1909 - 1993

Güney Afrika devlet BAŞKANLARI

Africa Media Online

Rejimin yükseliş ve çöküş dönemlerindeki liderler

20. yüzyıl Güney Afrika Tarihi'ne damgasını vuran olay, ırk ayrımcılığına dayalı bir yönetim olan, güç ve ayrıcalığı bir avuç Avrupalı azınlığın eline veren, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Afrika kökenlileri ise haklarından mahrum eden Apartheid rejiminin yükselişi ve çöküşüdür.   

İngilizler ile Afrikaner'ler (genellikle Hollanda kökenli Beyaz Irktan Güney Afrikalılar) arasında yapılan şiddetli iki Anglo-Boer (Hollanda asıllı Güney Afrikalı) savaşı, ayrımcı Afrikaner milliyetçi ideolojisinin palazlanmasına zemin hazırlamıştı. Afrikaner'ler ile İngiliz asıllı Güney Afrikalılar arasındaki mücadelede sonuçta kaybedenler ise beyaz ırktan olmayan Güney Afrikalılar oldu.   

Apartheid rejiminin yükselişi ve çöküşünde kontrol, ulusal hükümetin başındaki kişilerdeydi. 1910'da iki eski Afrikaner kolonisi olan Transvaal ve Orange Free State, İngilizler tarafından yönetilen iki koloni olan Cape ve Natal ile birleşerek, İngiliz Hakimiyeti altına girecek olan Güney Afrika Birliği'ni meydana getirdi. Bu noktadan sonra, Güney Afrika hükümetinin başına bir Başbakan getirildi. 

Her ne kadar bu kişiler Afrikaner olsa da, ilk Başbakanlar olan Botha ve Smuts, Afrikaner'ler ile İngiliz kökenli Güney Afrikalılar arasında uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Hertzog yönetiminde, Beyaz Irktan işçi sınıfının ayrıcalıkları sağlamlaştırıldı ve Siyahların hakları daha fazla kısıtlandı. 

Bununla birlikte Apartheid rejiminin resmi hükümet politikası olması ancak 1948'de iktidara gelen Afrikaner Milliyetçi Partisi, Başbakan DF Malan döneminde gerçekleşti. Ondan sonra gelenler icraatlarını bu ayrımcılık politikası üzerine kurdular. Özellikle HF Verwoerd, makro düzeyde, “Grand Apartheid” (Büyük Ayrım) denen ırk ayrımcılığını getirdi. Afrikalı kökenli insanların "yurtluk" denen çok küçük miktarlarda topraklar dışında toprak sahibi olması veya kiralaması yasaklandı. Tasarının kanunlaşmasıyla Siyahların toplu olarak yerlerinden edilerek bu küçük alanlara taşınmasına başlandı.

Güney Afrika 1961'de Cumhuriyet oldu. Yeni bir anayasanın devreye sokulduğu ve Eyalet Başkanı'nın devlet başkanı olduğu 1984'e kadar da Başbakanlar Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetine başkanlık yapmaya devam etti.   

Louis Botha: 1910-1919
Jan Christiaan Smuts: 1920-1924 ve 1939-1948
James Barry Munnik Hertzog: 1924-1939 
Daniel François Malan: 1948-1954
Johannes Gerhardus Strijdom: 1954-1958
Hendrik Frensch Verwoerd: 1958-1966. 6 Eylül 1966'da Cape Town'daki Meclis'te bir suikastla öldürüldü
Balthazar Johannes Vorster: 1966-1978
Pieter Willem Botha: 1978-1984. Başbakanlık görevi kaldırıldıktan sonra 1984-1989 arasında Eyalet Başkanlığı yaptı
FW de Klerk: 1989-1994

FW de Klerk, Güney Afrika'da Apartheid rejiminin resmi politika olduğu dönemin son Başkanıydı. Özgürlük hareketlerinin baskıları, ülke içindeki sivil itaatsizlik, uluslararası toplumun ekonomik yaptırımları, dini toplulukları kınamaları ve Güney Afrika iş dünyasının baskıları sistemi savunulamaz duruma getirdi. Ayrımcı rejime son verme çabalarından dolayı De Klerk ve Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Nelson Mandela'ya 1993'te Nobel Barış Ödülü verildi.

Apartheid rejimi resmi olarak 27 Nisan 1994'te sona erdi ve Nelson Mandela demokratik olarak seçilen ilk Güney Afrika Başkanı oldu. Özgürlük Sözleşmesi doğrultusunda, Mandela tüm Güney Afrikalıları orada yaşayan herkes için ortak bir Güney Afrika hedefine çağırdı. Hatta 1995'te, Hendrik Verwoerd'in uzlaşma çabalarından dolayı Verwoerd'in dul eşine nezaket ziyaretinde bulundu.

Nelson Mandela: 1994-1999
Hazırlayanlar: Hikaye

Photographer — Martin Gibbs
Photographer — David Goldblatt / South Photographs
Photographer — Paul Weinberg / South Photographs
Photographic Archive — Cory Library

Katkıda bulunanlar: Tüm medya
Bazı durumlarda öne çıkan hikaye bağımsız üçüncü taraflarca yaratılmış olabilir ve aşağıda listelenmiş olan içeriği sağlayan kurumların görüşlerini her zaman temsil etmeyebilirler.
Google ile çevir
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil