1989

Dekáda Nelsona Mandely

„Z vězně prezidentem“
1989–2000

Úvod

Tato výstava dokumentuje přibližně 10 let ze života Nelsona Mandely. Spíše než o přednášku z historie se jedná o pokus zachytit nejdůležitější události tohoto období a pomocí vizuálních prostředků navodit tehdejší atmosféru. Výstava se rovněž pokouší znovuobjevit vizi člověka, který se zejména v 90. letech těšil velkému morálnímu vlivu.

Projev Nelsona Mandely z roku 1941, dlouho předtím, než se stal národním hrdinou.

V roce 1990 dosáhl Nelson „Madiba“ Mandela věku 72 let. Byl vězněn od roku 1964, a stal se tak nejstarším politickým vězněm na světě. V roce 1989 začal vyjednávat o svém propuštění s vládou prezidenta de Klerka. Během pobytu ve vězení vystřídal řadu různých institucí a jeho životní podmínky se zlepšovaly spolu s tím, jak rostla jeho sláva.

Cela Nelsona Mandely v roce 1971
Vězni pracující ve věznici Robben Island v roce 1977

Dne 11. února 1990 byl Mandela propuštěn. Před věznicí Victor Verster, kde byl zadržován, se shromáždil dav jeho příznivců. Mandela chtěl, aby se o jeho propuštění dozvěděl celý svět. Znovu se setkal se svou ženou Winnie, svou rodinou a spolubojovníky. V projevu u vězeňské brány vyzdvihoval boj lidu za svobodu.

Stojím zde před vámi, ne jako prorok, ale jako pokorný služebník lidu.

V Johannesburgu se 11. února 1990 shromáždil dav lidí, aby na stadionu naslouchal Mandelovým slovům.
Barvy Afrického národního kongresu dnes vyjadřují svobodu.

Záhy se rozproudilo jednání mezi Madibovým ANK, zuluskou stranou IFP a de Klerkovou a Bothovou Národní stranou, a to na sjezdu za demokratickou Jihoafrickou republiku (CODESA) v prosinci 1991.

Mandela, projev na sjezdu CODESA
F.W. de Klerk a Pik Botha na sjezdu CODESA
Napětí mezi stranou IFP prince Butheleziho a Mandelovým ANK vedlo k latentní občanské válce. V lednu 1992 došlo k masakru ozbrojených příslušníků ANK v Boipatongu.
Mandela se zachoval zdrženlivě, ale jeho rozčilení příznivci toužili po konfrontaci s policií, která čelila obviněním z účasti na vraždění. 
Strana IFP zavraždila v Boipatongu 41 lidí. Během smutečních protestů ANK zahájila policie palbu.
Muž zraněný policejní kulkou
Úsvit po noci plné utrpení
Truchlení v barvách ANK
Albert Lutuli přijímá Nobelovu cenu (1960).
Desmond Tutu přijímá Nobelovu cenu za mír (1984).
Obyvatelé Osla bojovali proti apartheidu již v roce 1964. Právě v tomto městě pak v roce 1993 převzal Nelson Mandela Nobelovu cenu za mír.
První svobodné volby se konaly v dubnu 1994. Přihlížel jim celý svět.
Květen 1994, den inaugurace. Duhový národ se raduje.

Až budete volit, podívejte se na hlasovací lístek. Najdete na něm obrázek pohledného mladého muže. Vedle něj udělejte křížek.

Nelson Mandela, 1994

Prezident Mandela a oba viceprezidenti, de Klerk a Mbeki, během inaugurace.
Mandela se stal prvním černým prezidentem v nové Jihoafrické republice. Na tomto snímku zdraví první den ve funkci jednu z řadových zaměstnankyň prezidentské kanceláře.
Winnie Mandelová stála po boku svého manžela od jejich sňatku v roce 1958. Zde přijíždí s Madibovou matkou během procesu v roce 1963. Během jeho internace dělala svému manželovi mluvčí a útrapy vězení poznala i na vlastní kůži. V roce 1992 však Mandelovi začali žít odděleně a v roce 1996 se rozvedli.
Winnie (zde s Albertinou Sisulovou v roce 1987) se účastnila kampaně vedené ANK a obhajovala použití násilí.
Skandály způsobené Winnie narušily zdání jednoty.
I když byl Mandela ovlivněn komunismem (tento snímek zachycuje návštěvu Fidela Castra v roce 2001, kdy byl přijat jako zvláštní host), politika Mandelovy vlády v letech 1994–1998 byla spíše liberální. Privatizaci vyvažovala sociální pomoc.
Setkáním se zástupci všech významných mocností, včetně amerického viceprezidenta Al Gora (v roce 1999), zaujala Madibova Jihoafrická republika své místo v mezinárodním dění.

EPILOG

Po skončení svého působení na pozici prezidenta se Mandela snažil i nadále účastnit veřejného života prostřednictvím své nadace. V těchto letech dopřál prostor také svému soukromému životu, který se změnil poté, co si v roce 1998 vzal Graçu Machelovou.

Madiba zůstává jednou z klíčových postav veřejného života v JAR. Noví čelní představitelé vlády vždy čelí srovnávání s ním. Mandela kritizuje zpoždění při přijímání různých opatření v boji proti nemoci AIDS a zapojuje se do řady humanitárních aktivit.

V roce 2007 oznámil, že z veřejného života odchází. V roce 2008 však souhlasil, že se bude podílet na humanitární kampani ve Spojeném království. Stalo se tak po 20 letech od koncertu za jeho osvobození.

Závěrečná řeč Nelsona Mandely k příležitosti jeho odchodu z politického života v roce 2007.
Koncert v roce 2008, rekapitulace 20letého zápasu a výzva k zodpovědnosti. Za Madibou stojí jeho žena Graça Machelová a hvězdy jako Will Smith.

„Nyní je to ve vašich rukou.“

Nelson Mandela, 2008
Autoři: Příběh

Advisor  — Zénine, Rafik, Audiovisual Director
Advisor — Emma d'Agonssa, Film Critic
Conseiller — Zénine, Rafik, directeur audiovisuel
Conseillère — Emma d'Agonssa, critique de film

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil