1912 - 1993

1913 Landwet

Africa Media Online

Het verwijderen van 'zwarte vlekken'

De Land Act van 1913 verbood 'zwarte' mensen om land te kopen of huren in gebieden die als 'blank' waren aangeduid. Deze wet was een van de hoekstenen van de apartheid en maakte de weg vrij voor verdere wetgeving ter beperking van de rechten van de zwarte bevolking en hun landeigendom.

Om aan deze wetgeving te voldoen nam de regering maatregelen om zwarte mensen met geweld te verwijderen uit gebieden die waren gereserveerd voor blanken.

Een huis in Valspan, een gebied dat bedreigd werd door door apartheid gedwongen verwijderingen. Het was de bewoners niet toegestaan hun huizen te repareren en alleen de meest minimale voorzieningen waren aanwezig. Het apartheidsregime verklaarde het gebied vervolgens tot 'sloppenwijk'. Het nummer op de deur geeft aan dat de bewoners elk moment verwijderd gaan worden.
Cwaile, een activist uit Valspan, buiten zijn huis. Valspan was een gebied waar gedwongen verhuizingen vanwege de apartheid dreigden. Het was de bewoners niet toegestaan ​​om hun huizen te repareren en er waren alleen zeer eenvoudige middelen beschikbaar. De apartheidsregering wees het gebied vervolgens aan als 'achterbuurt'. Het nummer op de deur geeft aan dat de verhuizing binnenkort plaatsvindt.
Vrouw pleistert muren met modder. Daggakraal was een gebied dat door de apartheidsregering werd beschouwd als een 'zwarte vlek' en waar gedwongen verhuizingen dreigden. Onderhoud aan je huis werd gezien als verzet tegen de verhuizingen.
Tinkie, een lofzanger, met Jill, een lid van Black Sash. Mathopiestad was een productief landbouwgebied dat door de apartheidsregering werd beschouwd als een 'zwarte vlek' en waar gedwongen verhuizingen dreigden.
Verhuizingen in Sophiatown - De verhuizing - De eerste zestig gezinnen in Sophiatown, Johannesburg, hebben opdracht gekregen om hun huizen te verlaten. Ze kregen accommodatie aangeboden op de nieuwe locatie in Meadowlands. "Conform de Native Resetlement Act 1954 bent u hierbij verplicht om het huis waarin u woonachtig bent, te verlaten ..."
Verzet tegen verhuizingen
De politie houdt krakers in de gaten van wie de huizen zijn gesloopt. Midrand: 1991
Inladen en verhuizen
Toiletten en doornstruiken. Mensen die door de apartheidsregering werden gedwongen om te verhuizen, kregen soms tenten. Toiletten waren echter altijd beschikbaar. De aanblik van rijen van toiletten in afgelegen gebieden is een aanwijzing dat de gedwongen verhuizingen binnenkort plaatsvinden.
Gebouwen in District Six in Kaapstad worden gesloopt
Betty Nakona wordt met haar bezittingen gedumpt in een hervestigingsgebied. Botshabelo: 1987
Gedumpt! Beestekraal was een 'dumpgebied' voor mensen die door het apartheidssysteem gedwongen werden om te verhuizen. Ze kregen tenten en toiletten. Landarbeiders die uit de boerderijen waren uitgezet, werden ook hierheen gestuurd.
Mevrouw Hlatswayo bouwt een nieuw huis in Driefontein. Driefontein was een gebied dat het apartheidsregime als een 'zwarte vlek' beschouwde. Landarbeiders, verdreven van naburige boerderijen die in blanke handen waren, werden in Driefontein toevlucht geboden. Meneer Timothy Hlatswayo was gewond geraakt toen de trekker, die de arbeidskrachten altijd naar huis reed, omsloeg. De boer nam geen enkele verantwoordelijkheid voor het ongeval en verdreef hem van zijn erf.
Het beste maken van de gedwongen verhuizing. De veerkrachtige geest van Afrika.
Credits: verhaal

Photographer — Gille de Vlieg / South Photographs
Photographer — Paul Weinberg / South Photographs
Photographer — Paul Grendon / South Photographs
Photographer — Graeme Williams / South Photographs
Photographer — Cedric Nunn
Photographic Archive — Baileys African History Archive
Photographer — Paul Alberts / South Photographs
Photographer — Guy Tillim /  South Photographs

Credits: alle media
Het uitgelichte verhaal kan in sommige gevallen zijn gemaakt door een onafhankelijke derde partij en kan afwijken van de standpunten van de hieronder vermelde instituten die de content hebben geleverd.
Vertalen met Google
Homepage
Verkennen
Dichtbij
Profiel