6. 7. 1942

Anne Frank

Anne Frank House

Její život, její deník, její odkaz

Anne Franková je jednou z milionů obětí pronásledování Židů během druhé světové války.

Po dobu dvou let se Anne a její rodina ukrývali v zadním traktu sídla firmy jejího otce. Tam psala svůj deník.

Anne Franková zemřela v koncentračním táboře, když jí bylo patnáct.

Její deník přežil válku. Byl přeložen do více než sedmdesáti jazyků a proslavil Anne po celém světě. 

Originál deníku je k vidění v Domu Anne Frankové.

Jednodenní Anne Franková v náručí své matky Edith. Frankfurt nad Mohanem, 13. června 1929.

Dětství v Německu

Anne Franková přichází na svět 12. června 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Je druhou a nejmladší dcerou Otty Franka a Edith Frank-Holländerové. Margot, Annina sestra, je o tři roky starší. Rodina Frankových je židovského původu.

Otto Frank s dcerami Margot a Anne, srpen 1931.

Otto Frank pracuje pro rodinnou banku. Kvůli hluboké hospodářské krizi v Německu se podnikání nedaří. Otto a Edith Frankovi mají velké obavy o svou budoucnost. Míra antisemitismu stoupá. Stále více lidí podporuje Hitlerovu antisemitskou stranu NSDAP a v roce 1933 Adolf Hitler přebírá moc jako nový vůdce německé vlády.

Otto má příležitost zřídit místní pobočku Opekty v Amsterdamu. Opekta je společnost, která prodává pektin, želírovací prostředek pro výrobu džemu.

Otto a jeho manželka se rozhodnou přestěhovat do Nizozemska.

V bezpečí v Amsterdamu

V roce 1933 se Anne Franková a její rodina stěhuje do bytu v ulici Merwedeplein ve čtvrti Amsterdam - Jih,  kde nachází domov mnoho židovských uprchlíků.

Anne a Margot se rychle naučí holandsky a brzy jsou v Holandsku jako doma. Anne je křepká, zvědavá dívka, která je ráda středem pozornosti. Margot je spíše tichá a vážná. Ve škole má vždy dobré známky.

Otto zakládá svou firmu v centru Amsterdamu. Tvrdě pracuje a je kvůli práci málo doma. Edith Franková má potíže zvyknout si na svůj nový život v Nizozemí. Stýská se jí po domově a má obavy o svou rodinu v Německu.

Unikátní filmové záběry mladé Miep Giesové. 

Situace v Něměcku je pro Židy stále hrozivější.

V listopadu 1938 dochází k velikému pogromu: ,Křišťálové noci‘.

V březnu 1939 se Editina matka stěhuje z Německa za rodinou Frankovou.

V roce 1939 Německo napadá Polsko, což přiměje Anglii a Francii k vyhlášení války Německu.

Varšava je vybombardována. Pronásledování Židů začíná téměř okamžitě.

Německá invaze do Nizozemí

V květnu 1940 Německo napadá Nizozemí a po bombardování Rotterdamu nizozemská vláda kapituluje. Začíná německá okupace.

Generál Winkelman přichází na velitelství Německé armády podepsat kapitulaci Nizozemí 15. května 1940.

Protižidovská nařízení

Krátce po invazi v roce 1940 nacisté začínají zavádět protižidovské předpisy. Život je pro Židy stále obtížnější. Židovští úředníci dostávají výpověď. Židé již nesmějí navštěvovat parky, kina a koupaliště a židovské děti jsou nuceny navštěvovat oddělené židovské školy.

Anne Franková se objevuje v okně svého domu v Amsterdamu 

Annin deník

12. června 1942 slaví Anne Franková třinácté narozeniny. Jedním z jejích dárků je červeno-bílý kostkovaný deník. Okamžitě do něj začíná psát. Deník je jejím nejcennějším majetkem a Anne si jej bere s sebou, když se o tři týdny později rodina Frankových vydává do úkrytu.

Pronásledování Židů

S pokračující německou okupací se situace  pro Židy v Holandsku stává stále  nebezpečnější. Od května 1942 musejí všichni Židé na oblečení nosit žlutou hvězdu. Od července téhož roku jsou Židé povoláváni k pracovní povinnosti, údajně v pracovních táborech v Německu. Ve skutečnosti jsou převezeni do koncentračních táborů, kde mají být zavražděni.

Aby unikli deportaci, Otto a Edith Frankovy připravují tajný úkryt v zadním traktu Ottovy firmy. 5. července 1942 je Margot Franková jako jedna z prvních povolána k nástupu do pracovního tábora. Následujícího dne odchází rodina Frankových do úkrytu v ulici Prinsengracht.

Rodina Frankových se o úkryt dělí s Ottovým obchodním partnerem Hermannem van Pelsem, jeho manželkou Augustou a jejich synem Petrem. Ottovi zaměstnanci Bep Voskuijlová, Victor Kugler, Johannes Kleiman a Miep Giesová a její manžel Jan je zásobují jídlem.

Během dne musí být lidé v úkrytu velice potichu. Zaměstnanci firmy pracující ve skladu pod nimi se nesmějí dozvědět, že se v zadním traktu ukrývají Židé. Pouze v noci a o víkendu nemusejí šeptat a mohou splachovat záchod.

Po několika měsících, 16. listopadu 1942,  do tajného úkrytu přibyde osmý človek: Fritz Pfeffer, zubař Miep Giesové. Aby pro něj vytvořili místo, stěhuje se  Margot do pokoje k rodičům a Anne se dělí o pokoj s Fritzem Pfefferem.

‘Němci sebrali po celých skupinách mnoho našich židovských známých. Gestapo s nimi nezachází v rukavičkách (…) Když už je to tak špatné tady u nás v Holandsku, jak to pak musí vypadat v těch dalekých a barbarských krajích, kam je posílají? Myslíme si, že většinu lidí zavraždí. Anglický rozhlas mluví o zplynování, snad je to ten nejrychlejší způsob smrti.’

Anne Franková, 9. října 1942

Shromažďování Židů v Amsterdamu, 26. května 1943.
Vlak odjíždějící z Westerborku, směr Osvětim.

‘Dávno víš, že mým nejmilejším přáním je stát se jednou novinářkou a později slavnou spisovatelkou.’

Anne Franková, 11. května 1944

‘Blíží se teď skutečně to dlouho a toužebně očekávané osvobození? (…) Kitty, nejkrásnější na invazi je pro mne pocit, že se blíží přátelé.’

Anne Franková, 6. června 1944

Lidé v úkrytu sledují novinky o bitvě o Normandii s nadšením a nadějí.  Na mapě zavěšené v ložnici rodiny Frankových v zadním traktu  označuje Otto pomocí špendlíků postup spojeneckých armád.

Annina smrt

4. srpna 1944 jsou lidé z úkrytu zatčeni: byli prozrazeni. Jsou převezeni do tranzitního tábora Westerbork v Nizozemsku. 3. září jsou deportováni do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau v Německem okupovaném Polsku. Tam jsou muži a ženy od sebe odděleni. Anne naposledy vidí svého otce . Je přiřazena do ženských kasáren spolu s Margot a Edith.

Koncem října jsou Anne a Margot převezeny do koncentračního tábora Bergen-Belsen v Německu. Jejich matka Edith zůstává v Auschwitz-Birkenau, kde 6. ledna 1945 umírá.

Po strašné, tři dny trvající cestě vlakem dorážejí Anne a Margot do Bergen-Belsenu v Německu. Tábor je přelidněný a dívky tak musí bivakovat ve stanech. Když jsou stany zničeny během silné bouře, jsou vězenkyně přestěhovány do již tak přeplněných kasáren. 

Bergen-Belsen je hrozivý. Jídla je krajní nedostatek a hygienické podmínky jsou strašné.  Mnoho vězňů onemocní nebo zemře. Margot a Anne Frankové jsou napadeny tyfem. Umírají v březnu 1945, jen několik týdnů před osvobozením tábora.

Hanneli Goslarová a Anne Franková se znají od školky. Neviděly se od roku 1942, kdy se Anne začala ukrývat. V Bergen-Belsenu  vzpomíná Hanneli na okamžik, kdy s Anne mluvila naposledy.

Po osvobození Auschwitzu ruskými vojsky 27. ledna 1945 je Otto Frank volný. Je jediným z osmi lidí z úkrytu, kdo přežil válku.

7. května 1945 se ve francouzské  Remeši vzdávají německá vojska v západní Evropě.

Ottův návrat

Po dlouhém a chaotickém putování se v červnu 1945 Otto vrací do Amsterdamu. Stěhuje se k Miep a Janovi Giesovým. Již ví, že jeho žena Edith zemřela, o osudu svých dcer však neví nic.

O několik týdnů později se dozvídá, že Anne i Margot jsou obě mrtvé. Až v té chvíli předává Miep Ottovi Annin deník. Schovávala ho u sebe od chvíle  zatčení rodiny Frankových.

Otto Frank a čtyři pomocníci, srpen 1945. Vzadu: Johannes Kleiman a Victor Kugler. Vepředu: Miep Giesová, Otto Frank a Bep Voskuijlová.

Vydání deníku

Po dlouhých úvahách se Otto rozhoduje Annin deník publikovat . Ze začátku je obtížné najít vydavatele. Otto ukazuje deník několika lidem. Jedním z nich je historik Jan Romein.

Ten o něm píše článek do deníku Het Parool ze dne 3. dubna 1946. Článek přitáhne pozornost nakladatelství Contact, které se rozhodne  deník vydat. „Het Achterhuis“, je vydán 25. června 1947. Annin sen stát se spisovatelkou se uskutečňuje po její smrti.

Díky anglickému vydání „Anne Franková: Deník mladé dívky“, v roce 1952 se Annin deník proslavil. Dva američtí dramatici ho v roce 1955 zpracují jako divadelní adaptaci. Hra slaví na Broadwayi obrovský úspěch. 

V roce 1959 je hra zfilmována s Milly Perkinsovou v roli Anne Frankové.

Z úkrytu muzeum

Úspěch deníku vyvolává zájem o úkryt Anne Frankové. Brzy k němu přicházejí lidé, kteří chtějí  vidět zadní trakt. Po budově je provázejí zaměstnanci Opekty. V roce 1955 se firma stěhuje. Protože je budova ve zchátralém stavu, plánuje se její zbourání.  Díky úsilí řady prominentních amsterdamských občanů je však budova zachráněna. Společně s Ottou Frankem zakládají Dům Anne Frankové  a od 3. května 1960 je muzeum otevřeno pro veřejnost.

Skupina amerických studentů ze Scarsdale navštěvuje Dům Anne Frankové v roce 1961.

V roce 1953 se Otto Frank žení s Fritzi Markovitsovou a společně se stěhují do Švýcarska. Deník jeho dcery nadále hraje důležitou roli v jeho životě. Dostává tisíce dopisů od čtenářů z celého světa. Fritzi a Otto odpovídají na každý  z nich. Otto umírá v roce 1980.

Od otevření v roce 1960 přilákal Dům Anne Frankové obrovské množství návštěvníků. Kvůli trvale rostoucímu zájmu veřejnosti se v  polovině devadesátých let  na rohu Prinsengrachtu a Westermarktu postaví nová budova. Dnes muzeum přivítá více než milion návštěvníků ročně.

Níže můžete shlédnout poslední záběry Miep Giesové v muzeu: aranžuje na nich ve vitríně své osobní dokumenty těsně před otevřením nové muzejní trasy v roce 1999.

Miep Giesová je jednou z pomocnic lidí v úkrytu.

Pro ty, kteří nemohou navštívit muzeum v Amsterdamu, vytvořil Dům Anne Frankové Zadní trakt online, 3D verzi úkrytu, ve kterém  Annina rodina přežívala válku.

Dům Anne Frankové je nezávislou organizací, jíž byla svěřena péče o Zadní trakt. Přináší příběhu Anne Frankové pozornost lidí z celého světa, s cílem povzbudit je k zamyšlení nad nebezpečím antisemitismu, rasismu a diskriminace a významu svobody, rovných práv a demokracie.

Jako pozadí této výstavy je zobrazena zeď v pokoji Anne Frankové v zadním traktu, kterou Anne polepila mnoha různými obrázky.

Autoři: Příběh

This exhibit has been created by the Anne Frank House
in Amsterdam. — For more information, visit http://www.annefrank.org. 

Diary quotes Anne Frank: —
Anne Frank: The Diary of a Young Girl : the definitive edition. Ed. by Otto H. Frank and Mirjam Pressler; transl. by Susan Massotty. — Copyright © The Anne Frank - Fonds, Basle, Switzerland, 1991, 2001
English translation of the diary — Copyright © Doubleday, a division of Random House, Inc. 1995, 2001

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil