និន្នាការ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

រក​មើល​​ព័ត៌មាន​​ការ​​បង្ហាញ​លើ​បណ្ដាញ​​ដោយ​ពន្យល់​លម្អិត​អំពី​រឿងរ៉ាវ​​ពី​ក្រោយនិន្នាការ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​មនុស្ស​ជាតិ។

រឿងរ៉ាវ

ស្វែងយល់រឿងរ៉ាវ និងទស្សនៈស៊ីជម្រៅពីអ្នកជំនាញ

មើលទាំងអស់

បណ្តុំពិសេស

Instituto Vladimir Herzog

Instituto Vladimir Herzog (IVH) is a nonprofit organization founded in June, 2009, to reiterate the commitment of journalist Vladimir Herzog – murdered in 1975, by State agents, during the military dictatorship in Brazil (1964-1985) – to humanity´s highest values, implementing actions destined to preserve Brazil´s History, promote respect to Human Rights and the good practice of Journalism. Our mission is to contribute to society´s engagement in the culture of Justice, Democracy, Human Rights and Freedom of Expression.

មើលបណ្តុំ

ការទស្សនានិមិត្ត

ស្វែងរកទិដ្ឋភាពបែបប៉ាណូរ៉ាម៉ាពីទីកន្លែងល្បីៗជាលក្ខណៈការទស្សនាតាមដងផ្លូវកម្រិត 360˚

មើលទាំងអស់

4.963.711 ធាតុ

ស្វែងរករូបភាព បុរាណវត្ថុ និងរបស់ជាច្រើនទៀតក្នុងគុណភាពខ្ពស់

មើលទាំងអស់

វីដេអូ

មើលទាំងអស់

បណ្ដុំ

ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុននូវបណ្ដុំ ទីកន្លែង និងរឿងរ៉ាវចម្រុះពីស្ថាប័នផ្នែកវប្បធម៌ទាំងនេះ

មើលទាំងអស់
បកប្រែ​ដោយ​ប្រើ Google
ទំព័រ​ដើម​
រុករក
នៅក្បែរ
ប្រវត្តិរូប