdzniecības vietu reklāmas

Списокь абонентамь на телефонное сообщенiе вь РигѢ, 1904, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Telefona lietošanas instrukcija

Bau-Instruction für die Stadt Riga, 1867, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Būvniecības noteikumi Rīgā

Ofenkatalog von Zelm & Boehm Gypsfabrik, Schlämmkreidefabrik, Ofen- und Tonwarenfabrik, 1909, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Krāšņu katalogs

Ofenkatalog von Zelm & Boehm Gypsfabrik, Schlämmkreidefabrik, Ofen- und Tonwarenfabrik, 1909, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Krāšņu katalogs

Ofenkatalog von Zelm & Boehm Gypsfabrik, Schlämmkreidefabrik, Ofen- und Tonwarenfabrik, 1909, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Krāšņu katalogs

Иллюстрированный каталог Общества Рижского чугуно-литейного и машино-строительного завода, бывшего Фельзер и Ко, Рига, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rūpnīcas skats Rīgas Čuguna un mašīnbūves rūpnīcas biedrības (bijušais Felzers un Ko) katalogā

Товарищество "Проводник", Рига: хирургические предметы, 1911, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" ražoto ķirurģisko instrumentu kataloga vāks

Товарищество "Проводник", Рига: хирургические предметы, 1911, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" ražoto ķirurģisko instrumentu kataloga vāks

Товарищество "Проводник", Рига. Ч. 2, Хирургические и разные резиновые предметы: [прейскурант, 1 янв. 1912 г.], 1911, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" ražoto ķirurģisko instrumentu katalogs: krūšu uzmavas, baloni, bankas

Иллюстрированный каталог Общества Рижского чугуно-литейного и машино-строительного завода, бывшего Фельзер и Ко, Рига, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Apkures katli Rīgas čuguna un mašīnbūves rūpnīcas biedrības (bijušais Felzers un Ko) katalogā

Оптовый прейсь-куранть фабрикь товарищества Л.В. Геггингерь Рига, 1912, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas konservu un šokolādes fabrikas preču cenu katalogs

Оптовый прейсь-куранть фабрикь товарищества Л.В. Геггингерь Рига, 1912, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas konservu un šokolādes fabrikas preču cenu katalogs: šokolādes izstrādājumi

Прейс-курант винам: 1912, 1912, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Otto Švarca dzērienu katalogs par 1912. gadu

Отто Шварць заграничныя вина и сигары 1913/1914, 1913, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Otto Švarca Ārzemju vīnu un cigāru katalogs par 1913./1914. gadu

Кофе Тумь Штрейфа вь усовершенствованномь видь, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Kafijas kvalitātes uzlabošanas reklāmas materiāls

Оптовый прейсь-куранть фабрикь товарищества Л.В. Геггингерь Рига, 1912, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas konservu un šokolādes fabrikas preču cenu katalogs: konservi

Rīga. Ormanis, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Ormanis

Rīga. Gaisa tilts, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Gaisa tilts Aleksandra (tagadējā Brīvības) ielā pāri dzelzceļam atklāts 1906. gadā un ir pirmais viadukts Rīgā

Rīga. Pontontilts, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pirmo Pontontiltu satiksmei atklāja 1896. gadā. Pavasaros, ledus iešanas laikā, to izņēma un novietoja ziemas ostā.

Rīga. Pontontilts, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pontontilts

Ielu dzelzsc. reklamas pieņem "Indra", No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Reklāmas plakāts

Тво "Проводник": галоши, линолеумь, 1897, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" afiša

Каталог галошам и ботинкам, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Gumijas, gutaperčas un telegrāfa piederumu krievu-franču fabriku sabiedrības "Provodnik" galošu un zābaku katalogs

Каталог галошам и ботинкам, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Gumijas, gutaperčas un telegrāfa piederumu krievu-franču fabriku sabiedrības "Provodnik" galošu un zābaku katalogs

Каталог галошам и ботинкам, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Gumijas, gutaperčas un telegrāfa piederumu krievu-franču fabriku sabiedrības "Provodnik" galošu un zābaku katalogs

Wiener Handsghuh Fabrik un Riga: Preis-Courant, 1904, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vīnes cimdu fabrikas Rīgā preču cenu katalogs

Wiener Handsghuh Fabrik un Riga: Preis-Courant, 1904, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vīnes cimdu fabrikas Rīgā preču cenu katalogs

Ebreju studentu korporācijas "Vetulia" ekslibriss, 1902, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
II. Rīdzinieki ir tik dažādi
Ekonomiskajai attīstībai Rīgā bija arī etniskās kultūras un kopienu dimensija. Rīdzinieki – vācieši, latvieši, krievi, ebreji, poļi un citu etnisko grupu pārstāvji – ekonomiskās aktivitātes cieši saistīja ar savas grupas attīstību. Kapitālam bija etniska izcelsme, un īpašumam – etniska piederība. Valoda, tradīcijas un kultūras atmiņas bija svarīgs faktors ekonomiskajā darbībā. Pirmo Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīme latviešu nacionālās identitātes un nacionālās kustības attīstībā jau 1873. gadā pielīdzināta vienam no nācijas konsolidācijas stūrakmeņiem līdzās Rīgas Latviešu biedrības dibināšanai 1868. gadā. Dažādu tautību rīdzinieku biogrāfijās pamanāma interesanta iezīme – līdzās amatam vai profesijai, kas nodrošināja ienākumus, daudzi brīvprātīgi iesaistījās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Ļoti plaši izplatītas bija biedrības.
Rīgas Latviešu biedrības nams, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas Latviešu biedrības nams celts 1869.−1872. gadā. Nams gāja bojā ugunsgrēkā 1908. gada 19. jūnijā. Jaunais Rīgas Latviešu biedrības nams nodegušā nama vietā uzcelts 1909. gadā.

Pārskats par Rīgas Latv. biedrības darīšanām un rēķiniem, 1880, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pārskats par Rīgas Latviešu biedrības darbošanos un rēķiniem 1878./1879. gadā

36. gada=pahrskats par Rigas Latweeschu Beedribas darboschanos un rehķineem 1904. gadā, saweenots ar beedru listi, 1905, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pārskats par Rīgas Latviešu biedrības darbošanos un rēķiniem 1904. gadā

Rīgas Latviešu biedrības nams, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas Latviešu biedrības ēka uzcelta 1909. gadā (arhit. E. Pole un E. Laube), 1908. gadā nodegušās ēkas vietā.

Викторiя концерть - кабарэ, 1914, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Kabare "Viktorija" koncerta programma ar reklāmas materiāliem

II. (VII.) Kammermusik-Concert. Rigaer Musikschule v. Gizycki. In der Aula der Stadtrealschule. Sonntag, den 4. November 1907, um 1/2 5 Uhr, 1907, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Kamermūzikas koncerts V. Gizycki Rīgas Mūzikas skolā

Konzert zur Feier des 25. Jährigen Bestehens des Gesangvereins "Gutenberg" am 12. April 1909, im Saale der St. Johannisgilde: Programm, 1909, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Dziedāšanas biedrības “Gutenberg” pastāvēšanas 25. gadu jubilejas koncerta programma

Концерть Э. Я. Мелнгайлиса. Вь среду, 8 сентября, вь заль Большой Гильдiи, 1904, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

E. Melngaiļa koncerta programma

Концерть Э. Я. Мелнгайлиса. Вь среду, 8 сентября, вь заль Большой Гильдiи, 1904, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

E. Melngaiļa koncerta programma

Amatniecības biedrības (Gewerbeverein) ēdienkarte, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Amatniecības biedrības (Gewerbeverein) ēdienkartes vāks

Rīgas "Zaldātu sinagogas" valdes locekļu saraksti, 1911, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas "Zaldātu sinagogas" valdes locekļu saraksti

Ebreju studentu korporācijas "Vetulia" ekslibriss, 1902, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Ebreju studentu korporācijas "Vetulia" ekslibriss

Deutscher Theater- und Konzertverein in Riga: 1913/14 Saison, 1913, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vācu teātra un koncertu biedrības 1913./1914. gada sezonas programma

Vācu teātra un koncertu biedrības 1913./1914. gada sezonas programma, 1913, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vācu teātra un koncertu biedrības 1913./1914. gada sezonas programma ar klausītāja piezīmēm

Rigasches Adress-Buch 1898/99, 1898, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas pilsētas vācu teātra Lielā zāle (tagad: Latvijas Nacionālā opera)

Rīga. Krievu teātris, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Skats no Jēkaba ielas gala uz Pilsētas II (Krievu) teātri (tagad Nacionālo teātri), kas uzcelts (1900-1902) pēc arhitekta A. Reinberga projekta. Fasādi dekorējis tēlnieks A. Folcs.

Rīga. Vācu teātris, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pilsētas teātra jeb Rīgas pilsētas vācu teātra ēka (tagad: Latvijas Nacionālā opera) celta laika posmā no 1860. līdz 1863. gadam, pēc arhitekta Ludviga Bonšteta projekta.

Mežaparks. Sporta biedrība "Kaiserwald", 1904, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Mežaparks. Sporta biedrība "Kaiserwald"

Mežaparks. Sporta biedrība "Kaiserwald", No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vācu sporta biedrība "Kaiserwald" ("Ķeizarmežs") dibināta Mežaparkā 1903. gadā, bijušās Annas muižas teritorijā, ko biedrība īrēja no Rīgas Būvbiedrības. Pirms 1. pasaules kara "Kaiserwald" bija lielākā sporta organizācija Latvijā.

Rīga. Mežaparks. Zooloģiskā dārza restorāns, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

1912. gadā, vienlaicīgi ar pirmo apbūves gabalu izdošanu gruntsnomā Mežaparka ziemeļu daļā, svinīgi tika atklāts arī Rīgas Zoodārzs.

Vadonis pa zooloģisko dārzu Rīgā, 1914, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vadonis pa zooloģisko dārzu Rīgā: ar zīmējumiem un plānu

Vadonis pa zooloģisko dārzu Rīgā, 1914, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vadonis pa zooloģisko dārzu Rīgā: ar zīmējumiem un plānu

Товарищество "Проводник", Рига: непромокаемая мужская одежда, непромокаемая материя, накидки для велосипедистов, траурные ленты: [прейскурант, 15 авг. 1908 г.], 1908, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" vīriešu ūdensnecaurlaidīgo apģērbu katalogs

Товарищество "Проводник", Рига: непромокаемая мужская одежда, непромокаемая материя, накидки для велосипедистов, траурные ленты: [прейскурант, 15 авг. 1908 г.], 1908, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" vīriešu ūdensnecaurlaidīgo apģērbu katalogs

Товарищество "Проводник", Рига: непромокаемая мужская одежда, непромокаемая материя, накидки для велосипедистов, траурные ленты: [прейскурант, 15 авг. 1908 г.], 1908, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" vīriešu ūdensnecaurlaidīgo apģērbu katalogs

Товарищество "Проводник", Рига: непромокаемая мужская одежда, непромокаемая материя, накидки для велосипедистов, траурные ленты: [прейскурант, 15 авг. 1908 г.], 1908, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" vīriešu ūdensnecaurlaidīgo apģērbu katalogs

Товарищество "Проводник", Рига: непромокаемая мужская одежда, непромокаемая материя, накидки для велосипедистов, траурные ленты: [прейскурант, 15 авг. 1908 г.], 1908, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" vīriešu ūdensnecaurlaidīgo apģērbu katalogs

Товарищество "Проводник", Рига: непромокаемая мужская одежда, непромокаемая материя, накидки для велосипедистов, траурные ленты: [прейскурант, 15 авг. 1908 г.], 1908, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Biedrības "Provodnik" vīriešu ūdensnecaurlaidīgo apģērbu katalogs

Latviešu dziedātāju koru svētku gājiens no Rīgas Latviešu biedrības nama uz Ķeizardārzu, 1873. gada 28. jūnijs [lithography]. In: Atpūta, No. 711 (1938), p. 20, K. Kronvalds, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Latviešu dziedātāju koru svētku gājiens no Rīgas Latviešu biedrības nama uz Ķeizardārzu, 1873. gada 28. jūnijs

Rīga. V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens

Rīga. V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku estrāde, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku estrāde

V Vispārējo latviešu dziesmu svētku gājiens, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens

Cēsu novada dziedātājas Rīgā V Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Cēsu novada dziedātājas Rīgā V Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos

V. Vispārejee latveesu dzeesmu svētki 1910. g. 19., 20., 21. junijā Rīgā, 1910, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

V Latviešu dziesmu svētku plakāts

Vecrīga. Rātsnams, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
III. Rīdzinieki piedalās politikā
Aleksandra II reformas pilsētu pārvaldē kļuva par būtisku impulsu Rīgas kā politiskās telpas attīstībai. Valdība pilsētā mēģināja veidot aktīvāku sabiedrību, tuvinot to Rietumu pilsoniskās sabiedrības veidolam. Tajā pašā laikā 1870. gada pilsētu administrācijas likumdošanas reformas bija mēģinājums centralizēt valsts varu un mazināt impērijas Rietumu reģionu elites rīcības telpu. Birģermeistara vietā bija paredzēts pilsētas Domes galvas, pēc būtības –pilsētas administrācijas vadītāja amats. Jaunā Rīgas Dome bija pilsētnieku vēlēta institūcija ar 72 domes deputātiem un pilsētas pārvaldi, Rīgas izpildvaru, kuras ievēlēšanu nodrošināja pati Dome. Rīgas iedzīvotāji – vīrieši no 25 gadu vecuma – drīkstēja piedalīties pilsētas Domes vēlēšanās, ja vien varēja apliecināt, ka regulāri maksā īpašuma vai citu ienākuma nodokli un viņiem nav parādu.
Городовое положение 11 июня 1892 года, 1892, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas pilsētas likums (kārtība)

Временныя правила объ обществахъ, союзахъ и собраніяхъ: 4-го марта 1906 года, 1906, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pagaidu noteikumi par biedrībām, apvienībām un sapulcēm

Vecrīga. Rātslaukums, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rātslaukums, Vecrīga

Инструкция депутатам для контроля за работами по устройству улиць и дорогь вь предѢлахь Рижской городской территорiи, 1903, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Instrukcija deputātiem ceļu labiekārtošanas kontrolei Rīgas teritorijā

Wehleschanas kahrtiba preeksch pilsehtas domneeku wehleschanahm Rigā, 1893. gadā, apstiprināta no pilsehtas domneeku sapulces 21. decembrī 1892, 1893, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Kārtība, kādā rīdzinieki piedalās Rīgas Domes vēlēšanu procesā

Правила для купальныхь мѢсть Рижскаго взморья, 1911, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas peldvietu noteikumi

Vecrīga. Rātsnams, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Vecā, 14. gadsimtā celtā Rātsnama vietā līdz Otrajam pasaules karam atradās 1750.–1765. gadā celtais Rātsnams, celts pēc inženiera J. F. fon Etingera projekta. Lielākās pārbūves Rātsnamā notika 1806. un 1847.–1850. gados.

Ausstellung von Werken baltischer Künstler aller Zeiten: vom 10. Juni bis 1. August 1901, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
IV. Rīgai 700
Cenzūra medijos un gubernatora administrācijas varenība, neskatoties uz pilsētas administrācijas vēlēšanām un politisku sāncensību, vēl joprojām bija jūtama visās jomās. Pilsētas elite 19. gadsimta beigās izmantoja kultūras procesus, lai paustu savas intereses, politiskās prioritātes un definētu sevi multietniskajā pilsētā. Vai bija arī visiem kopīga Rīga? Kad 1900. gadā sākās aktīvas debates par Rīgas 700 gadu jubilejas svētkiem 1901. gadā, latviešu un vācu presē izcēlās diskusijas par to, kādiem tiem jābūt. Vācu prese un biedrību līderi, kā arī vācu izcelsmes Rīgas Domes deputāti pauda vēlmi ilustrēt Rīgas kultūras mantojumu, tātad saikni ar Rīgas pagātni, kuru gadsimtu garumā veidoja tieši vācbaltiešu reģionālā elite. Šādu Rīgu radikāli noraidīja tā laika latviešu pilsoniskā prese un kultūras darbinieki, kuru centrs bija Rīgas Latviešu biedrība.
Riga 1901: Catalog der Jubiläums-Ausstellung, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas jubilejas izstādes katalogs

Rigaer Jubilaeums Ausstellung 1901, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas jubilejas albums

Ausstellung von Werken baltischer Künstler aller Zeiten: vom 10. Juni bis 1. August 1901, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Baltijas mākslinieku izstādes katalogs

Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1201-1901, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas 700 gadu jubilejas atklātne

Alt-Riga und Wappen aus dem 17. Jahrhundert, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas 700 gadu jubilejas atklātne

Motiv aus Alt-Riga. Jubiläums-Ausstellung 1901, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas 700 gadu jubilejas atklātne

Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1201-1901. Restauration u. Industriehalle, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas 700 gadu jubilejas atklātne

1201-1901. Venedig in Riga, 1901, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas jubilejas izstāde. Venēcija Rīgā

Rīga. Ugunsdzēsējs, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
V. Rīgas spožums un ēnas
No vienas puses, kļūt par pilsētnieku nozīmēja pārtapt par vāciešiem līdzvērtīgas kopienas locekli. Pilsēta simbolizēja progresu, kultūras attīstību, augstāku dzīves kvalitāti – pat gaiss šķita labāks nekā laukos. No otras puses, pilsētnieks bija spiests vienatnē sastapties ar daudzām urbanizētās vides problēmām – bezdarbu, slimībām, vecumdienu nespēku, izstumtību no darba tirgus, alkoholismu; sievietes no laukiem nereti tika pakļautas prostitūcijas riskam. 19. gadsimta Rīgas Dome tērēja ievērojamus līdzekļus, lai sniegtu medicīnisku palīdzību slimiem nabadzīgajiem iedzīvotājiem, alkoholiķiem, bērniem bezpajumtniekiem, prostitūtām, tuberkulozes slimniekiem un veciem cilvēkiem. Līdz 1914. gadam ievērojama vieta pilsētas sociālo problēmu risināšanā bija pilsētas finanšu un intelektuālajai elitei, kas dibināja privātas slimnīcas, nakts patversmes un izglītojošas institūcijas lielpilsētas atstumtajiem.
Рижское Пожарное Общество (основано вь 1865 году). Праздничное представленiе 6-го iюля 1913 г. вь бл. Верманскомь паркѢ, 1913, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Rīgas ugunsdzēsēju biedrības svinīga iestudējuma Vermaņdarzā programma

Rīga. Ugunsdzēsējs, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Ugunsdzēsējs

Уставь Похоронной и вспомогательной кассы цѢха цирульниковь и парикмахеровь вь РигѢ, (Лифляндской губернiи), No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Palīdzības biedrības Rīgas frizieriem statūti

Уставь Общества помощи калѢкамь вь гор. РигѢ, 1913, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Palīdzības biedrības sakropļotiem statūti

Уставь Рижской (Лифляндск. губ.) вспомогательной кассы для музыкантовь, пѢвцовь, ихь вдовь и сироть, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Muzikantu, dziedātāju, viņu atraitņu un bāreņu pašpalīdzības kases statūti

Отчеть о дѢятельности Рижскаго Городскаго Комитета Попечительства о народной трезвости за 1904 годь, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Pārskats par Rīgas pilsētas tautas atturības komitejas darbību par 1904. gadu

Алкоголизмь и рабочiе, 1916, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Brošūra "Alkoholisms un strādnieki"

Алкоголизмь и рабочiе, 1916, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Brošūra "Alkoholisms un strādnieki"

Алкоголизмь и рабочiе, 1916, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Brošūra "Alkoholisms un strādnieki"

Лекцiя д-ра мед. Г. Ф. Энгельмана: Юношество и половой вопрось, 1909, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Lekcijas materiāls "Jaunatne un dzimumjautājums"

Rīga. Ormanis, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia

Ormanis

Baltischer Jugendkalender 1914, 1913, No šī partnera kolekcijas: National Library of Latvia
Baltijas jaunatnes kalendārs 1914. gadam. Piederējis skolniecei E. Urdevičai
Tas, ko mēs redzam, ir maza grāmatiņa brūnos vākos – tā sauktais "Baltijas jaunatnes kalendārs 1914. gadam". Tas, ko mēs neieraudzīsim – kā izskatījās vācu izcelsmes vidusšķiras meitene E. Urdeviča (Urdewitsch), kas pirms simt gadiem 20. jūlijā kalendāra 78. lappusē lakoniski ierakstījusi: "Vācija pieteica Krievijai karu". Mēs neuzzināsim, kā sauca E., bet šis ieraksts iezīmē gan viņas pašas bērnības beigas, gan arī beigas 19. gadsimta Rīgai.
Atbalstītāji: stāsts

Materiāli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un muzeja "Ebreji Latvijā" kolekcijām. Izstāde izveidota 2014. gadā.
Ideja un realizācija: Dr. art. Deniss Hanovs, Anda Lamaša, Kristīne Liniņa, Marta Dziļuma, Kristīne Robežniece. Grafikas dizains: Artis Tauriņš.
Īpašs paldies:
Frīdriha Eberta fondam Latvijā par atbalstu.
Dr. Verneram Rehmanam par līdzdalību un interesi par Latvijas un Rīgas vēsturi.
Gitai Umanovskai un Iļjam Lenskim par starpkultūru dialoga veicināšanu un ebreju kultūrmantojuma popularizēšanu Rīgā.
Nodibinājumam "Rīga 2014".

Tiesību īpašnieki: visa multivide
Dažos gadījumos piedāvātais stāsts ir neatkarīgas trešas puses veidots un ne vienmēr pārstāv tālāk redzamo iestāžu viedokli, kas nodrošinājušas saturu.
Sākums
Izpēte
Tuvumā
Profils