Marsz kobiet przeciwko przepustkom

Africa Media Online

„Wathint' abafazi, wathint' imbokodo: Uderz kobietę, a trafisz w skałę”.

W ramach kampanii przeciwko przepustkom 9 sierpnia 1956 roku 20 000 kobiet wszystkich ras, niektóre z małymi dziećmi na plecach, z miast i miasteczek, z rezerwatów i wiosek, zaniosło do Union Buildings w Pretorii petycję skierowaną do premiera Afryki Południowej. Premier Strijdom był nieobecny. W petycji żądały od niego uchylenia przepisów o przepustkach.

Marsz został zorganizowany przez Federation of South African Women (FEDSAW). Organizacja zasłynęła z zakwestionowania powszechnego poglądu, że miejsce kobiety jest w kuchni, twierdząc iż miejsce kobiety jest wszędzie.

Marsz poprowadziły Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu i Sophia Williams-De Bruyn.

Po przekazaniu petycji sekretarce premiera kobiety odśpiewały pieśń wolności: Wathint` abafazi, Strijdom! Od tamtej pory słowa 'wathint' abafazi, wathint' imbokodo' (uderz kobietę, a trafisz w skałę) stały się symbolem walki kobiet w Afryce Południowej.

Dla upamiętnienia marszu od 1995 roku 9 sierpnia jest w RPA obchodzony jako Narodowy Dzień Kobiet.

W Dniu Kobiet w 2009 roku ponownie zorganizowano marsz w celu uczczenia 50 rocznicy. Wzięło w nim udział wielu uczestników z roku 1956.

Kobiety przybywają do miasta i oczekują na rozpoczęcie marszu.
Marsz rusza.
Zbliża się do Union Buildings w Pretorii.
W Union Buildings znajdowała się kancelaria premiera.
Kobiety gromadzą się przed kancelarią premiera.
Kobiety podczas przekazywania petycji do kancelarii premiera.
Obecność policji podczas marszu.
Wspólne śpiewanie: Wathint' abafazi, wathint' imbokodo'!
Autorzy: artykuł

Photographs — Baileys African History Archive
Text — Baileys African History Archive and Africa Media Online

Twórcy wszystkich multimediów
Pokazane artykuły w niektórych przypadkach mogły zostać przygotowane przez firmy niezależne, dlatego nie zawsze będą zgodne z poglądami wymienionych poniżej instytucji, które dostarczyły te materiały.
Przetłumacz z Google
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil