17. 11. 1989 – 7. 3. 2003

Sametová revoluce - impuls pro vznik Muzea T. G. Masaryka v Lánech

Museum T. G. M. in Rakovník

The Impulse for the Foundation of the T. G. Masaryk Museum in Lány

Události sametové revoluce přinesly mnoho významných a zlomových změn. Díky obnovení demokracie a svobody po listopadu 1989 se konečně mohly začít správně vykládat dějiny a lidé se mohli zase po letech beztrestně přihlásit k odkazům demokracie a svobody a připomínat si původní symboly československého státu. Symbolem původních demokratických a svobodných myšlenek Československé republiky se opět stal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Rider T. G. Masaryk, unknown, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Prezident T. G. Masaryk
T. G. Masaryk´s tomb in the cemetery of Lany, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Hrob T. G. Masaryka v Lánech

Od roku 1921, kdy se stal zámek Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. První prezident Československa si Lány velmi oblíbil, často je také označoval za svůj domov. Skromný vesnický lánský hřbitov se stal nakonec také místem posledního odpočinku T. G. Masaryka, jeho ženy Charlotty a jeho dětí Jana a Alice.

Za druhé světové války a pak ještě mnoho let po roce 1948 bylo bohužel veřejné uctívání a připomínání památky prvního československého prezidenta nemožné a dokonce stíhané. Přesto máme doklady o tom, že právě do Lán mířilo každoročně mnoho lidí, aby se památce T. G. Masaryka osobně poklonili.

Ke změně došlo teprve po roce 1989, kdy se konečně obyvatelé tehdejšího Československa mohli začít veřejně hlásit k Masarykovu odkazu.

Placka, kterou nosili sympatizanti se Sametovou revolucí, Lány, 1989, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Placka, kterou nosili sympatizanti se Sametovou revolucí 

Výrazná akce tehdy proběhla také v Lánech. Do vesnického prostředí tehdy sice pronikaly informace pomaleji, než je tomu dnes a reakce nebyly tak radikální jako v nedaleké Praze, ale i zde vznikala Občanská fóra. Lidé se otevřeně hlásili k ideálům prvního československého prezidenta. Památku T. G. Masaryka v revolučních dnech a ještě dlouho po té přijížděly do Lán uctít stovky lidí z celé republiky.

Placka, kterou nosili sympatizanti se Sametovou revolucí, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Portrét Václava Havla, který byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem svobodného Československa, byl oblíbeným motivem tehdejších placek a odznaků.
Placka, kterou nosili sympatizanti Sametové sevoluce, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Odznak, který nosili sympatizanti se Sametovou revolucí. Solidarność (Solidarita) bylo významné polské společenské hnutí, které se v 80. letech 20. století postavilo komunistickému režimu.
Placka, kterou nosili sympatizanti Sametové revoluce, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Portrét prvního československého prezidenta se stal symbolem svobody a demokracie v revolučních dnech.

Počátkem roku 1990 se členům lánské pobočky Občanského fóra podařilo společně s místním Sokolem uspořádat v lánské sokolovně výstavu věnovanou památce prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 

Výstavka sestavená převážně z různých zapůjčených předmětů, dokumentů a fotografií měla u obyvatel i návštěvníků obce velký úspěch. Později až do roku 1997 ji pak provozoval na různých místech v obci Obecní úřad Lány.

Zakládací listina Masarykovy nadace v Lánech, 1990, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Zakládací listina Masarykovy nadace v Lánech

Zakládací listina Masarykovy nadace v Lánech byla koncipována začátkem roku 1990.

Zakládací listina Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech, 1990, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Zakládací listina Masarykovy nadace v Lánech

Zakládací listinu Masarykovy nadace v Lánech vyjadřovala první a zásadní myšlenky důležité pro vznik budoucího Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Vzpomínky pamětníků na počátky Muzea T. G. Masaryka v Lánech

Milan Bechyně, Vlastimil Hořejší a Jaromír Šilhan stáli u vzniku myšlenky Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Lánský kronikář František Pošta.

František Pošta, kronikář obce Lány, zaznamenával všechny události související se vznikem Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Velký úspěch lánské výstavy přibližující osobnost a odkaz T. G. Masaryka přiměl zúčastněné tvůrce k zamyšlení, zda se nepokusit vybudovat v Lánech skutečné muzeum, které by bylo hodné jména filozofa a státníka evropského významu. K tomuto účelu byla vytvořena Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G.Masaryka v Lánech. Činnost nadace podpořila řada známých osobností našeho politického a kulturního života (Ivan Medek, Ivan Kočárník, Josef Wagner, Jaroslav Opat a další).

Ivan Medek, kancléř prezidenta Václava Havla, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Ivan Medek, kancléř prezidenta Václava Havla

Ivan Medek byl český novinář, hudební teoretik a kritik, signatář Charty 77, po vynucené emigraci do Raouska v roce 1978 působil pro Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. V letech 1993 – 1996 pracoval v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla jako ředitel Odboru vnitřní politiky, v letech 1996 –1998 působil jako prezidentův kancléř. Velmi se zasloužil o prasazení myšlenky vzniku muzea T. G. Masaryka v Lánech a zároveň působil v předsednictvu Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Potvrzení členství v nadačním výboru Muzea T. G. Masaryka v Lánech od Ivana Medka, 1999, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Potvrzení členství v nadačním výboru Muzea T. G. Masaryka v Lánech od Ivana Medka 
Setkání správní rady Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech, František Pošta, 1999, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Setkání správní rady Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech dne 25. 10. 1999.
Fotografie ze setkání správní rady Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech dne 25. 10. 1999 na lánském zámku., František Pošta, 1999-10-25, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Setkání správní rady Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech dne 25. 10. 1999 na lánském zámku.
Členský list Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Láů4nech, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Členský list Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech

Pro projekt bylo důležité sehnat také profesionálního odborného garanta v oblasti muzejnictví a do budoucna bylo potřeba vyřešit také otázku provozu muzea. V roce 1996 vstoupil do Nadace pro zřízení a provozování Muzea T. G. Masaryka v Lánech František Povolný, ředitel Okresního muzea Rakovník.

Rakovnické muzeum pak postupně přebíralo aktivity spojené s budováním muzea v Lánech. Jako pilotní projekt této činnosti byla od července 1998 připravena v areálu lánského hotelu Classic první „Výstavní síň Tomáše Garrigua Masaryka“.

Návrh jezdecké sochy T. G. Masaryka, unknown, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Návrh jezdecké sochy T. G. Masaryka, jeden z nejstarších sbírkových předmětů Muzea T. G. Masaryka v Lánech
Pohled do původní výstavní síně Muzea T. G. Masaryka v Lánech v hotelu Classic v Lánech, František Pošta, 1998, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Pohled do původní výstavní síně Muzea T. G. Masaryka v Lánech v hotelu Classic v Lánech
Pohled do původní výstavní síně Muzea T. G. Masaryka v Lánech v hotelu Classic v Lánech, František Pošta, 1998, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Pohled do původní výstavní síně Muzea T. G. Masaryka v Lánech v hotelu Classic v Lánech

Zároveň se začalo s hledáním vhodného prostoru pro nově vznikající muzeum. Tím se stala nevšední historická budova několikapodlažního barokního špýcharu situovaná nedaleko od lánského zámku. Autorem velice nápadité a moderní přestavby interiéru budovy původního špýcharu se stal Ing. arch. Michal Sborwitz.

S přestavbou budovy se započalo roku 1997. V roce 1998 byla dokončena střecha, roku 1999 byly započaty vnitřní úpravy (kovové konstrukce, montáž schodiště a lávek). Na koci roku 1999 musely být stavební práce bohužel ukončeny z důvodu chybějících finančních prostředků. 

Budova Muzea T. G. Masaryka v Lánech během přestavby, Michal Štěpán, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech během rekonstrukce
Dopis vyslovující podporu vzniku Muzea T. G. Masaryka v Lánech od prezidenta Václava Havla, 2001, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Dopis vyslovující podporu vzniku Muzea T. G. Masaryka v Lánech od prezidenta Václava Havla
Vzhled budovy Muzea T. G. Masaryka v Lánech před přestavbou., Michal Štěpán, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech během rekonstrukce
Vzhled budovy Muzea T. G. Masaryka v Lánech před přestavbou., Michal Štěpán, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech během rekonstrukce
Budova Muzea T. G. Masaryka v Lánech během přestavby, Michal Štěpán, 1997, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech během rekonstrukce. Budova původně sloužila jako sýpka.

Okresnímu muzeu Rakovník (dnes Muzeum T. G. M. Rakovník) v čele s Františkem Povolným se nakonec podařilo sehnat potřebné finance a rekonstrukce muzea mohla být ještě do konce roku 2002 dokončena. Dne 7. března 2003 bylo muzeum slavnostně otevřeno.

Slavnostní otevření Muzea T. G. Masaryka v Lánech dne 7. 3. 2003, 2003, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Slavnostní otevření Muzea T. G. Masaryka v Lánech 7. 3. 2003, zleva František Povolný, ředitel Muzea T. G. M. Rakovník, Ivan Medek emeritní kancléř prezidenta Václava Havla a Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje

Otevřením muzea veřejnosti Nadace pro zřízení a podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech splnila svůj úkol, a tak se následně rozhodla postupně ukončit svoji činnost. Nově vzniklé Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se stalo významnou pobočkou Okresního muzea v Rakovníku - dnes Muzea T. G. M. Rakovník, které převzalo také nelehké břemeno provozu budovy, ale především vybudování profesionální a moderní expozice. 

Především zásluhou tehdejšího ředitele Muzea T. G. M. Rakovník Františka Povolného se nakonec podařilo celkové dobudování muzea včetně vytvoření návštěvnicky přitažlivých a zajímavých expozic.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Magdalena Elznicová Mikesková, 2011, Ze sbírky: Museum T. G. M. in Rakovník
Současná podoba Muzea T. G. Masaryka v Lánech. V roce 2010 byla před muzeum nainstalována bronzová jezdecká socha T. G. Masaryka od sochaře Petra Nováka z Jaroměře.
Virtuální prohlídka Muzea T. G. Masaryka v Lánech
Autoři: Příběh

Curator — Magdalena Elznicová Mikesková
Curator — Daniela Vokounová

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí odrážet názory služby Google Arts & Culture ani institucí, jejichž sbírky zahrnují vybraná díla.
Aplikace Google