Temešvár, první svobodné město

TVR, The Romanian Public Broadcaster

„ Zástup se na mě díval jako na vůdce, ve skutečnosti jsem byl ale pouhým zajatcem jeho zloby.“
László Tőkés

Začátek revoluce v Temešváru

Kontext:

10. prosince oznámil evangelický farář László Tőkés svým farníkům, že bude 15. prosince vystěhován milicí, a nebude tak moci sloužit další mši. Má být přeložen z Temešváru do farnosti v obci Mineu (župa Sălaj). Požádal farníky, aby jej podpořili v pokusu se proti vystěhování bránit. V noci z 10. prosince se v ulicích Temešváru začali objevovat demonstranti proti Ceaușescovi.

Radu Tinu, bývalý náměstek ředitele tajné služby Securitate v župě Timiș uvedl, že 15. prosince byl Tőkés kontaktován zahraničními diplomaty.

Dne 15. prosince v 8 hodin ráno se kolem farnosti na Mariánském náměstí, kde žil pastor László Tőkés, shromáždilo několik farníků z evangelické církve na protest proti rozhodnutí o jeho vystěhování. Velikost skupiny kolem fary se neustále rozrůstala. Asi ve 12:00 byli z Mariánského náměstí staženi členové milice, aby se situace uklidnila. Stalo se tak především kvůli tomu, že Tőkés upoutal pozornost zahraničního tisku. Americké i britské velvyslanectví vyslalo do Temešváru zástupce, aby události sledovali a zaznamenávali. Asi ve 13:00 ředitel tajné služby Securitate v Temešváru, plukovník Traian Sima, poslal do oblasti několik agentů, kteří měli za úkol identifikovat lidi stojící za protesty a také Tőkésovi stoupence. Kolem 16:00 se na Mariánském náměstí shromáždila více než stovka lidí.

Zástup skanduje hesla proti Ceaușescovi

16. prosinec 1989

„15. prosince ráno se shromáždilo asi 150–200 evangelických farníků, aniž bych je povolal a aniž by mi to oznámili.“

László Tőkés

V 8:00 byli tajemníci krajského výboru Rumunské komunistické strany informováni, že se na Mariánském náměstí shromáždilo 300–400 lidí.

Radu Bălan, první tajemník krajského výboru Rumunské komunistické strany v Timiși uvedl, že obdržel telefonát od Nicolae Ceaușesca a dostal příkaz faráře vystěhovat.

Od 13:00 se začal počet lidí na Mariánském náměstí v Temešváru zvyšovat – zaplňovali je demonstranti i zástupci úřadů.

Plukovník Ion Deheleanu, šéf milice v župě Timiș, nařídil šesti důstojníkům a poddůstojníkům převlečeným za civilisty, aby se vmísili do davu. Kolem 17:00 dosáhl počet lidí na Mariánském náměstí několika stovek.

16. prosince se farář několikrát pokusil zástup rozpustit.

16. prosince večer mezi 17:20 a 17:30 byla doprava na Mariánském náměstí zablokována. Někteří straničtí aktivisté se smísili s demonstranty.

„Navečer stoupl počet demonstrantů do té míry, že zablokoval tramvajový provoz na náměstí. Na vozidla se vyšplhal spontánní mluvčí a oslovil zástup,“

Peter Siani – Davies „Revoluţia română din decembrie 89“ (Rumunská revoluce v prosinci roku 1989)

Podle svědectví Maria Mioca se mezi 19:00 a 20:00 objevily na náměstí hasičské vozy a vojenské jednotky vyzbrojené štíty, které vyhnaly demonstranty z okolí Tőkésova bydliště.

Lidé se znovu shromáždili na mostě spojujícím Mariánské náměstí a městské centrum. Jednotky milice vyzbrojené ochrannými štíty vešly na most a rozdělily dav na dvě části. Skupiny se zformovaly a zamířily do centra města. Asi ve 21:00 zhaslo na několik minut pouliční osvětlení. Demonstranti, kteří dorazili ke stranickému výboru, provolávali hesla proti Ceaușescovi a komunistům a strhli ze stěny budovy erb Rumunské komunistické strany.

Na lidi zaútočili členové milice vybavení štíty, obušky a helmami. Ve 22:00 bylo na faru vysláno nejprve 28 neozbrojených členů milice a za nimi následovala zásahová jednotka složená z 80 lidí vyzbrojených obušky, štíty a helmami a několik hasičských vozů. Ceaușescu volal v noci dvakrát generála Iuliana Vlada, ve 22:00 a ve 2:00. Ptal se jej, jaká přijal opatření, a obvinil jej z nedostatku angažovanosti. Generál Milea obdržel telefonát od politického vedeni v Temešváru, které jej žádalo o vojenský zásah. Zpočátku se ministr obrany problému vyhýbal s tím, že se nejedná o případ pro vojenský zásah. Poté vyslal pět hlídek bez munice a následně dalších deset. Bylo zadrženo 941 demonstrantů.

17. prosinec 1989

Mezi 3. a 5. hodinou ráno nařídil předseda okresního soudu v Timiși násilnou deportaci faráře Tőkése a jeho rodiny. Nicolae Ceaușescu přikázal Vasilovi Mileaovi uspořádat v Temešváru vojenskou přehlídku, aby tak odradil lidi od protestů.

Generál Milea rozkázal dvěma oddílům o 500 vojácích, aby se i s vojenskou kapelou vydaly na slavnostní pochod po čtyřech trasách po městě. Vojenská přehlídka se konala v ulicích Temešváru mezi 10:00 a 11:30.

220 členů milice a tajné služby Securitate bylo vyzbrojeno lehkými kulomety. Dvě čety ze Securitate a tři z pohraniční stáže obklíčily asi v 11:00 okresní stranický výbor.

Vojenský tank

Ve 13:30 vydal ministr obrany, generál Vasile Milea, příkaz k zásahu a povolil v Temešváru používání ostré munice.

Byl vyhlášen výjimečný stav. Příkaz předpokládal přítomnost zahraničního nepřítele, naznačoval hrozící ozbrojenou agresi a dále se v něm uvádělo, že mají být vojenské jednotky vybaveny zbraněmi a střelivem.

Ve 14:25 vyjelo do ulic osm cvičných tanků a dva bitevní tanky vyzbrojené municí. Zástup se pokusil tanky zastavit. Byly vypáleny varovné výstřely a jeden tank byl zapálen.

Asi v 15:00 demonstranti zaútočili na budovu krajského výboru Rumunské komunistické strany v Timiși a místní stranické organizace. Lidé podpálili vojenský transportér a vnikli do ústředí výboru. Demonstranti vyhazovali z okna fotografie diktátora a také stranické knihy a vlajky. Ve velkém zasedacím sále našli vlajku a vystřihli z ní státní znak. Mladá žena vzala vlajku na balkón a mávala s ní zástupu, který se shromáždil před budovou. Protestující se shromáždili na náměstí před Operou.

„Měl jsi na ně dát střílet, střílet jim na nohy a ti, kteří by padli na zem, by šli pod zámek, odkud by se už nikdy nedostali.“

Elena Ceaușescu

Vojenský vůz

Asi v 16:30 vojáci obdrželi ostré střelivo. Docházelo ke střetům mezi demonstranty a armádou a demonstranti zapálili auto. Major Vasile Joițoiu zahájil palbu z automatické zbraně. Začaly umírat první oběti. V 18:30 zablokovali demonstranti v ulici Calea Girocului pomocí barikády postavené z trolejbusů pět tanků ve snaze zabránit jim, aby dojely do krajského výboru.

Mnoha lidem se podařilo utéct z náměstí Svobody a připojit se k zástupům před Operou a Katedrálou.

Asi v 19:15 byla bez jediného upozornění zahájena palba do všech směrů. Jednotky milice a Securitate hlídkovaly celou noc. Mobilní hlídky zahájily palbu na náměstí před Operou, v ulicích Calea Girocului, Calea Aradului, Calea Șagului, Calea Buziaşului, na mostě Decebal, náměstí Traian a severní železniční stanici Temešvár.

Podle statistik zveřejněných v roce 2008 v Zápisnících z Revoluce bylo 17. prosince v Temešváru zabito 63 lidí a 326 bylo zraněno.

„ Řekl jsem vám co máte dělat....Měli jste střílet! Měli jste vystřelit jeden varovný výstřel, a když by je to nezastavilo, měli jste střílet do nich.“

Nicolae Ceaușescu

Autoři: Příběh

Editor contributor — Lina Vdovîi
Editor contributor — Monica Paula Coman
Editor contributor — Alina Conţeanu
Editor contributor — George Gurescu
Editor arhive — Mihai Ciobanu
Operator film 16 mm — Carmen Draghici
Documentare foto — Irina Bartolomeu
Editor foto/ video — Silviu Panaite
Coordonator proiect — Dorian Stoica

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil