Kadınların geçiş iznine karşı yürüyüşleri

Africa Media Online

"Wathint' abafazi, wathint' imbokodo: Bir kadına vurduğunda bir kayaya vurmuş olursun"

Geçiş İzni Karşıtı Kampanya'nın bir parçası olarak 9 Ağustos 1956'da şehir ve kasabalardan, yeni iskan alanlarından ve köylerden, kimisi sırtında bebeğiyle, her ırktan 20.000 kadın Pretoria'daki Birlik Binaları'na gelerek Güney Afrika Başbakanı'na hitaben bir dilekçe verdi. Başbakan Strijdom orada yoktu. Dilekçede geçiş izni kanunun kaldırılması talep ediliyordu.

Yürüyüş Güney Afrika Kadınlar Federasyonu (FEDSAW) tarafından düzenlenmişti. Organizasyon, kadının yerinin mutfağı olduğu yönündeki geleneksel görüşe karşı çıkması ve kadının yerinin her yer olduğunu öne sürmesiyle ünlenmişti.

Yürüyüşün liderleri Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu ve Sophia Williams-De Bruyn idi.

Dilekçe Başbakan'ın sekreterine verildikten sonra, kadınlar bir özgürlük şarkısı söylemeye başladılar: Wathint` abafazi, Strijdom! O yürüyüşten beri 'wathint' abafazi, wathint' imbokodo' (bir Kadına Vurduğunda, Bir Kayaya Vurmuş Olursun) dizeleri Güney Afrika'da kadının mücadelesini temsil eden dizeler haline geldi.

Yürüyüşün anısına, 1995'ten beri Güney Afrika'da her yıl 9 Ağustos'ta Ulusal Kadınlar Günü kutlanmaktadır.

2009'daki Kadınları Günü'nde 50. yıldönümü için yürüyüş tekrar yapıldı. 1956 olaylarına katılanların çoğu bu yürüyüşteydi.

Şehre varan kadınlar yürüyüşün başlamasını bekliyor
Yürüyüş başladı!
Pretoria'daki Birlik Binaları'na yaklaşıyorlar
Başbakan'ın ofisi Birlik Binaları'nda bulunuyordu
Kadınlar Başbakan'ın ofisinin dışında toplanıyorlar
Başbakan'ın ofisine dilekçeyi teslim eden kadınlar
Yürüyüşü izleyen polisler
Kadınlar birlikte şarkı söylüyor: Wathint' abafazi, wathint' imbokodo'!
Hazırlayanlar: Hikaye

Photographs — Baileys African History Archive
Text — Baileys African History Archive and Africa Media Online

Katkıda bulunanlar: Tüm medya
Bazı durumlarda öne çıkan hikaye bağımsız üçüncü taraflarca yaratılmış olabilir ve aşağıda listelenmiş olan içeriği sağlayan kurumların görüşlerini her zaman temsil etmeyebilirler.
Google ile çevir
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil