1990 – 2010

Knihy pro Mandelu

Nelson Mandela Centre of Memory

„Na zahálení jsem neměl čas. Čtení a psaní dopisů mě bavilo a zcela mě zaměstnalo...“

V průběhu let dostal Nelson Mandela spousty darů, ocenění a vyznamenání z celého světa. O vše se podělil se svojí rodinou, přáteli a dobročinnými organizacemi. Obsáhlé sbírky byly věnovány také Jihoafrické republice (v rámci prezidentské sbírky z let 1994-1999) a institutu Nelson Mandela Centre of Memory. Vzhledem k Mandelově zálibě v četbě není žádným překvapením, že velkou část darů, které dostává, představují právě knihy.

Sbírka darů, která byla věnována instituci Centre od Memory, obsahuje také spoustu knih s autorskými věnováními, které dostal přímo od jejich autorů.

Zde vybíráme několik knih spolu s věnováními.

Duše na ledu Eldridge Cleaver
SOUL ON ICE (DUŠE NA LEDU) od Eldridge Cleavera
Burgerova dcera Nadine Gordimerová
Století černošské žurnalistiky ve Velké Británii Lionel Morrison

„Jedním z důvodů, proč jsem si přál vrátit se do vězení, bylo, že po propuštění jsem měl málo času na čtení, přemýšlení a tiché rozjímání.“

Kniha THE POLITICAL MEMOIRS (Politické paměti), autor: Malcom Fraser
SJEZD NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD

„Smutné je, že v dnešní době čte knihy velmi málo lidí a týká se to především mladých. Pokud nenajdeme vynalézavý způsob, jak tuto skutečnost zvrátit, příštím generacím hrozí, že přijdou o vlastní historii.“

S láskou Elinor Batezat Sisuluová
MEMOÁRY, David Rockefeller
Kniha DEAREST (Drahoušek), autor: Atiq Nasser Al-Bader
DEMOCRACY MATTERS (O demokracii), Cornel West
DO MINULOSTI, memoáry Phillipa Tobiase
RAJIV od Sonii Gándhíové

Nelson Mandela je náruživý čtenář. Ve škole mnoho četl, a když se poté zapojil do boje proti apartheidu, především když se snažil založit osvobozeneckou armádu, hltal veškerou literaturu o ozbrojených konfliktech po celém světě. Ve vězení přečetl každou knihu, která se mu dostala do rukou. Je také skvělý stratég – jako mladý boxer, kdy se taktizováním snažil přechytračit svého soupeře v ringu, při partii šachu i jako politický aktivista vždy myslel o tah dopředu. Často mluvil o nenásilí jako o strategii, nikoli jako o principu. Zde se soustředí na strategii ruské armády.

VOJNA A MÍR

Každé oddělení ve vězení na ostrově Robben mělo svoji knihovnu. V knihovnách pracovali vězni a cenzorům, jejichž úkolem bylo zajistit, aby se do rukou vězňů nedostaly podvratné materiály, tak uniklo nemálo zajímavé literatury. Jeden z Nelsonových blízkých přátel, Ahmed Kathrada, byl v jedné fázi knihovníkem pro oddělení B, kde pobýval on sám, Mandela a několik dalších vězňů. Knihy, které se dostaly do knihovny, se mohly číst. Pokud se v nějaké knize jenom zmínilo jméno Mandela, neprošla. Zde Nelson Mandela hovoří o některých knihách, které na ostrově Robben přečetl.

HROZNY HNĚVU

Jednou z knih, které Nelson Mandela četl ve vězení, byl životopis premiéra Johna Vorstera, jednoho z představitelů apartheidu. Tato skutečnost odhaluje další Mandelovu vlastnost – z každé situace a zkušenosti se vždy snaží „něco si odnést“. Věci ani lidé obvykle nejsou černobílí. Mandela sice nesnášel to, co Vorster coby premiér JAR v letech 1966 až 1978 představoval, ale z rozhovoru vyplývá, že dokázal najít něco, za co si jej mohl vážit.

BIOGRAFIE JOHNA VORSTERA

Když Nelsona Mandelu zavřeli do vězení, studoval jazyk utlačovatelů – afrikánštinu. Studoval také historii Afrikánců a jejich boj proti Britům. Přečetl si několik knih od afrikánských autorů přímo v afrikánštině a líbily se mu. Jeden z autorů, jejichž díla se mu líbila nejvíce, byl jeden z předních jihoafrických spisovatelů, C. J. Langenhoven, který pro zemi také napsal národní hymnu Die Stem, když v ní panoval režim apartheidu. Langenhoven byl členem parlamentu, který se snažil o to, aby byla afrikánština v Jižní Africe uznána jako úřední jazyk. Když byl Nelson Mandela ve vězení, byly úředními jazyky jen angličtina a afrikánština. Když se stal prezidentem, zařadil mezi ně devět afrických jazyků.

LANGENHOVEN
Autoři: Příběh

Photographer — Ardon Bar-Hama
Photographer — Matthew Willman
Research & Curation — Nelson Mandela Centre of Memory Staff

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil