2014

MINCU - UN SECOL ÎNAINTE

Chamber of Architects in Romania

Expoziție de fotografie de Victor Velculescu
OAR/2013

Banca Comerțului din Craiova, 1906-1916L.M.I. DJ-m-II-A-07979Banca Comerțului a fost înființată în anul 1899 de către Constantin Neamțu, om politic liberal care a fost și director executiv. Ulterior societatea bancară avut sucursale în mai multe orașe importante. În Craiova sediul ei a fost început în 1906 și terminat de arh. Constantin Iotzu în 1916. Stilul construcției este unul eclectic, prezentând o decorație abundentă cu elemente spectaculoase de lambriuri/mobilier, feronerie, vitralii, plafoane pictate, mozaicuri. Aici se află astăzi sediul Primăriei din Craiova.

Școala Centrală de Fete, planuri 1888-1889, realizată 1890, intervenții interioare 1892L.M.I.B-II-m-A-18924La propunerea lui N.Petrașcu, la o masă la Titu Maiorescu, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Mincu primește comanda proiectului Școlii Centrale de Fete. Aceasta fusese înființată de domnitorul Barbu Știrbey în 1851, dar nu avusese până atunci o clădire proprie. Deja în 1888 ministrul Maiorescu solicită aprobarea de construcție, iar în 1889 se pune piatra de temelie. În realizarea planurilor, Mincu are ocazia de a pune în aplicare ideea de claustru de inspirație occidentală, închizând galeriile interioare cu pereți vitrați. Mincu foloseșe alfabetul ”inventat” de el ca element decorativ pe fațadele exterioare și interioare ale edificiului pentru a scrie numele unor personalități istorice și culturale feminine. ”Mincu a creat un alfabet propriu. Alfabetul latin, prin claritatea lui izbitoare, nu lasă loc de joc imaginației; el a luat ceva din forma literilor noastre chirilice, forțând liniile, lungind pe unele și scurtând pe altele, și a ajuns la acel alfabet estetic, intrat astăzi în domeniul public și pe care îl întrebuințează mai toți artiștii. ”(Nicolae Petrașcu, Ioan Mincu, Cultura Națională, 1928, p.19)Ideea sa va prinde, astfel încât marea majoritate a clădirilor publice (primării, prefecturi, sedii administrativ-financiare), pe fondul creării stilului specific românesc, vor utiliza această scriere.Ulterior, pe fostul teren de tenis, se vor mai adăuga casa directoarei de arh. O. Maugsch și sala de gimnastică. Sala de festivități, ce va deveni cinematograf și este astăzi Teatrul Bulandra, a fost proiectată în 1942 de arh. Horia Creangă.

Cod L.M.I. B-IV-m-A-20118.175Potrivit fondului Muzeului Național de Artă, există cel puțin două variante de schițe în intervalul 1898-1901 referitoare la cavoul celui mai bogat om din România, poreclitNababul (1837-1913). Aproximativ în perioada acestei comenzi, Gr. G. Cantacuzino a ocupat funcțiile de ministru de Interne, prim-ministru, președinte al Camerei Deputaților. Fiind vorba de o veche familie cu rădăcini foarte vechi, este deînțeles mândria de a reprezenta însemne heraldice și militare pe monument.

Casa Monteoru din Calea Victoriei, 1887-1889L.M.I. B-II-m-A-19863Casa a fost construită în jur de 1873-1874 pentru Alecu Niculescu. Peste 10 ani este vândută lui Grigore Constantinescu Monteoru (1831-1898), de origine greacă, mare proprietar de pământ în zona Buzăului, deputat și senator, om politic liberal și fondatorul stațiunii Sărata Monteoru. În 1887 ing.și arh. Nicolae Cuțarida solicită aprobare pentru deschideri noi de uși și ferestre, schimbarea dușumelelor și a parapetelor, refacerea tapetelor, a sobelor și a scării principale. Este vorba fie de un prim contract, anterior celui semnat cu arh.Mincu, fie cei doi arhitecți au colaborat în restaurarea casei Monteoru. Cert este faptul că arh.Mincu s-a semnat pe un cartuș pe ușa masivă de la intrare cu inițialele I.M. și a menționat și anul finalizării lucrărilor, 1889.

Restaurarea Stavropoleos, 1897-1912 Proiectul de restaurare i-a fost încredințat de Ministerul Instructiunii si al Cultelor, starea de degradarea a monumentului ridicând mari discuții în epocă, fiind chiar prevăzut a fi demolat. Proiectul vine și sub forma unei ”compensări” față de maestru, care nu a putut realiza Palatul Capitalei.Cupola nu este originară, iar arhitectul a schimbat brâul și 2 coloane ale pridvorului. În partea dreaptă, pe locul vechiului han, a construit clopotnița, casa parohială și muzeul bisericesc, într-o incintă de tip claustru. Lucrările au fost terminate de elevul său, arh. Alexandru Zagoritz.Un aspect inedit merită amintit în legătură cu restaurarea și decorația. Conrad Vollrath/Veleanu (1884-1977), artist sas, afirma în manuscrisul autobiografic -prezent azi în arhiva Muzeului de Artă din Brașov- ( p. 1) că:” Am conlucrat cu mai mulți arhitecți de mare valoare pictură decorativă și anume cu arhit.Mincu, printre altele ornamentele exterioare ale bisericii Stavropoleos din capitală.” Motivele decorative vegetale galbene pe un fond albastru de pe fațada bisericii sunt marca lui, cel mai probabil și elementele în ceramică smălțuită din zona arcurilor în acoladă din zona claustrului. Ulterior colaborării cu Mincu, în 1905, Vollrath va lucra la vila Minovici cu arh. Cristofi Cerchez (1872-1955) care prezintă aceeași decorație exterioară pictată pe plafonul foișorului și de ceramică în zona arcurilor balconului-pridvor.

Cavoul fraților GherghievB-IV-m-A-20118.177Frații Evloghie și Hristo Gheorghiev au fost mari negustori și bancheri, originari din Cârlova, Bulgaria. Primul care trece Dunărea în 1837 este Evloghie (1819-1897), care deși se pregătise să devină învățător, înființează case de comerț în Brăila, Galați și București și începe să arendeze moșii. Îl aduce și pe fratele său, Hristo (1824-1872) pentru a coordona activitatea de la București. Din averea acumulată încep să înființeze societăți de binefacere și educație în România și în Bulgaria. Moartea năpraznică a fratelui mai mic, îl determină pe Evloghie să facă un testament în 1883 în care a prevăzut realizarea unui monument funerar.Se pare că Mincu a folosit modelul mausoleului lui Teodoric din Ravenna, după cum consemnează ucenicii săi. La decorație a contribuit Frederick Storck, realizând statuile celor 4 evangheliști.

Palatul de Justiție, șef al lucrărilor 1890-1895, concepe decorația interioară; probabil continuă până în 1904 în funcția de arhitect angajat al ministerului L.M.I. B-II-m-A-18941La recomandarea arh. A.Ballu, coleg de studii la Paris, care a elaborat planurile Palatului, sprijinit și de Eugeniu Stătescu, Mincu este însărcinat cu decorația interioară și coordonarea lucrărilor. Este secondat de arh. I. Seewaldt, care pregătește devizele și face antemăsurătorilor. Acesta a fost cumnatul constructorului Schmitz care a lucrat la Banca Națională a României. Din comisia tehnică au mai făcut parte arh. Capuțineanu, ing.Vârnav și arh.ing. Nicu Cerchez.Mincu a proiectat și realizat plafoanele si mobilierul marilor săli de ședințe: Tribunalul, Curțile de Apel și Casație, Curtea de Juri, Biblioteca și Notariatul.Un monument astăzi uitat și dispărut, aflat odinioară în Sala pașilor pierduți, a fost statuia avocatului Mihail Cornea (din baroul județului Ilfov), realizată de sculptorul Raffaello Romanelli (1856-1928). Soclul acesteia, din marmură și bronz, a fost proiectat de Mincu.

Contribuții: povestire

Host and producer: Romanian Chamber of Architects, within the
"ARCHITECT ION MINCU (1852-1912) - 100 YEARS OF LEGACY"
remembrance project. Financed by the architectural stamp found.

 Contributors:
 Oana Marinache, art historian - research and text
presentation
 Ioana Alexe, architect - graphics, project manager

 Monica Lotreanu, architect and art historian - project
coordinator

Supported by:
Romanian Academy Library, the Collection of Prints and
Drawings; History and Art Museum in Bucharest; 
National Archives of Romania, Bucharest branch; 

Directorate for Culture and Cultural Patrimony of Vrancea
County; Craiova City Hall; Galaţi County Prefecture; Galaţi Children`s
Palace; Bellu Cemetery Administration; Writers` Union of Romania; Bucharest Central School; Bucharest Court of Appeal; the Ortodox
Diocese of Tomis; Stavropoleos Monastery in Bucharest; Valea
Călugărească City Hall; Lacerta Vineyard in Finţeşti        

Mulțumiri: tot conținutul media
În unele cazuri, e posibil ca povestirea prezentată să fi fost creată de o terță parte independentă. Aceasta nu reprezintă neapărat punctul de vedere al instituțiilor menționate mai jos, care au asigurat conținutul.
Traduceți cu Google
Pagină de pornire
Explorați
Aproape
Profil