1912 – 1993

Pozemkový zákon z roku 1913

Africa Media Online

Odstranění „černých míst“

Pozemkový zákon z roku 1913 zakazoval „černým“ lidem nakupovat nebo si pronajímat půdu v oblastech označených jako „bílé“. Tento zákon byl jedním ze základních kamenů apartheidu a vydláždil cestu dalším právním úpravám, které omezovaly práva a vlastnické nároky černochů.

V praxi vláda pomocí různých opatření vytlačovala černochy z oblastí vyhrazených pro bílé.

Domov ve Valspanu, oblasti ohrožené násilným vyhoštěním režimem apartheidu. Obyvatelé si nesměli opravovat domy a fungovaly jen ty nejzákladnější služby. Vláda apartheidu pak oblast označila za slum. Číslo na dveřích naznačuje, že vyhoštění bylo skutečné.
Pan Cwaile, aktivista z Valspanu, před svým domem. Valspan byl oblastí, které hrozilo násilné vystěhování. Místní obyvatelé si nesměli opravovat domy a k dispozici byly jen základní služby. Vláda apartheidu pak označila oblast za „slum“. Číslo na dveřích dává tušit, že vystěhování bylo skutečné.
Žena nanáší bláto na zeď. Oblast Daggakraalu byla vládou apartheidu považovaná za „černé místo“ a hrozilo jí násilné vystěhování. Udržování domu bylo vnímáno jako odpor vůči vystěhování.
Tinkie, žena věnující se chvalozpěvům, s Jill, členkou organizace Black Sash. Mathopiestad byl úrodnou zemědělskou oblastí, kterou vládou apartheidu označila za „černé místo“ a určila k vystěhování.
Vystěhování ze Sophiatownu – Přesun – Prvních šedesát rodin v Sophiatownu v Johannesburgu dostalo nařízení opustit domovy a bylo jim nabídnuto bydlení v nové čtvrti Meadowlands. „Tímto vás v souladu se zákonem o domorodé půdě z roku 1954 žádáme o opuštění prostor, které obýváte...“
Odpor vůči vystěhování
Policie sleduje neoprávněné obyvatele zbouraných domů. Midrand: 1991
Nakládání a odjezd
Záchody a akácie. Lidé, které násilím vystěhovala vláda apartheidu, někdy dostali stany. Vždy však byly k dispozici záchody. Řady záchodů v opuštěných oblastech svědčí o nuceném přesídlení.
Demolice budov v Distriktu 6 v Kapském městě
Betty Nakona byla vystěhována a vyložena se svým majetkem v nové oblasti. Botshabelo: 1987
Vyskládáno. Beestekraal byl „skládkou“ násilně vystěhovaných systémem apartheidu. Vláda poskytla těmto lidem stany a záchody. Byli sem posíláni i lidé, kteří pracovali na farmách a byli odtamtud vykázáni.
Paní Hlatswayo staví nový domov ve Driefontein. Driefontein byla oblast, kterou vláda apartheidu prohlásila za „černou“. Pracovníci na farmě, kteří byli vyhnáni z okolních farem vlastněných bělochy, našli azyl v Driefontein. Timothy Hlatswayo byl zraněn, když se převrhl traktor, který vezl pracovníky na farmě domů. Farmář za to odmítl převzít odpovědnost a vyhnal ho z farmy.
Lidé se po násilném vystěhování snaží neklesat na mysli. Nezdolná duše Afriky.
Autoři: Příběh

Photographer — Gille de Vlieg / South Photographs
Photographer — Paul Weinberg / South Photographs
Photographer — Paul Grendon / South Photographs
Photographer — Graeme Williams / South Photographs
Photographer — Cedric Nunn
Photographic Archive — Baileys African History Archive
Photographer — Paul Alberts / South Photographs
Photographer — Guy Tillim /  South Photographs

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil