1909 - 1993

Zuid-Afrikaanse regeringsleiders

Africa Media Online

Leiders tijdens de opkomst en ondergang van de apartheid

De Zuid-Afrikaanse geschiedenis van de 20e eeuw wordt gedomineerd door de opkomst en de ondergang van de apartheid, een bestuursvorm op grond van rassenclassificatie waarbij de macht en de privileges in handen waren van een kleine minderheid van Europese afkomst. De grote meerderheid van de bevolking die van Afrikaanse afkomst was, werd rechteloos.

Twee bittere Engelse Boerenoorlogen die werden uitgevochten tussen de Britten en Afrikaners (blanke Zuid-Afrikanen van oorspronkelijk Nederlandse komaf) vormden de bodem waarin de Afrikaner nationalistische ideologie van de apartheid kon groeien. In de strijd tussen Afrikaner en Engelse Zuid-Afrikanen waren het uiteindelijk de gekleurde Zuid-Afrikanen die verloren.

De opkomst en de ondergang van de apartheid vonden plaats onder toezicht van de regeringsleiders van het land. In 1910 werden de twee voormalige Afrikaner-koloniën van Transvaal en Oranje Vrijstaat samen met de twee koloniën onder Brits bestuur, Kaap en Natal, verenigd in de Unie van Zuid-Afrika onder de Britse Kroon. Vanaf die tijd staat de Zuid-Afrikaanse regering onder leiding van een minister-president. 

Hoewel ze Afrikaners waren, zorgden de eerste premiers Botha en Smuts voor een ​​verzoenende houding tussen de Afrikaners en de Engelse Zuid-Afrikanen. Onder Hertzog werden de privileges voor de witte arbeidersklasse verankerd en verloren de zwarten steeds meer rechten.

Apartheid werd echter pas officieel overheidsbeleid onder leiding van de Afrikaner nationalistische partij. Hun premier D.F. Malan kwam in 1948 aan de macht. Zijn opvolgers breidden het beleid van segregatie verder uit. H.F. Verwoerd in het bijzonder introduceerde rassensegregatie op grote schaal, onder de naam 'Grand Apartheid'. Mensen van Afrikaanse komaf mochten geen land bezitten of huren buiten kleine gebiedsdelen die 'thuislanden' werden genoemd. Toen deze regeling van kracht werd, verhuisden veel zwarten naar deze thuislanden.

In 1961 werd Zuid-Afrika een republiek. De premier bleef het regeringshoofd van de Republiek Zuid-Afrika tot 1984. Toen werd een nieuwe grondwet van kracht en werd de president het staatshoofd.   

Louis Botha: 1910-1919
Jan Christiaan Smuts: 1920-1924 en 1939-1948
James Barry Munnik Hertzog: 1924-1939 
Daniel François Malan: 1948-1954
Johannes Gerhardus Strijdom: 1954-1958
Hendrik Frensch Verwoerd: 1958-1966. Hij werd op 6 september 1966 vermoord in het parlementsgebouw in Kaapstad
Balthazar Johannes Vorster: 1966-1978
Pieter Willem Botha: 1978-1984. De positie van de minister-president werd afgeschaft en hij werd president van 1984-1989
F.W. de Klerk: 1989-1994

F.W. de Klerk was de laatste president van Zuid-Afrika in de periode dat het apartheidssysteem het officiële beleid was. De druk van de vrijheidsbewegingen, burgerlijke ongehoorzaamheden in het land zelf, economische sancties van de internationale gemeenschap, de veroordeling door de religieuze gemeenschap en de druk van het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven maakten het systeem onhoudbaar. In 1993 ontvangen De Klerk en Nelson Mandela, voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres, gezamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede als erkenning voor hun inspanningen om een ​​einde te maken aan de apartheid.

Officieel kwam er op 27 april 1994 een einde aan de apartheid, toen Nelson Mandela de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika werd. Conform het Freedom Charter riep Mandela alle Zuid-Afrikanen op te streven naar een gemeenschappelijk doel voor Zuid-Afrika en al zijn inwoners. Mandela bracht in 1995 zelfs een beleefdheidsbezoek aan de weduwe van Hendrik Verwoerd als onderdeel van zijn inspanningen voor verzoening.

Nelson Mandela: 1994-1999
Credits: verhaal

Photographer — Martin Gibbs
Photographer — David Goldblatt / South Photographs
Photographer — Paul Weinberg / South Photographs
Photographic Archive — Cory Library

Credits: alle media
Het uitgelichte verhaal kan in sommige gevallen zijn gemaakt door een onafhankelijke derde partij en kan afwijken van de standpunten van de hieronder vermelde instituten die de content hebben geleverd.
Vertalen met Google
Homepage
Verkennen
Dichtbij
Profiel