PODRÓŻNIK, Wojciech Zamecznik

Fundacja Archeologia Fotografii

Galeria prezentuje wybór fotografii z podróży jednego z najciekawszych polskich artystów - Wojciecha Zamecznika. Był on grafikiem, autorem plakatów i okładek albumów, projektantem wystaw i scenografii, jednak zawsze ważne miejsce w jego twórczości zajmowała fotografia.

Wojciech Zamecznik dość dużo podróżował jak na standardy obowiązujące w PRL. Większość z tych wyjazdów była związana z jego działalnością zawodową – jako projektant rozmaitych polskich pawilonów i stoisk targowych wyjeżdżał by nadzorować montaż. Inne wyjazdy to plenery zagraniczne dla plastyków organizowane przez ZPAP. W ten sposób Zamecznik, często razem z żoną, odwiedził kilka krajów Europy Zachodniej oraz „kraje bratnie” leżące wówczas w strefie wpływów radzieckich. W czasie podróży artysta dużo filmował i fotografował – większość z tych kadrów ma charakter pamiątkowy, zdarzało się jednak, że jakieś zdjęcie było wykorzystywane do projektów graficznych lub pokazywane na wystawach fotografii artystycznej.
Albania
W 1955 roku ZPAP zorganizował wystawę polskiej sztuki w Muzeum w Tiranie. Połączona była ona z plenerem dla polskich artystów. W grupie znalazł się m.in. Henryk Tomaszewski, Wojciech Fangor, Tomasz Stryjecki.
Bułgaria
Wyprawa do Bułgarii, przez Węgry, była pierwszym wyjazdem zagranicznym Wojciecha Zamecznika. Jeszcze w pełni socrealizmu, w 1953 roku, wpisywała się w program wymian kulturalnych pomiędzy krajami bloku komunistycznego. Wśród uczestników byli m.in. Tomasz i Irena Stryjeccy, Marian i Regina Stępień, Halina Zamecznik.
Francja
We Francji Wojciech Zamecznik był dwukrotnie – w 1955 i 1962 roku. Za pierwszym razem tylko w Paryżu, w związku z realizacją, wspólnie z Henrykiem Tomaszewskim, oprawy plastycznej stoiska polskiego na Międzynarodowych Targach w Paryżu. Za drugim razem był we Francji samochodem, razem z żoną Haliną Zamecznik – była to podróż prywatna, przez Włochy i Szwajcarię.
Włochy
Zamecznik Włochy odwiedzał kilkukrotnie – w 1956, 1958, 1959 i 1962 roku. Za pierwszym razem był w Wenecji w związku z wystawą polskich plakatów filmowych. Kolejne dwa razy w związku z montażem polskiego pawilonu Metalexportu na targach przemysłowych w Mediolanie. Ostatnia podróż to wyprawa wakacyjna przez Włochy i Francję.
Autorzy: artykuł

Wojciech Zamecznik jest jednym z najbardziej wszechstronnych polskich artystów lat 50. i 60. Był prekursorem wykorzystania fotografii w projektowaniu graficznym. Dzięki bezkompromisowym eksperymentom jest uważany za jednego z najciekawszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Używał montażu zdjęć i efektu rastra, widocznego po dużym powiększeniu fotografii, a także tworzył własne metody kopiowania, mnożenia i przetwarzania negatywów i pozytywów.


Archiwum Wojciecha Zamecznika znajduje się pod opieką Fundacji Archeologii Fotografii z siedzibą w Warszawie.


Więcej fotografi
www.faf.org.pl/en/wojciech_zamecznik

Twórcy wszystkich multimediów
Pokazane artykuły w niektórych przypadkach mogły zostać przygotowane przez firmy niezależne, dlatego nie zawsze będą zgodne z poglądami wymienionych poniżej instytucji, które dostarczyły te materiały.
Przetłumacz z Google
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil