6 Haz 1944

D Günü

Imperial War Museums

6 Haziran 1944'te, şimdiye kadar görülmüş en büyük birleşik deniz, kara ve hava kuvvetleri operasyonu gerçekleşti. Kod adı 'Overlord' (Derebeyi) olan, Normandiya kıyısına yapılan D Günü çıkarmaları, Mayıs 1945'te Avrupa'da Müttefiklerin zaferiyle sonuçlanan bir mücadelenin başlangıcını işaret ediyordu.

Batı Avrupa'nın özgürleşmesi için hazırlıklar, 1940'ta Müttefik askerlerin Dunkirk'ten tahliyesinden hemen sonra başladı. 

1941'in sonuna kadar, Hitler'e karşı 'Büyük İttifak'ta İngiltere'ye Sovyetler Birliği ve ABD de katılmıştı. 1943'te, Müttefikler stratejilerini planlamak için Tahran'da buluştu.

Bu sergide, 'Overlord' (Derebeyi) Operasyonu'nun başarısı için gerekli olan, ayrıca D Günü'nde ortaya çıkan olayların planlamasına bakılmaktadır.

Sword Beach'e yaklaşma, 6 Haziran 1944

Kasım 1943'te, Müttefikler stratejilerini planlamak için Tahran'da buluştu. İngiltere ve ABD, bir sonraki ilkbaharda Kanal karşısından bir saldırı başlatma konusunda anlaşmaya vardı. Sovyetler Birliği, Temmuz 1941'den bu yana batıda 'ikinci bir cephe' talep ediyordu. 

Tahran'daki 'Üç Büyükler', 1943

Aralık 1943'te, yaklaşan işgalde Müttefik hava, deniz ve kara kuvvetlerini planlamak ve yönetmek için bir komuta ekibi oluşturuldu. General Dwight D Eisenhower Müttefik Seferi Kuvvetleri Başkumandanı olarak atandı.

D Günü'ndeki 'D' harfi Day (Gün) anlamına gelir. D Günü ve H Saati, yaklaşan operasyonun tam tarihi ve saati halen onaylanmadığı veya gizli olduğu için askeri planlamacılar tarafından operasyonun gününü ve saatini belirtmek için kullanılıyordu.

Komuta ekibi, 1944
General Dwight D Eisenhower

Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sör Arthur Tedder, Başkumandan Yardımcısı oldu.

Amiral Sör Bertram Ramsay, Müttefik Donanması Kumandanı olarak atandı. 

Frederick Morgan, Yüksek Müttefik Kumandanı Kurmay Başkanı oldu. 

Sör Arthur Tedder
Sör Bertram Ramsay
Frederick Morgan

General Sör Bernard Montgomery, 21. Ordu Grubu Başkumandanı olarak Normandiya'daki saldırı aşamasında tüm Müttefik kara kuvvetlerini kumanda edecekti. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sör Trafford Leigh Mallory, Müttefik Seferi Hava Kuvvetlerinin Başkumandanı oldu. 

Sör Bernard Montgomery
Sör Trafford Leigh Mallory

D Günü operasyonunun başarısız, dikkatli hazırlığa bağlıydı. İngiltere'deki fabrikalar, işgal kuvvetleri için gereken büyük miktarda silahı, cephaneyi ve ekipmanı üretmek için tüm gün çalışırken, çeşitli uzmanlar eşsiz becerileri ve bilgileriyle katkıda bulunuyordu.

Alman savunmaları, arazi ve hava koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bir araya getirildi. Mucitler ve mühendisler, kuvvetlerin Normandiya'da güvenli bir şekilde karaya çıkmalarına yardımcı olacak özel donanımlar icat etti.

Almanların dikkatini gerçek işgal yerinden uzağa çekmek için yanlış bilgiler verildi. 

D Günü için Hazırlıklar, Richard Eurich
Sahte çıkarma gemisi 
Grup Kaptanı J M Stagg, RAF Meteoroloji Şefi 
Birleşik Operasyon Pilotaj Partileri üyelerinin giydiği koruyucu kıyafet
WRNS Sansürleme Postası, Thomas Hennell 

D Günü için çok sayıda özel gemi geliştirildi. Tank Çıkarma Gemisi'nin yanı sıra küçük Saldırı Çıkarma Gemisi ve büyük Çıkarma Gemileri de vardı. 

RAF personelinin cephe hattı görevlerini almak üzere Haziran 1939'da Kadın Yardımcı Hava Kuvvetleri (WAAF) kuruldu. 1943'te, WAAF'nin 182.000 üyesi vardı.

Tank Çıkarma Gemisi
Churchill AVRE
Normandiya işgali sırasında kullanılmak üzere paraşütleri paketleyen WAAF üyeleri

Müttefikler, planlarını bir limanın zarar görmeden ele geçirilmesine dayandıramazdı, bu yüzden biri İngiliz sektöründe diğeri de Amerikan sektöründe olmak üzere iki yapay liman yapılması planlandı. Bunların her biri 400 prefabrik bölümden birleştirildi. 

Her bir Dut bileşenine bir kod adı verildi. Yüzer iskele başları (Balinalar) ve bunları kıyıya bağlayan yollar, ayarlanabilir ayaklar (Çapalar) üzerinde gelgitle yükselip alçalıyordu. Suyun dibine batırılan beton dubalar (Anka Kuşları), yüzen çelik depolar (Tubalar) ve kasten batırılmış gemiler (Mısır Koçanları) bir dış savunma hattı (Bektaşi Üzümü) oluşturarak iskeleleri koruyordu. 

Arromanches'deki yapay 'Dut Limanı'
'Dut Limanı' bölümünün modeli

Şubat 1944'ten itibaren, Müttefik bombardıman uçakları işgal alanını izole etmek ve Alman destek kuvvetlerinin ve ekipmanının hızlı hareketini engellemek için Fransız yol ve demiryolu ağına saldırılarda bulunuyordu. 

İşgal bölgesinin Normandiya olduğu gerçeğini gizlemek için, kuzey Fransa'daki birçok hedefe daha saldırılarda bulunuldu. 5 Haziran gün doğumunda, RAF bombardıman uçakları, Alman radar operatörlerinin ekranlarında karışıklık yaratmak için 'Pencere' kod adlı metal folyo şeritlerinde oluşan paketlerini Kanal üzerinde bırakmaya başladı. 

D Günü'nde, Müttefik hava kuvvetleri çıkarma harekatını desteklemek için Luftwaffe'den hemen hiç direniş görmeden 14.000'in üzerinde sorti uçtu. 6 Haziran'ın erken saatlerinde, üç Müttefik hava indirme bölüğü işgal plajının yanlarını ele geçirmek ve korumak için paraşüt ve planörlerle askerlerini indirme yaptı. 

Hava destek birlikleri hazırlanırken
'Pencere' kod adlı metal folyo şeritleri
İşgal brifingleri
S R Verrier'in Özel Evrakları

Kıyı bölgelerini olası bir Müttefik işgaline karşı korumak için, Almanlar Atlantik Duvarı olarak da bilinen büyük tahkimatlar inşa etti. Buralarda, beton makineli tüfek yuvaları, sığınaklar ve makineli tüfek mevziileri de yer alıyordu.

1944'ün başlarında, Feldmareşal Erwin Rommel Hollanda'dan Loire Nehri'ne kadar Alman kuvvetlerinin kumandasını aldığında savunmalar, özellikle de İngiliz Kanalı'na bakan sektörlerinkiler güçlendirildi.

Bir makineli tüfek yuvası, C A Russell
Atlantik Duvarı incelemesi

1944 Mayıs ayının ortalarında, yaklaşık 6.500.000 mayın döşenmiş ve 500.000'in üzerinde kıyı engeli yerleştirilmişti. Normandiya alanında, savunmalar genel olarak Alman 716. Piyade Tümeni tarafından yapılıyordu. Bu tümenin bir kısmı Polonya ve Rusya'da doğmuş acemi erleri de içeriyordu. 

Ancak, Omaha Plajı çevresinde, savaşın sertleştirdiği Alman 352. Piyade Tümeni 6 Haziran 1944'te işgale karşı eğitim almıştı.

Plaj savunmaları
Seine Körfezi'ndeki Mayınlar

'Overlord' (Derebeyi) Operasyonu'nun Amiral Sör Bertram Ramsay komutasındaki deniz kısmının kod adı 'Neptune' (Neptün) Operasyonu'ydu.

Haziran 1944'e kadar yaklaşık 7.000 savaş gemisi, çıkarma gemisi ve diğer deniz araçları güney İngiltere'deki limanlarda bir araya getirilmişti. Mayın tarayıcılar Kanal boyunca geçitleri temizlemişti. D Günü, kıyı savunmalarını bombalamanın yanı sıra iki deniz görev gücü iki İngiliz, bir Kanadalı ve iki Amerikan tümenini Normandiya plajlarına çıkardı.

Deniz kuvvetleri, ordular için ateş desteği ve malzemelerin çıkarma sahiline ulaşmasını sağladı. Birçok çıkarma gemisi battı veya hasar gördü, ancak akşam vakti Müttefikler 132.000'in üzerindeki askeri kıyıya çıkarmayı başarmıştı.

Normandiya çıkarmalarının bir Amerikalı anlatımıyla çekilmiş ifadesi

Müttefik Donanması Başkumandanı Amiral Sör Bertram Ramsay'in gönderdiği bu mesaj, işgal kıyılarına gitmek için yola çıkmadan kısa bir süre önce tüm askerlere okundu.

 

Juno Plajı'na Kanadalı 3. Tümen saldırdı. Burası tabyalar ve geçilemez kıyı engelleriyle ağır bir şekilde savunuluyordu. Dalgalı deniz çıkarmayı geciktirdi. Almanlar, Kanalı askerler çıkarma yaparken ateş açtılar ve ilk dalgada ağır kayıplar verildi.

Amiral Sör Bertram Ramsay'in Mesajı
Juno Plajı'nda verilen izinler
Juno Plajı'ndaki Kanadalı askerler
Jig Plajı
Utah Plajı'ndaki Amerikalı askerler
Teğmen (Torpido) R MacNab tarafından yazılan mektup 
İngiliz Ordusu formasyon rozeti 
St Gabriel yakınlarına kıyıdan uzaktaki askerler
Gold Plajı'na yaklaşırken
Normandiya çıkarmalarının bir Amerikalı anlatımıyla çekilmiş ifadesi
Sword Plajı'na yaklaşırken
HMS Belfast subayının ceketi 
HMS Belfast güvertesindeki Able Seaman A Jones'un mektubu  
Alman pozisyonlarına ateş açan HMS Belfast, Ver-sur-Mer
Normandiya çıkarmalarının bir Amerikalı anlatımıyla çekilmiş ifadesi

D Günü'nde çıkarma yapan ilk askerler arasında yaralananların bakımı, hücum dalgalarıyla karaya çıkan ordu sıhhiye personeli tarafından yapıldı. Yaralıların durumu sabitlendi ve çıkarma gemileriyle Kanal'dan geri gönderilmeleri sağlandı. İngiltere çevresindeki askeri hastaneler yaralılar için hazır bekliyordu.

Çıkarma sahilinin güvenliği sağlandıktan sonra, Normandiya'da sahra hastaneleri oluşturuldu ve kadın hemşireler Kanal'ı geçerek yaralıları tedavi etti.

D Günü çıkarmaları sırasında Isle of Wight'taki bir ambulans şoförü olan Bayan M E Littleboy'un Özel Evrakları 
Yaralı bir askerin tedavisi

D Günü gece yarısından önce Gold, Juno ve Sword Plajlarına 75.000 asker çıkarma yapmıştı; buna karşılık yaklaşık 3.000 asker hayatını kaybetti, yaralandı veya kayboldu. Utah Plajı'na 23.250 asker çıkarma yaparken, kayıp sayısı 250'nin altındaydı. Alman direncinin en güçlü olduğu Omaha Plajı'na çıkarma yapan 34.000 Amerikan askerinden 2.000 kayıp verildi. Bu, D Günü yaşanan toplam Müttefik kayıplarının büyük bir bölümüydü.

Normandiya çıkarmalarının bir Amerikalı anlatımıyla çekilmiş ifadesi

Toplamda, Müttefikler 6 Haziran günü yaklaşık 10.200 kayıp verdi. Bu sayı, planlamacıların ve kumandanların beklediklerinden daha düşüktü, ancak her ölüm aileleri ve arkadaşları için üzücü birer kayıptı.

Omaha Plajı yakınlarındaki Amerikan şehitliği
Hazırlayanlar: Hikaye

Project Lead — Carolyn Royston
Technical Manager — Jeremy Ottevanger
Exhibition Curator — Amanda Mason
Exhibition Content Developer — Jesse Alter

Katkıda bulunanlar: Tüm medya
Bazı durumlarda öne çıkan hikaye bağımsız üçüncü taraflarca yaratılmış olabilir ve aşağıda listelenmiş olan içeriği sağlayan kurumların görüşlerini her zaman temsil etmeyebilirler.
Google ile çevir
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil