1909 – 1993

Předsedové vlád Jihoafrické republiky

Africa Media Online

Vůdci v době vzestupu a pádu apartheidu

Dějiny Jižní Afriky byly ve 20. století určovány vzestupem a pádem apartheidu – formy vlády založené na rasových kategoriích, které přisuzovaly veškerou moc a výsady malé skupině lidí evropského původu a odpíraly práva většině obyvatel národa, která je afrického původu.

Hořkost dvou anglo-búrských válek, ve kterých se utkali Britové a Afrikánci (bílí Jihoafričané holandského původu) připravila půdu, ze která vyrostla afrikánská nacionalistická ideologie apartheidu. V boji afrikánských a anglických Jihoafričanů prohráli především barevní Jihoafričané.

Muži, kteří stáli u zrodu i pádu apartheidu byli předsedové vlád. V roce 1910 se dvě afrikánské kolonie – Transvaal a Oranžský svobodný stát – a dvě kolonie spravované Brity – Kapsko a Natal – sloučily a vytvořily Jihoafrickou unii, která náležela Britské koruně. Od té doby stál v čele jihoafrického parlamentu premiér. 

První premiéři, Botha a Smuts, se přes svůj afrikánský původ snažili usmířit afrikánské a anglické Jihoafričany. Za vlády Hertzoga byli více zvýhodněni bílí z dělnické třídy, zatímco černí ztráceli práva.

Oficiální vládní politikou se však apartheid stal až pod vedením vůdce strany ANP (Afrikaner Nationalist Party), premiéra D. F. Malana, který nastoupil do úřadu v roce 1948. Jeho následovníci na politiku segregace navázali. H. F. Verwoerd částečně nastolil to, čemu se říká „Velký apartheid“ (Grand Apartheid) – oddělení ras ve velkém. Jedincům afrického původu nebylo dovoleno vlastnit nebo si pronajímat půdu mimo malá území známá jako „homelands“. Zavedení tohoto modelu mělo za následek masové přesuny obyvatel do těchto center.

V roce 1961 se Jižní Afrika stala republikou. V čele Jihoafrické republiky stál až do roku 1984 premiér, pak byla přijata nová ústava a hlavou státu se stal prezident.   

Louis Botha: 1910–1919
Jan Christiaan Smuts: 1920–1924 a 1939–1948
James Barry Munnik Hertzog: 1924–1939 
Daniel François Malan: 1948–1954
Johannes Gerhardus Strijdom: 1954–1958
Hendrik Frensch Verwoerd: 1958–1966. Tento premiér byl 6. září 1966 v sídle parlamentu v Kapském městě zavražděn
Balthazar Johannes Vorster: 1966–1978
Pieter Willem Botha: 1978–1984. Za jeho vlády byla funkce premiéra zrušena a on se stal prezidentem (1984–1989)
F. W. de Klerk: 1989–1994

F.W. de Klerk byl posledním prezidentem Jižní Afriky, za jehož vlády byl systém apartheidu oficiální politikou. Tlak hnutí za osvobození, občanská neposlušnost v zemi, mezinárodní ekonomické sankce, odsouzení náboženské komunity, nátlak jihoafrických obchodníků, to vše učinilo systém neudržitelným. V roce 1993 obdrželi De Klerk a Nelson Mandela, prezident Afrického národního kongresu, společně Nobelovu cenu míru za úsilí o svržení apartheidu.

Apartheid oficiálně skončil 27. dubna 1994, když se Nelson Mandela stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Jižní Afriky. V souladu s Chartou svobody vyzval Mandela všechny Jihoafričany ke sledování společného cíle, kterým je Jižní Afrika pro všechny, kteří v ní žijí. Mandela dokonce v rámci snahy o usmíření vykonal v roce 1995 zdvořilostní návštěvu vdovy po Hendriku Verwoerdovi.

Nelson Mandela: 1994–1999
Autoři: Příběh

Photographer — Martin Gibbs
Photographer — David Goldblatt / South Photographs
Photographer — Paul Weinberg / South Photographs
Photographic Archive — Cory Library

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil