การเดินขบวนต่อต้านกฎหมายกีดกันสีผิวของผู้หญิง

Africa Media Online

"Wathint' abafazi, wathint' imbokodo: คุณตีผู้หญิงก็เหมือนกับคุณตีหิน"

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านกฎหมายกีดกันสีผิว ในวันที่ 9 สิงหาคม 1956 ผู้หญิง 20,000 คนจากทุกเชื้อชาติ ซึ่งบางคนแบกทารกไว้บนหลัง จากทั้งเมืองใหญ่และเมืองเล็ก จากพื้นที่สงวนและหมู่บ้านต่างๆ นำคำร้องไปมอบให้นายกรัฐมนตรีของแอฟริกาใต้ที่อาคารยูเนียนในพริทอเรีย โดยต้องการให้เขาล้มล้างกฎหมายแบ่งแยกสีผิว แต่นายกรัฐมนตรี Strijdom ไม่อยู่ในเวลานั้น

การเดินขบวนจัดโดยสมาพันธ์สตรีแห่งแอฟริกาใต้ (Federation of South African Women - FEDSAW) องค์กรดังกล่าวแสดงความท้าทายอย่างโจ่งแจ้งขัดต่อมุมมองโดยทั่วไปที่ว่าสถานที่ของผู้หญิงคืออยู่ในห้องครัว โดยโต้แย้งว่าสถานที่ของผู้หญิงคือทุกๆ ที่

การเดินขบวนนำโดย Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu และ Sophia Williams-De Bruyn

หลังจากคำร้องถูกส่งถึงเลขานุการนายกรัฐมนตรี บรรดาสตรีก็ร้องเพลงแห่งเสรีภาพ: Wathint` abafazi, Strijdom! นับตั้งแต่นั้นมา 'wathint' abafazi, wathint' imbokodo' (คุณตีผู้หญิงก็เหมือนกับคุณตีหิน) ก็กลายเป็นตัวแทนของการต่อสู้ของผู้หญิงในแอฟริกาใต้

เพื่อระลึกถึงการเดินขบวนดังกล่าว แอฟริกาใต้ได้ฉลองวันสตรีแห่งชาติในวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 1995

วันสตรีแห่งชาติปี 2009 มีการจัดการเดินขบวนขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ทหารผ่านศึกจากปี 1956 จำนวนมากก็ได้เข้าร่วมเดินขบวนด้วย

บรรดาสตรีเดินทางมาถึงในเมืองและรอให้การเดินขบวนเริ่มต้น
ขบวนกำลังเดินไป!
เข้าใกล้อาคารยูเนียนในพริทอเรีย
อาคารยูเนียนเป็นที่ตั้งสำนักงานของนายกรัฐมนตรี
บรรดาผู้หญิงรวมตัวกันนอกสำนักงานของนายกรัฐมนตรี
กลุ่มผู้หญิงในระหว่างการยื่นคำร้องต่อสำนักงานของนายกรัฐมนตรี
ตำรวจที่มาประจำในระหว่างที่มีการเดินขบวน
กลุ่มผู้หญิงร้องเพลงด้วยกัน: Wathint' abafazi, wathint' imbokodo'!
เครดิต: เรื่องราว

Photographs — Baileys African History Archive
Text — Baileys African History Archive and Africa Media Online

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์