Felkelők a Corvin közben 1956-ban

National Széchényi Library

E rövid tárlat az 1956-os forradalom egyik legendás helyszínére kalauzol

A Corvin mozi és környéke
A Corvin köz a hasonló nevű mozit fogja közre. Az U-alakú utcácskát bérházak határolják, a József körút és az Üllői út találkozásánál

A Corvin köz stratégiai szempontból kitűnő választás volt a forradalmárok részéről. Innen ellenőrizni lehetett a körutat és a széles Üllői utat is, ahonnan a várost érő támadásra számítani lehetett

A bérházak ölelte köz túlságosan szűk és nehezen megközelíthető volt a tankok és nagyobb harci járművek számára. A szomszédos Práter utcában egy kifőzde működött az alagsorban, itt étkezhettek viszonylagos biztonságban a felkelők. Benzinkút is volt a közelben

A Corvin köz továbbá épp a Kilián laktanyával (itt a képen a jobb oldali épülettel) szemben helyezkedett el. Október 23-án civil tüntetők behatoltak a laktanyába fegyvereket keresve. Ezekben a napokban a magyar katonaság, mely maga is megosztott volt az események értékelésében, és a forradalmárok többször is konfliktusba keveredtek egymással.

Harcok a Corvin közben
Kezdetben, amikor a magyar kormány a felkelést még "ellenforradalomnak" nevezte, fegyveres összetűzésre is sor került a Honvédség és a felkelők közt. Október 28-án, amikor Nagy Imre újraértelmezte az eseményeket és nemzeti demokratikus mozgalom kibontakozásaként kezdte szemlélni, a forradalmárok és a katonaság szövetségesekké váltak.

Az együttműködés mindazonáltal nem volt problémamentes: a forradalmárokat vezető egyes tisztek nem bíztak a hivatásos tisztekben, és a bizalmatlanság kölcsönös volt. A forradalmárok maguk is megosztottak voltak, vezetőik hatalmi vetélkedésbe keveredtek.

A SZER nemzeti összefogásra buzdít az egymással nehezen összeegyeztethető nézetek ellenére is, SZER, 1956.

Ekkorra már a Corvin köziek megalapozták a hírnevüket: sikerrel vették fel a harcot a szovjet tankokkal és harci járművekkel október 28-án hajnalban. Kihasználva helyzeti előnyüket és a meglepetés erejét a forradalmárok számos szovjet harckocsit kilőttek vagy zsákmányoltak.

A SZER a forradalmár ifjúságot ünnepli, akik közül nagyon sokan a Corvin közben harcoltak, SZER, 1956.

November 4-től, amikor a szovjet csapatok Tornádó fedőnevű második, elsöprő erejű csapása megindult, a Corvin köziek hiába harcoltak bátran, magukra maradva nem tudtak sokáig ellenállni. Mégis, az ő helytállásuk nélkül az 1956-os magyar forradalom egy másik, jó eséllyel sokkal rövidebb történet lenne.

National Széchényi Library
Közreműködők: történet

Ezt a tárlatot és a videóösszeállításokat az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Október elnevezésű digitiális bölcsészettudományi projektjén dolgozó munkacsoport készítette a Google-lal együttműködésben.

Az október 23-án induló Projekt az 1956-os forradalom GoogleMaps segítségével georeferált élő archívumát hozza létre, különös tekintettel a vizuális örökségre (a filmekre és a fényképekre).

A készítők szeretnék megköszönni a MANDA Archívumnak (http://mandarchiv.hu/), a Fortepannak (www.fortepan.hu) és az 1956-os Intézetnek (jelenleg az OSZK része) a Projekt támogatását. A tárlat és a videófilmek részben ezen intézmények anyagaira támaszkodik.

Közreműködők: az összes médiatartalom
A kiemelt történet egyes esetekben független harmadik féltől származhat, mely nem feltétlenül tükrözi az alábbiakban felsorolt, a tartalmat szolgáltató intézmények véleményét.
Fordítás a Google-lal
Kezdőlap
Felfedezés
Közeli
Profil