ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจกของสยาม

การสำรวจประวัติศาสตร์การถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจกในสยาม ไม่ได้มีเพียงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเท่านั้น แต่ยังมีวีดิทัศน์สัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์ และนักจดหมายเหตุในประเทศไทย อีกด้วย

โดย Bangkok Art and Culture Centre

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพหมู่พระบรมวงศานุวงศ์รุ่นเล็ก (1904) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓๙๔-๒๔๑๑) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่อนุญาตให้ช่างภาพถ่ายภาพได้ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยเหตุนี้เอง พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุคแรก จึงถูกส่งไปเป็นของขวัญให้กับประมุขของรัฐในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของสยาม

รัชกาลที่ ๕ ทรงถือกล้องถ่ายรูป (1903/1906) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การถ่ายภาพได้รับความนิยมขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบงานศิลปะ

มีภาพถ่ายจำนวนมากที่ถ่ายในช่วงเวลานี้ และภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายโดยพระมหากษัตริย์เอง หรือสมาชิกในราชวงศ์ องค์อื่น ๆ
ภาพถ่ายเหล่านี้เผยให้เห็นช่วงเวลาส่วนพระองค์ ที่อบอุ่นของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ เป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยปรากฎในบันทึก ในรัชกาลก่อน ๆ

ลูกปลัดกรม (1897/1907) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

ตั้งแต่กระบวนการถ่ายภาพระบบ ดาแกโรไทพ์ ครั้งแรกไปจนถึงระบบฟิล์มกระจกเปียก โคโลเดียน และกระจกแห้งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม เราจะเจาะลึกประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแผ่นฟิล์มกระจกในสยามผ่านการสัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์และนักจดหมายเหตุ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

The History of Glass Plate Photography in SiamBangkok Art and Culture Centre

เชิญชมนิทรรศการ เพื่อเพลิดเพลินไปกับ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจกของสยาม

เครดิต: เรื่องราว

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
Wet Plate and Alternative Process Thailand

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
เรื่องราวจาก Bangkok Art and Culture Centre
แอป Google