พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2561

ของขวัญแห่งมิตรภาพ ๓

Queen Sirikit Museum of Textiles

ส่วนที่ ๓: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา

ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งแรกในทั้งหมดสองครั้งด้วยกัน พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสธิดา โดยในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ประทับอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนหลายรัฐ เช่น แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด ฮาวาย แมสซาชูเซตส์ นิวยอร์ก เทนเนสซี และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ชาวอเมริกันล้วนให้ความสนใจในทั้งสองพระองค์ผู้ทรงมีพระชนมายุน้อย และหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศก็ลงข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ทั่วประเทศ

เหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกามีดังต่อไปนี้ ประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ (พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๕๑๒) ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ โดยมีนายวอลท์ ดิสนีย์รับเสด็จ ทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีแจ๊สชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง

ขบวนพาเหรดสายรุ้งรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. ๒๕๐๓
นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก

ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายภาพนิ่ง องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ
คอลเลจ พาร์ก รัฐแมริแลนด์; 306-DA-60-13483

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ พร้อมกับช้างไม้แต่งเครื่องออกศึกพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.
ถ่ายโดยแอบบี้ โรว์

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๐๐ ปี และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้แก่พระบรมวงศานุวงศ์สยามและต่างประเทศ ตลอดจนประมุขแห่งรัฐ ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียวที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ประธานาธิบดีไอเซนฮาวน์สวมสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวอย่างภาคภูมิใจในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทำเนียบขาว

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) ของขวัญพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ พ.ศ. ๒๕๐๓
ดวงตรา ขนาด ๑๐.๑๖ x ๓.๘๑ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์; 63-575
ถ่ายโดย Burwell Photography

ชุดเครื่องเขียนถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขนาด ๓๕.๘ x ๔๕.๗ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์;
63-378. 1-12; ถ่ายโดย Burwell Photography

การเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้แก่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ในช่วงการเยือนทำเนียบขาว ในศตวรรษที่ ๑๙ เครื่องถมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในศาลไทย สมัยใหม่นี้นำใช้ในสำนักงานรูปไข่

ชุดเครื่องเขียนถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขนาด ๓๕.๘ x ๔๕.๗ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์;
63-378. 1-12; ถ่ายโดย Burwell Photography

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรสำเนาสนธิสัญญาฉบับ พ.ศ. ๒๓๗๖
ณ อาคารองค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.

ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายภาพนิ่ง องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ คอลเลจ พาร์ก รัฐแมริแลนด์; 64-NA-1878

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนหอสมุดแห่งชาติ ทรงพระราชทานเครื่องดนตรีไทยได้แก่ ฉิ่ง โทน- รำมะนา ขลุ่ย จะเข้ ซอด้วงและซออู้ ประดับประดาด้วยงาช้างพร้อมสายสำรอง และมีแผ่นเงินสลักว่า "สัญลักษณ์ของความเคารพอย่างจริงใจสำหรับศูนย์กลางของความรู้และวัฒนธรรม."

พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเครื่องดนตรีไทยแก่หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓ แผนกดนตรี หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ได้รับความอนุเคราะห์จากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา

ขลุ่ยอู้
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓ ขนาด ๔๕ ซม. แผนกดนตรี หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ได้รับความอนุเคราะห์จากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา; 5137-L 2;
ถ่ายโดยชอว์น มิลเลอร์

โทนรำมะนา
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓ โทน: ๔๗ x ๒๕.๔ ซม. แผนกดนตรี หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ได้รับความอนุเคราะห์จากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา; 5137-L 5.00.00, 5137-L 5.00.01
ถ่ายโดยชอว์น มิลเลอร์

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีการใช้เทคนิคการถ่ายภาพแผ่นเงินดาแกโรไทป์ ซึ่งพระองค์ทรงรับประเพณีนิยมของโลกตะวันตกในการฉายภาพพระราชวงศ์นี้เข้ามาสู่พระราชสำนัก และมักพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายโดยใช้เทคนิคดังกล่าวพร้อมกับพระราชสาสน์และของขวัญแก่ประมุขของประเทศอื่น ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มักปรากฏเป็นพระมหากษัตริย์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารแบบตะวันตก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมักประดับด้วยกรอบถมเงินหรือถมทอง เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในหลายโอกาสด้วยกันและแม้ว่าประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๕๐๖) จะไม่เคยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ตาม แต่ประธานาธิบดีเคนเนดีก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมลงลายพระหัตถ์ของพระองค์ใน พ.ศ. ๒๕๐๖

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย
ในกรอบถมเงินประดับอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ

ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี พ.ศ. ๒๕๐๖ ขนาด ๓๘.๑ x ๒๖ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี; MO 76.307
ถ่ายโดย Burwell Photography

ประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสันรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ห้องทำงานรูปไข่
ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ นายลินดอน บี. จอห์นสัน (พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๑๖) เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกที่เดินทางเยือนประเทศไทย ในระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี ณ พระบรมมหาราชวัง

หลังจากนั้น ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๑๐) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ห้องท􀄞ำงานรูปไข่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; A4380-6a
ถ่ายโดยโยอิจิ อาร์. โอกาโมโต

กระเป๋าที่ทำโดยใช้เทคนิคดั้งเดิม มักเป็นของขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น ของขวัญที่พระราชทานแก่นางคลอเดีย “เลดี้ เบิร์ด” จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เป็นกระเป๋าเครื่องถมเงิน ในขณะที่ของขวัญพระราชทานในช่วงต่อมาเป็นกระเป๋าย่านลิเภา ซึ่งใช้เทคนิคการสานย่านลิเภาที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่


กระเป๋าถมเงินประดับเพชร
ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางคลอเดีย “เลดี้ เบิร์ด” จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๙ ขนาด ๑๒.๑ x ๑๗.๗ x ๓.๖ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; 1966.51.6
ถ่ายโดย Burwell Photography

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เครื่องถมหาได้เป็นสิ่งของที่แสดงถึงฐานันดรศักดิ์อีกต่อไปไม่ แต่กลับเป็นการเชิดชูศิลปะและวัฒนธรรมไทยในยุคใหม่แทน

พานถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่นางคลอเดีย “เลดี เบิร์ด” จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๐ ขนาด ๑๔.๒๙ x ๒๕.๗๒ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; 1967.38.3;
ถ่ายโดย Burwell Photography

แม้ว่าบางชิ้นจะดูคล้ายกับอ่างล้างหน้าและชุดกาน้ำที่พระราชทานให้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่ก็มีหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการใช้แนวคิดสมัยใหม่มาผลิตสิ่งของด้วย

เต่าและพานถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่แพทริค ลินดอน นูเจ็นท์ หลานชายประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน พ.ศ. ๒๕๑๐ ขนาด ๖.๓๕ x ๖.๕๓ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; 1967.38.4 A-C;
ถ่ายโดย Burwll Photography

มิตรภาพที่ทั้งสองประเทศมีให้ต่อกันในการเดินทางเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้ ยังคงสืบเนื่องไปจนถึงเมื่อครั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่สองใน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยได้พระราชทานพระราชดำรัส ณ ทำเนียบขาว ด้วยการรับสั่งถึงประธานาธิบดีจอห์นสันและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในช่วงหนึ่งของพระราชดำรัสว่า “เรามาพบท่านทั้งสองไม่ใช่เพียงในฐานะประมุขของประเทศเท่านั้น แต่ในฐานะเพื่อนเก่าด้วยเช่นกัน”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำรัส ณ ที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓

ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายภาพนิ่ง องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ คอลเลจพาร์ก รัฐแมริแลนด์; 306-DA-60-13528

ขันตักบาตร ถาด และทัพพีถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน
และนางแพต นิกสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๒ ขัน: ๑๒.๙ X ๒๖ ซม. พาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๖.๑ ซม. ทัพพี: ๓๔.๓ x ๘.๘ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน; HS 1969.44.1-3;
ถ่ายโดย Burwell Photography

ถาดถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน และนางแพต นิกสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๔.๗ x ๒๖.๔ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน; HS.1969.48.1-2;
ถ่ายโดย Burwell Photography

ย่านลิเภาเป็นพืชที่มีชุกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนราธิวาส ตะกร้าสานย่านลิเภานี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ การใช้ตะกร้าสานย่านลิเภาก็เริ่มลดลง เช่นเดียวกันกับความรู้ในเรื่องการจักสานย่านลิเภาที่ก็ลดน้อยถอยลงไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ทำการฝึกอบรมเช่างฝีมือรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจักสานย่านลิเภาที่ยากและใช้เวลานาน

กระเป๋าย่านลิเภาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางโรซาลินน์ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาด ๑๐.๒ x ๒๐.๒ x ๑๒.๗ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์; 79.10.1
ถ่ายโดย Burwell Photography

การพระราชทานของขวัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงก่อนการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และในช่วงแรกของการพัฒนามูลนิธิ ยังส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เช่น สตาร์ออฟไซแอม บริษัทผ้าไหมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเสื้อคลุมผ้าไหมที่พระราชทานแก่นางโรซาลินน์ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

เสื้อคลุมผ้าไหมขิด
ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางโรซาลินน์ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๓ ขนาด ๑๑๖.๘ x ๖๑ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์; 80.1393.1;
ถ่ายโดย Burwell Photography

การอนุรักษ์เทคนิคดั้งเดิมในการทอผ้าของไทย เป็นสิ่งที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้ความสำคัญเป็นเรื่องหลัก ผ้าทอที่รังสรรค์โดยช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มักได้รับเลือกให้เป็นของขวัญพระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ผ้าที่เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช (เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗) ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น เป็นผ้าไหมแพรวาอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวภูไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผ้าแพรวาคลุมไหล่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช และนางบาร์บารา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๔

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ บุช; 91.70108.6;
ถ่ายโดย Burwell Photography

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานงานหัตถกรรมโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แก่สถาบันสมิธโซเนียนในสองวาระด้วยกัน

งานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ถูกรวบรวมเก็บรักษาไว้นี้มีความหลากหลายของศิลปะดั้งเดิมหลายแขนง อันได้แก่ การจักสาน การทอผ้า การแกะสลัก และการเย็บปักถักร้อย สถาบันสมิธโซเนียนสานต่อความพยายามของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ด้วยการเก็บรักษาผลงานหัตถกรรมเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สถาบันสมิธโซเนียนเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและตระหนักถึงบทบาทของสถาบันเองในการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง
ของขวัญจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่สถาบันสมิธโซเนียน พ.ศ. ๒๕๓๘ ขนาด ๓๒.๔ x ๑๗.๕ x ๑๑๐ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายมานุษยวิทยา สถาบันสมิธโซเนียน; E433566-0
ถ่ายโดยเจมส์ ดิลอเรโต, ลูเซีย อาร์เอ็ม มาร์ติโน, เคท ดี. เชอร์วูด และ เฟร็ด คาชาร์ด

กระเป๋าย่านลิเภาประดับเพชรจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางฮิลลารี คลินตัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๑.๔ x ๑๗.๘ x ๗ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน; 1996.4394398
ถ่ายโดย Burwell Photography

พระกรัณฑ์ถมทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน และนางฮิลลารี คลินตัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๗.๕ x ๑๕.๒ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน; 4934398.06;
ถ่ายโดย Burwell Photography

ผอบยอดปริกทองคำประดับเพชร พร้อมพานรองถมตะทองลายพุดตานใบเทศ ประดับตรา “กาญจนาภิเษก”
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน และนางฮิลลารี คลินตัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๙
ขนาด ๖ x ๑๐ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน; 4934398.06;
ถ่ายโดย Burwell Photography

กระเป๋าย่านลิเภาประดับเพชรจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๕ ขนาด ๖.๔ x ๑๕.๒ x ๙.๘ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช; FO.248878.4.a-b
ถ่ายโดย Burwell Photography

โถถมทองประดับอักษรพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และอักษรพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้พระมหามงกุฎ

ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช พ.ศ. ๒๕๔๖ ขนาด ๓๓.๗ x ๒๐.๕ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช; FO.333417.2.a-b;
ถ่ายโดย Burwell Photography

ตลับพริกหวานถมตะทองประดับเพชร พร้อมกี๋ไม้แกะสลักฉลุโปร่งลายบัว
ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๖ ขนาด ๑๓ x ๙.๓ ซม.

ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช; FO.333268.1.a-c;
ถ่ายโดย Burwell Photography

ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และ สหรัฐอเมริกา
เครดิต: เรื่องราว

This exhibition was made possible by the generous support of our donors

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์