6. 6. 1944

Den D

Imperial War Museums

6. června 1944 se odehrála dosud největší kombinovaná námořní, pozemní a letecká operace. Operace s kódovým označením Overlord – vylodění na březích Normandie v Den D – byla začátkem tažení, které nakonec vyústilo ve vítězství spojenců v květnu 1945.

Přípravy na osvobození západní Evropy začaly brzy po evakuaci spojeneckých vojsk z Dunkirku v roce 1940. 

Do konce roku 1941 se k Británii připojily Spojené státy a Sovětský svaz a vytvořily „velké spojenectví“ proti Hitlerovi. V roce 1943 se spojenci sešli v Teheránu, aby naplánovali svou strategii.

Tato výstava zachycuje plánování potřebné k úspěchu operace Overlord a události, které se v Den D odehrály.

Příjezd na pláž Sword, 6. června 1944

V listopadu 1943 se spojenci sešli v Teheránu, aby naplánovali svou strategii. Británie a Spojené státy souhlasily, že nadcházejícího jara zaútočí ve Francii. Sovětský svaz požadoval otevření druhé fronty na západě od června 1941. 

„Velká trojka“ v Teheránu, 1943

V prosinci 1943 byl utvořen velitelský tým, aby pro nadcházející invazi zformoval spojenecké letecké, námořní a pozemní sily a velel jim. Vrchním velitelem spojeneckých expedičních sil byl jmenován generál Dwight D. Eisenhower.

Písmeno D v názvu Den D znamená prostě den. Označení Den D a Hodina H byla vojenskými plánovači používána k označení dne a hodiny nadcházející operace, když přesné datum a čas ještě nebylo potvrzeno nebo bylo tajné.

Velitelský tým, 1944
Generál Dwight D. Eisenhower

Vrchní maršál letectva sir Arthur Tedder se stal zástupcem vrchního velitele.

Admirál sir Bertram Ramsay byl jmenován vrchním velitelem spojeneckých námořních sil. 

Frederick Morgan byl náčelníkem štábu vrchního velitele spojeneckých sil. 

Sir Arthur Tedder
Sir Bertram Ramsay
Frederick Morgan

Velitelem spojeneckých pozemních vojsk během výsadkové fáze v Normandii byl generál sir Bernard Montgomery, vrchní velitel 21. armádní skupiny. 

Hlavním velitelem spojeneckého expedičního letectva se stal vrchní maršál letectva sir Trafford Leigh Mallory. 

Sir Bernard Montgomery
Sir Trafford Leigh Mallory

Úspěch Dne D závisel na pečlivé přípravě. Britské továrny nepřetržitě pracovaly, aby vyrobily obrovské množství výzbroje, munice a vybavení potřebné pro invazní síly. Široká škála různých specialistů přispívala svými jedinečnými znalostmi a dovednostmi.

Byly získány detailní informace o německé obraně, terénu a počasí. Vynálezci a inženýři sestrojili speciální vybavení, které mělo napomoci bezpečnému přistání v Normandii.

Aby byla pozornost Němců odvrácena od místa invaze, byly jim podsouvány klamné informace. 

Richard Eurich – Přípravy na Den D
Maketa vyloďovacího člunu 
Kapitán letectva J. M. Stagg, vrchní důstojník meteorologické služby RAF 
Ochranný oblek příslušníka jednotky COPP (Combined Operations Pilotage Parties)
Thomas Hennell – Příslušnice WRNS cenzuruje poštu 

Pro Den D byla vyvinuta různá speciální plavidla – tankové vyloďovací čluny, malé přepadové vyloďovací čluny i velké vyloďovací lodě. 

Ženský pomocný sbor při letectvu (Women's Auxiliary Air Force – WAAF) byl založen v červnu 1939, aby uvolnil příslušníky RAF pro frontové operace. V roce 1943 měl WAAF 182 000 členek.

Tankový vyloďovací člun
Tank Churchill
Příslušnice WAAF balí padáky pro invazi v Normandii.

Spojenci nemohli spoléhat, že se zmocní nepoškozeného přístavu, byly proto vyprojektovány dva umělé přístavy – jeden v britském sektoru a jeden v americkém – z nichž každý sestával ze 400 prefabrikovaných sekcí. 

Každá z komponent přístavu Mulberry měla své kódové označení. Hráze (velryba) a cesty vedoucí na pobřeží stály na nastavitelných nohách (lopatka) a přizpůsobovaly se přílivu. Ponorné betonové kesony (fénix), plovoucí ocelové nádrže (bombardón) a potopené blokovací lodě (kukuřice) tvořily vnější obranu (angrešt) a sloužily k ochraně mola. 

Umělý přístav Mulberry v Arromanches
Model sekce přístavu Mulberry

Od února 1944 útočily spojenecké bombardéry na francouzskou silniční a železniční síť, aby byla izolována oblast invaze a znemožněn rychlý přesun německých posil a vybavení. 

Útoky byly vedeny také proti dalším cílům v severní Francii, aby nevyšlo najevo, že plánovaným místem invaze je Normandie. 5. června za soumraku začaly bombardéry RAF shazovat nad kanálem La Manche pásky z kovové fólie, aby zmátly obrazovky německých radarových operátorů. Tato operace nesla kódový název Okno.

V Den D podnikly spojenecké letecké síly podporující vylodění přes 14 000 letů, prakticky bez odporu Luftwaffe. 6. června v ranních hodinách byly pomocí padáků a kluzáků vysazeny tři spojenecké výsadkové divize, aby obsadily a chránily boky invazních pláží. 

Příprava leteckých posil
Pásky kovové fólie, operace Okno
Brífink před invazí
Soukromé dokumenty S. R. Verriera

K obraně pobřežních oblastí proti možnému spojeneckému vylodění postavili Němci mohutné opevnění známé jako Atlantský val. Obsahoval betonové kryty, bunkry a palebná postavení.

Když z kraje roku 1944 převzal velení německých sil od Nizozemska po řeku Loiru polní maršál Erwin Rommel, byla obrana posílena, a to hlavně v oblastech kolem kanálu La Manche.

C. A. Russell – Opevněný kryt
Inspekce Atlantského valu

Do poloviny května 1944 bylo položeno přibližně 6 500 000 min a více než 500 000 zátarasů. Obranu Normandie zajišťovala hlavně 716. německá pěší divize, ve které bylo množství odvedenců narozených v Polsku a Rusku. 

V oblasti pláže Omaha však operovala 352. německá pěší divize, která již měla bojové zkušenosti, a 6. června 1944 právě prodělávala protiinvazní výcvik.

Plážová opevnění
Miny v zálivu Seine

Admirál sir Bertram Ramsay velel námořní části operace Overlord, která nesla kódové označení operace Neptun.

Do června 1944 se v přístavech jižní Anglie shromáždilo téměř 7 000 válečných lodí, vyloďovacích člunů a jiných plavidel. Minolovky čistily trasy přes kanál. Dne D se účastnily dva bojové svazy – ostřelovaly pobřežní obranná postavení a vysadily na plážích Normandie dvě britské, dvě americké a jednu kanadskou divizi.

Námořní síly poskytovaly pozemním vojskům palebnou podporu a zajišťovaly nepřetržitý přísun vojenského materiálu na předmostí. Mnoho vyloďovacích člunů bylo potopeno nebo poškozeno, přesto spojenci do večera vysadili na pobřeží více než 132 000 vojáků.

Americký komentovaný záznam z vylodění v Normandii

Tuto zprávu od admirála sira Bertrama Ramsaye, vrchního velitele spojeneckých námořních sil, si všichni vojáci vyslechli krátce před vyplutím na invazní pláže.

 

Na pláži Juno se vylodila kanadská 3. divize. Pláž byla těžce bráněna palebnými postaveními a pevnými zátarasy, navíc bylo vylodění zpožděno kvůli divokému moři. První vlna utrpěla pod německou palbou těžké ztráty.

Zpráva od admirála sira Bertrama Ramsaye
Povolenky vydávané na pláži Juno
Kanadské jednotky na pláži Juno
pláž Gold beach, sektor Jig
Americké jednotky na pláži Utah
Dopis – poručík R. MacNab 
Vojenský znak britské armády 
Vojáci ve vnitrozemí nedaleko Saint Gabriel
Příjezd na pláž Gold beach
Americký komentovaný záznam z vylodění v Normandii
Příjezd na pláž Sword
Uniforma důstojníka z HMS Belfast 
Dopis od A. Jonese, námořníka první třídy na lodi HMS Belfast  
HMS Belfast ostřeluje německé pozice, Ver-sur-Mer
Americký komentovaný záznam z vylodění v Normandii

První raněné při vylodění ošetřoval armádní zdravotnický personál, který byl součástí vyloďovacích vln. Ranění byli stabilizováni a převezeni zpět do Anglie ve vyloďovacích plavidlech. Vojenské nemocnice v Británii byly v pohotovosti pro příjem raněných. 

Jakmile bylo zajištěno předmostí, byly v Normandii postaveny polní nemocnice a starost o raněné převzal ženský zdravotnický personál, který za tím účelem překročil kanál.

Soukromé dokumenty – M. E. Littleboy, v době vylodění řidič ambulance na ostrově Wight. 
Ošetřování raněného vojáka.

Před půlnocí Dne D bylo na plážích Gold, Juno a Sword vysazeno 75 000 mužů, z nichž bylo přibližně 3 000 zabito, raněno nebo ztraceno. Na pláži Utah bylo vysazeno 23 250 mužů, z nichž padlo méně než 250. Velké ztráty utrpěli spojenci na pláži Omaha, kde byl německý odpor nejsilnější. Ze 34 000 vysazených amerických vojáků jich zahynulo přibližně 2 000.

Americký komentovaný záznam z vylodění v Normandii

6. června ztratili spojenci celkem 10 200 mužů. Je to nižší počet, než plánovači a velitelé očekávali, ale každý padlý představoval po rodinu a spolubojovníky smutnou ztrátu.

Americký hřbitov nedaleko pláže Omaha.
Autoři: Příběh

Project Lead — Carolyn Royston
Technical Manager — Jeremy Ottevanger
Exhibition Curator — Amanda Mason
Exhibition Content Developer — Jesse Alter

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil