Основне и изведене боје

Ову галерију бих користила на часовима ликовног, када говоримо о основним и изведеним бојама, хладним и топлим бојама. У галерији су и дечији радови које анализирамо и могу да послуже као инспирација за даљи рад.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile