1912 – 1993

1913 Naturellegrond-wet

Africa Media Online

Die verwydering van “swart kolle”

Die 1913 Naturellegrond-wet het dit vir “swart” mense onwettig gemaak om grond te koop of te huur in gebiede wat as “wit” verklaar is. Hierdie wetgewing was een van die hoekstene van apartheid en het die weg gebaan vir verdere wetgewing wat die regte van swart mense en hul landeienaarskap ingeperk het.  

Ten einde hierdie wetgewing te vervul het die regering stappe geneem om swart mense met geweld te verwyder uit gebiede wat vir wit mense geëien is.

Huis in Valspan, ’n gebied wat deur die apartheid se gedwonge verwyderings bedreig is. Die inwoners mag nie hul huise herstel het nie en slegs basiese dienste is verskaf. Die apartheidsregering het die area dan as ’n ‘krotbuurt’ verklaar. Die nommer op die deur dui daarop dat verwydering baie binnekort sou wees.
Mnr Cwaile, Valspan-aktivis, buite sy huis. Valspan was ’n area wat deur apartheidsverwyderings bedreig is. Die inwoners mag nie hul huise herstel het nie en slegs basiese dienste is verskaf. Die apartheidsregering het daarna die gebied as ’n “krotbuurt” verklaar. Die nommer op die deur dui daarop dat verwydering baie binnekort sou wees.
Vrou wat mure met modder pleister. Daggakraal was ’n gebied wat as ’n “swart kol” deur die apartheidsregering beskou is en is bedreig deur gedwonge verwydering. Instandhouding van huise is gesien as verset teen verwydering.
Tinkie, lofsanger, saam met Jill, ’n lid van Black Sash. Mathopiestad was ’n produktiewe plaasgebied wat deur die apartheidsregering as ’n “swart kol” beskou is, en deur gedwonge verwydering bedreig is.
Sophiatown Verwyderings – Die Skuif – Die eerste sestig gesinne in Sophiatown, Johannesburg, is opdrag gegee om hul huise te verlaat. Hulle is verblyf aangebied in die nuwe lokasie in Meadowlands. “Jy word hiermee ingevolge die Naturelle-hervestigingswet 1954 gebied om die perseel waar jy woon te ontruim...”
Verset teen verwyderings
Polisie hou plakkers dop wie se huise gesloop is. Midrand: 1991
Die proses van oppak en trek
Toilette en doringbosse. Mense wat met geweld deur die apartheidsregering verwyder is, is soms tente gegee. Toilette was egter altyd beskikbaar. Die teenwoordigheid van rye toilette in verlate gebiede dui op gedwonge verwyderings.
Geboue in Kaapstad se Distrik Ses word gesloop.
Betty Nakona is met haar besittings in ’n hervestigingsgebied afgelaai.
Afgelaai! Beestekraal is ’n “aflaaigrond” vir diegene wat met geweld onder die apartheidstelsel verwyder is. Hulle is tente en toilette gegee. Plaaswerkers wat van plase afgesit is, is ook hiernatoe gestuur.
Mev Hlatswayo, besig om ’n nuwe huis in Driefontein te bou. Driefontein is ’n gebied wat deur die apartheidsregering as ’n “swart kol” beskou is. Plaaswerkers wat van omliggende plase in wit besit afgesit is, het toevlug in Driefontein ontvang. Mnr Timothy Hlatswayo is beseer toe die trekker wat plaaswerkers huis toe gery het, gerol het. Die plaasboer het geweier om verantwoordelikheid vir die ongeluk te aanvaar en het hom van die plaas afgesit.
Twee jong mans maak die beste van met geweld verwyder word. Die onbreekbare gees van Afrika.
Erkenning: storie

Photographer — Gille de Vlieg / South Photographs
Photographer — Paul Weinberg / South Photographs
Photographer — Paul Grendon / South Photographs
Photographer — Graeme Williams / South Photographs
Photographer — Cedric Nunn
Photographic Archive — Baileys African History Archive
Photographer — Paul Alberts / South Photographs
Photographer — Guy Tillim /  South Photographs

Erkennings: Alle media
Die storie hier is in sommige gevalle moontlik deur 'n onafhanklike derde party geskep en verteenwoordig nie noodwendig die sieninge van die instellings hieronder wat die inhoud verskaf het nie.
Vertaal met Google
Tuis
Verken
Naby
Profiel