Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Nadace VIZE 97 v duchu svého názvu a poslání připravila nový kulturní projekt úzce spjatý s osobou prezidenta Václava Havla.

Kancelář Václava Havla, což je i oficiální název projektu, sídlí na stejné adrese jako Nadace VIZE 97, tedy ve Voršilské ulici v Praze 1. Jedinečné prostory, na jejichž vzniku se podílel pan prezident společně s architektem Bořkem Šípkem, začaly sloužit svému účelu v roce 2003, v roce odchodu Václava Havla z funkce prezidenta České republiky. Od té doby byla kancelář svědkem mnoha důležitých setkání a událostí. Je to místo nesoucí naprosto zřetelný rukopis pana prezidenta a Nadace VIZE 97 cítí odpovědnost zachovat tento unikátní prostor v současném stavu, neboť představuje cenné kulturní dědictví svým významem přínosné generacím dnešním i budoucím. Hlavní myšlenkou a vizí projektu je umožnit celému světu podrobnou prohlídku všech prostor Kanceláře Václava Havla včetně mnoha jejích předmětů, jako jsou například ocenění, fotografie a dary, dokreslující atmosféru místa, kde prezident Václav Havel téměř deset let působil.

Věříme, že se vám v Kanceláři Václava Havla bude líbit.

Fotografie s knížetem Karlem Schwrzenbergem

Kancelář Václava Havla se nachází v paláci knížete Karla Schwarzenberga ve Voršilské ulici v Praze. V prosinci 2007 si oba dlouholetí přátelé společně prohlížejí originální skulptury Davida Černého nad průčelím, které Karlu Schwarzenbergovi Václav Havel věnoval k jeho sedmdesátinám.

Die „Goldene Säule 1991“ Für den Presidenten der ČSFR Václav Havel

Symbolickou cenu „Zlatý sloup“ obdržel Václav Havel v roce 1991 ještě jako federální prezident ČSFR od německého Fóra „Rovná záda“ (Das Forum „Gesunder Rücken“). Fórum ji udělovalo osobnostem, které měly odvahu odolávat a vzdorovat politickým perzekucím, měly tedy „rovná záda“.

Kolekce dvanácti pamětních medailí zvěčňující s podobiznou prezidenta Václava Havla v krásném dřevěném pouzdře. Medaili vydala Národní pokladnice ve své řadě Největší osobnosti českého národa.

FIEJ presented to President Václav Havel on the Occasion of the Opening of the 45th World Newspaper Congress Prague May 1992

Cena Mezinárodního svazu novinářů (FIEJ) ena –– byla Václavu Havlovi předána při zahájení 45. Světového kongresu novinářů konaného v Praze v květnu 1992

Gandhího cena za mír 2003 udělená panu Václavu Havlovi

Gandhího cena za mír je nejvýznamnější indické ocenění, které založila tamní vláda v roce 1994, kdy svět slavil 125. výročí Gándhího narození. Cena je udělována vědcům, myslitelům a politikům za prosazování sociálních, ekonomických a politických změn výhradně nenásilnou cestou. Václav Havel převzal cenu osobně v roce 2003 za nenásilný boj za lidská práva a celosvětový mír, který vedl v duchu indického myslitele Mohandace Gádhího. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil tehdejší prezident, viceprezident, premiér, ministr kultury a dalších 400 významných hostů. Kromě prezidenta Václava Havla jsou laureáty ceny např. arcibiskup Desmond Tutu a Nelson Mandela.

To byl šok – v komunisty cenzurovaných novinách Rudé právo vyšel 5. října 1989 inzerát k 53. narozeninám Ferdinanda Vaňka alias Václava Havla!
Fotografie s jordánským králem Husajnem I.

Václav Havel hovoří s dnes již zesnulým jordánským králem Husajnem I. při jeho návštěvě České republiky v říjnu 1995. Rodina jordánského krále chovala k prezidentu Václavu Havlovi obrovské sympatie. Bratr jordánského krále princ El Hassan bin Tallal se opakovaně zúčastnil konference Forum 2000.

Comenius Stichting Naarden 1933-2003 28 Maart

Bustu Jana Amose Komenského (1592–1670), teologa, politika, filozofa a pedagoga, dostal prezident Václav Havel v březnu 2003 od Nadace pro zachování muzea J. A. Komenského a propagaci jeho myšlenek v holandském Naardenu, kde J. A. Komenský žil a je pochován. Svým smýšlením si oba byli blízcí a spojovalo je i to, že byli perzekvováni mocnými své doby.

To President Vaclav Havel In Appreciation from Hiroaki Shikanai Fuji-Sankei Communications Group October 12, 1990

Mezi prvními, kdo ocenil podíl Václava Havla na změnách evropské politické scény, byla jedna z nejvýznamnějších japonských mediálních firem té doby –Fuji-Sankei Communications Group.

Dar od Švédské královské knihovny

Faksimile vzácného dřevorytu Prahy ze 16. století ze Švédské královské knihovny obdržel Václav Havel při své oficiální návštěvě Švédska v květnu 1991. Kdoví, zda se pan prezident zcela neoficiálně nezeptal, jak se originál v 17. století z Prahy do Švédska dostal.

Cena Lidé v Evropě 2006  Stavitelé mostů míru – Architekt míru

Cena „Stavitelé mostů míru – architekt míru“ byla udělena Václavu Havlovi v roce 2006 vydavatelstvím „Verlagsgruppe“ sídlícího v německém Pasově. Cena vypovídá, jak moc se Václav Havel zasloužil o vyrovnání česko-německých vztahů. V témže roce se laureátkou ceny stala i blízká přítelkyně pana Václava Havla, paní Madeleine Albright, která se slavnostního ceremoniálu zúčastnila společně s panem prezidentem.

Sádrový odlitek jedné z pamětních medailí věnovaných prezidentu Václavu Havlovi.
MLRC William J. Brennan, Jr. Defence of Freedom Award Václav Havel November 11, 2009 Media Law Resource Center New York, USA

Tuto cenu udělila Václavu Havlovi v roce 2009 Aliance organizací pro ochranu práva svobodného projevu, sídlící v New Yorku. Vztahuje se přímo k 1. článku americké ústavy – svobodě projevu pro všechny americké občany. Prvním nositelem této ceny byl právě W.J. Brennan. Její udělení vyjadřuje uznání těm, jejichž činnost uspíšila prosazování svobody projevu i v jiných částech světa.

VII Premi Internacional Catalunya

Tuto cenu obdržel prezident Havel v roce 1995 z rukou Jordiho Pujola od Katalánského institutu středomořských studií, sídlícího ve španělské Barceloně.

Cena odráží ducha a hodnoty vyznávané jejími držiteli. Převzali ji i bývalý americký prezident Jimmy Carter nebo japonský spisovatel Haruki Murakami. Úsilí o mír a lidská práva jsou blízké Katalánsku, autonomní oblasti Španělska, jež sehrálo důležitou roli při upevnění spolupráce středomořských zemí. Celoživotní odvaha a morální kredit Václava Havla měly v Katalánsku velký ohlas, stejně jako jeho smrt. Byl připomenut coby bojovník za lidská práva a jeho pohřeb přenášela katalánská televize.

2006 Cena Matky Terezy udělená Václavu Havlovi Dramatik básník a bojovník za lidská práva „Svět nehladoví jen po jídle, ale také po kráse!“

V roce 2006 udělil Institut církevního umění Sv. Bernardetty v Albuquerque v Novém Mexiku Václavu Havlovi velmi prestižní ocenění – Cenu Matky Terezy. Sama Matka Tereza k tomuto ocenění často říkávala, že svět nehladoví jen po jídle, ale také po kráse, což je hlavním mottem ocenění. Cena Matky Terezy byla založena jako uznání úspěchů těch, kteří „zkrášlili“ svět, a to zejména v oblasti náboženství, sociální spravedlnosti a umění. Laureáti ceny jsou nominováni širokou veřejností a následně představenstvo Ceny Matky Terezy Institutu církevního umění Sv. Bernardetty následně rozhodují, komu bude cena udělena. Z úcty k patronce, Požehnané Matky Terezy z Kalkaty, bylo jednomyslně rozhodnuto, že se u příležitosti předání ceny nebude konat žádná slavností akce. Vychází to z přesvědčení Matky Terezy, že finance vynaložené na podobné velkolepé akce by mohly mnohem lépe posloužit chudým a potřebným.

National Democratic Institute´s W. Averell Harriman Democracy Award Václav Havel December 2004 National Democratic Institute for International Affairs Washington, USA

Každoročně oceňuje Národní demokratický institut ve Washingtonu organizace i jednotlivce, kteří prokázali oddanost ideálům demokracie a boji za lidská práva. Toto ocenění bylo Václavu Havlovi uděleno poprvé roku 1991 a podruhé v roce 2004 za inspiraci, kterou se stal pro národy střední a východní Evropy toužící po nenásilné změně režimu. V roce 2007 mu ji předal ředitel NDI Kenneth Wallack v Knihovně amerického Kongresu potřetí – za celoživotní snahu osobní statečnost a službu společnosti. Nositelem této ceny jsou také bývalý americký prezident Bill Clinton, barmská bojovnice za lidská práva Aung San Su Ťij a bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Fotografie z Kongresu USA

Projev československého prezidenta Václava Havla v americkém Kongresu 21. února 1990 měl fenomenální úspěch, posluchači jej třiadvacetkrát přerušili potleskem! Dodnes z něj Američané citují a vzpomínají na vystoupení prezidenta Václava Havla jako na ojedinělou událost.

Credits: Story

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97Voršilská 130/10110 00 Praha 1www.vize.cz 

Credits: All media
The story featured may in some cases have been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile