1942. júl. 6.

Anne Frank

Anne Frank House

Élete, naplója, öröksége

Anne Frank egyike a több millió, második világháború idején történő zsidóüldözés áldozatainak.

Anne és családja két éven át rejtőzködtek az apja vállalatának melléképületében. Ott írta a naplóját.

Anne Frank koncentrációs táborban halt meg tizenöt évesen.

Naplója túlélte a háborút. Több mint hetven nyelvre fordították le és világszerte híressé tette Annét.

Az eredeti napló az Anne Frank Házban van kiállítva.

Anne Frank egynaposan, anyja Edith karjaiban, Majna-Frankfurt, 1929. június 13.

Gyermekkor Németországban

Anne Frank 1929. június 12-én született Majna-Frankfurtban, Németországban, Otto Frank és Edith Frank-Holländer második és legfiatalabb lányakényt. Margot, Anne nővére, három évvel idősebb. A Frank család zsidó.

Otto Frank lányaival, Margottal és Annéval, 1931. augusztus.

Otto Frank a családi banknak dolgozik. A súlyos gazdasági válság miatt Németországban, az üzlet nem megy jól.

Otto és Edith Frank nagyon aggódnak a jövőjük miatt. Az antiszemitizmus erősödik.

Egyre többen támogatják Adolf Hitler antiszemita pártját az NSDAP-t. 1933-ban Hitler átveszi a hatalmat, mint a német kormány vezetője.

Ottónak lehetősége nyílik arra, hogy az Opekta vállalkozás egy helyi ágát megnyissa Amszterdamban. Az Opekta olyan cég, amely pektint, lekvárzselésítő hatóanyagot forgalmaz.

Otto és felesége úgy döntenek, hogy Hollandiába költöznek.

Biztonságban Amszterdamban

1933-ban Anne Frank családja egy lakásba költözik a Merwedepleinre, dél Amszterdamban, egy olyan környékre, ahol sok zsidó menekült talál otthonra.

Anne és Margot gyorsan megtanulják a holland nyelvet és hamarosan otthon is érzik magukat Hollandiában. Anne egy pezsgő, kíváncsi kislány, aki szeret a figyelem középpontjában lenni. Margot halkabb és komolyabb. Ő mindig jó jegyeket kap az iskolában.

Otto Frank elindítja vállalkozását Amszterdam központjában. Mivel keményen dolgozik, gyakran van távol az otthontól. Edith Franknak kihívás megszokni az új életét Hollandiában. Honvágyat érez, és sokat aggodalmaskodik a náci Németországban hátramaradt családja miatt.

Egyedi filmfelvétel a fiatal Miep Giesről. 

A németországi körülmények egyre fenyegetőbbé válnak a zsidók számára.

1938 novemberében egy nagy pogromra, a „Kristályéjszakára” kerül sor.

1939 márciusában Edith anyja elhagyja náci Németországot és beköltözik a Frank családhoz.

1939-ben Németország megtámadja Lengyelországot, amiért Anglia és Franciaország viszonzásul hadat üzennek.Varsó bombázása.

A zsidóüldözés szinte azonnal megkezdődik.

Németország megtámadja Hollandiát

1940 májusában Németország megtámadja Hollandiát és Rotterdam bombázása után a holland állam megadja magát. Kezdetét veszi a német megszállás.

Winkelman tábornok megérkezik a német hadsereg parancsnokságába, hogy aláírja a Holland megadást, 1940. május 15.

Zsidóellenes rendeletek

Nem sokkal az 1940-es támadás után, a nácik megkezdik a zsidóellenes rendeletek bevezetését. A zsidók életét egyre jobban megnehezítik. A zsidó tisztviselőket kirúgják. A zsidóknak többé nem szabad parkokat, mozikat és medencéket látogatniuk és a zsidó gyerekeket külön zsidó iskolákba kényszerítik.

Anne Frank feltűnik amszterdami otthona ablakában. 

Anne naplója

1942. június 12-én Anne Frank tizenhárom éves lesz. Születésnapi ajándékai közül az egyik a piros-fehéren kockázott naplófüzet. Azonnal írni kezd bele. A napló a legféltettebb tulajdona és Anne magával viszi, amikor a Frank család három héttel később rejtekhelyre vonul.

Zsidóüldözés

Ahogy a németországi megszállás folytatódik, a helyzet egyre veszedelmesebb a Hollandiában tartózkodó zsidók számára. 1942 májusától az összes zsidónak sárga csillagot kell viselnie a ruházatán. Ugyanaz év júliusától a zsidóknak kötelezően jelentkeznie kell munkára. Állítólag németországi munkatáborokba küldik őket. Valójában azonban koncentrációs táborokba szállítják, hogy ott megöljék őket.

Annak érdekében, hogy elkerüljék a deportálást, Otto és Edith Frank egy titkos rejtekhelyet készítenek elő Otto vállalatának hátsó melléképületében. Margot Frank egyike az elsőknek, akik munkatábori behívót kapnak 1942. július 5-én. Másnap a Frank család elindul rejtekhelyére a Prinsengrachtra.

Frankék megosztják rejtekhelyüket Otto üzlettársával Herman van Pels-szel, feleségével Auguste-tével és fiukkal Peterrel. Otto munkatársai Bep Voskuijl, Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies és férje Jan, látják el őket étellel.

A nap folyamán a bujkálóknak felettébb csendesnek kell lenniük. Az alattuk lévő raktári dolgozóknak nem szabad rájönniük, hogy zsidók rejtőzködnek a Hátsó traktusban. Csak éjjelenként és hétvégénként tudnak beszélgetni suttogás nélkül, vagy éppen lehúzni a WC-t.

Néhány hónap múlva, 1942. november 16-án egy nyolcadik személy csatlakozik a Hátsó traktusban lakókhoz: Fritz Pfeffer. Ő Miep Gies fogorvosa. Hogy helyet biztosítsanak neki, Margot átköltözik a szüleihez és Anne osztja meg szobáját Fritz Pfefferrel.

„Sok zsidó ismerősünket csoportosan elhurcolják. A Gestapo nem bánik velük kesztyűs kézzel (. . .) Ha már Hollandiában is ilyen rossz soruk van, mi lesz akkor velük azokon a távoli és barbár tájakon, ahová küldeni szándékoznak őket? Mi úgy véljük, hogy legtöbbjüket legyilkolják. Az angol rádió elgázosításról beszél, talán az a leggyorsabb halál.”

Anne Frank, 1942. október 9.

Zsidó razzia Amszterdamban, 1943. május 26.
Auschwitz irányába induló vonat Westerborkból.

„(. . .) régóta tudhatod, hogy leghőbb vágyam újságíróvá, később pedig híres íróvá válni.”

Anne Frank, 1944. május 11.

„Közeleg hát a hőn áhított felszabadulás (...) ? (...) Ó, Kitty, ebben az egész invázióban az a legszebb, hogy úgy érzem, barátok közelednek felénk.”

Anne Frank, 1944. június 6.

A rejtőzködő emberek lelkesedéssel és reménnyel követik a normandiai partraszállást. A Hátsó traktusban a Frank család szobájának falán Otto Frank gombostűkkel jelöli a szövetséges haderő előrehaladását.

Anne halála

1944. augusztus 4-én a rejtőzködőket letartóztatják. A westerborki átmeneti táborba küldik őket Hollandián belül. Szeptember 3-án az auschwitz-birkenaui koncentrációs- és megsemmisítő táborba deportálják őket, amely a náci Németország által megszállt Lengyelország területén található. A megérkezést követően elkülönítik a férfiakat a nőktől. Anne ekkor látja apját utoljára. Őt, Margotot és Edithet a női barakkokba osztják be.

November legelején Annét és Margotot átszállítják a bergen-belseni koncentrációs táborba, Németországba. Anyjuk Edith, Auschwitz-Birkenauban marad és ott is hal meg 1945. január 6-án.

Borzalmas, három napon át tartó vonatút után, Anne és Margot megérkeznek Bergen-Belsenbe, Németországba. A tábor túlzsúfolt és sátrakban kell lakniuk. Miután egy nagy vihar következtében a sátrak tönkremennek, a foglyokat átviszik a már így is végletekig zsúfolt barakkokba.

Bergen-Belsen szörnyűséges. Kevés az étel vagy egyáltalán nincs, és a higiéniai körülmények iszonyatosak. Sok fogoly megbetegszik és meghal. Margot és Anne tífuszt kapnak. 1945 februárjában halnak meg, csupán pár héttel a tábor felszabadítása előtt.

Hanneli Goslar és Anne Frank óvodás koruk óta ismerték egymást. Nem találkoztak 1942 óta, amikor Anne rejtekhelyre vonult. Bergen-Belsenben Hanneli visszatekint az utolsó beszélgetésükre Annéval.

Miután a Vörös Hadsereg felszabadítja Auschwitzot 1945. január 27-én, Otto Frank szabad ember. Ő az egyetlen bujkáló nyolcuk közül, aki túléli a háborút.

1945. május 7-én Németország hadserege megadja magát Nyugat-Európában, Reimsben, Franciaországban.

Otto visszatér

Hosszú és kaotikus utazást követően Otto visszatér Amszterdamba 1945 júniusában. Beköltözik Miep és Jan Gieshez. Már tudja, hogy felesége Edith halott, viszont lányai sorsát egyáltalán nem ismeri.

Pár héttel később értesül arról, hogy mindketten, Anne és Margot is halottak. Miep csupán ekkor adja át neki Anne naplóját. Biztonságban őrizte amióta letartóztatták a családot.

Otto Frank és a négy segítő, 1945 augusztusában. Hátul: Johannes Kleiman és Victor Kugler. Elől: Miep Gies, Otto Frank és Bep Voskuijl.

A naplót kiadják

Hosszas mérlegelés után, Otto Frank úgy dönt, hogy közzéteszi Anne naplóját. Eleinte nehéz kiadót találnia. Otto több embernek is megmutatja a naplót. Közülük az egyik egy történész, Jan Romein.

Jan Romein cikket ír a nemzeti folyóiratnak, a ’Het Paroolnak’ 1946. április 3-án. Az újságcikk felhívja a Contact kiadóvállalat figyelmét, amely eldönti, hogy kiadja a naplót. A ’Het Achterhuis’ [A Hátsó traktus] 1947. június 25-én jelenik meg. Anne álma, hogy írónővé váljon, a halála után valósul meg.

Az ’Anne Frank: The Diary of a Young Girl’ [Egy fiatal lány naplója] angol kiadása 1952-ben híressé teszi Anne naplóját. Két amerikai drámaíró 1955-ben színházi darabbá adaptálja. Az előadás óriási sikert arat Broadway-en.

1959-ben a színművet megfilmesítik Milly Perkins-zel, aki Annét alakítja.

Rejtekhelyből múzeum

A napló sikere érdeklődést kelt Anne egykori rejtekhelye iránt. Hamarosan látogatók szeretnék megnézni a Hátsó traktust és az Opekta alkalmazottai körbevezetik őket. A cég 1955-ben elköltözik. Az épület rossz állapota miatt, a lebontásáról szóló tervek születnek, de elkötelezett amszterdami polgárok erőfeszítéseinek köszönhetően sikerül megmenteni. Otto Frankkal együtt létrehozzák az Anne Frank Házat és a múzeum 1960. május 3-án megnyitja kapuit.

Egy csoport amerikai egyetemista Scarsdaleból az Anne Frank Ház meglátogatásakor, 1961-ben.

1953-ban Otto Frank feleségül veszi Fritzi Markovits-ot és együtt átköltöznek Svájcba. Lánya naplója továbbra is fontos szerepet játszik az életében. Ezrével kapja az olvasók leveleit a világ minden tájáról. Fritzi és Otto válaszolnak rájuk. Otto 1980-ban hal meg.

Amióta 1960-ban megnyílt, az Anne Frank Ház nagy számú látogatót vonzz. Annak érdekében, hogy az egyre növekvő érdeklődésnek helyet adjon, a kilencvenes években egy új épület épül a Prinsengracht és Westermarkt sarkán. Napjainkban a múzeum több mint egymillió látogatót fogad évente.

Alul láthatóak a Miep Giesről készült utolsó mozgó képek a múzeumban: személyes dokumentumokat rendezget közvetlenül az új múzeum megnyitása előtt, 1999-ben.

Miep Gies egyike a rejtőzködők segítőinek.

Azoknak, akik nem tudják meglátogatni a múzeumot Amszterdamban, az Anne Frank Ház készített egy virtuális Hátsó traktust a weben (Secret Annex Online), egy 3D-ós változatot a rejtekhely háború alatti állapotáról.

Az Anne Frank Ház egy független szervezet, melynek feladata a Hátsó traktus megóvása – a helyé, ahol Anne Frank elrejtőzött és naplót írt a második világháború idején. Az alapítvány célja felhívni a világ figyelmét Anne élettörténetére, amely tükrözi az antiszemitizmus, rasszizmus és diszkrimináció veszélyeit, ahogyan a szabadság, az egyenlő jogok, és a demokrácia fontosságát.

Eme online kiállítás háttereként Anne Frank Hátsó traktus béli szobájának falát láthatjuk, amelyre különböző képeket ragasztott.

Közreműködők: történet

This exhibit has been created by the Anne Frank House
in Amsterdam. — For more information, visit http://www.annefrank.org. 

Diary quotes Anne Frank: —
Anne Frank: The Diary of a Young Girl : the definitive edition. Ed. by Otto H. Frank and Mirjam Pressler; transl. by Susan Massotty. — Copyright © The Anne Frank - Fonds, Basle, Switzerland, 1991, 2001
English translation of the diary — Copyright © Doubleday, a division of Random House, Inc. 1995, 2001

Közreműködők: az összes médiatartalom
A kiemelt történet egyes esetekben független harmadik féltől származhat, mely nem feltétlenül tükrözi az alábbiakban felsorolt, a tartalmat szolgáltató intézmények véleményét.
Fordítás a Google-lal
Kezdőlap
Felfedezés
Közeli
Profil