Övernaturligt

Den här tavlan ser ut som om ett spöke skulle följa den kvinna och jag tycker det ser ut som om den vill döda kvinnan. När jag tittar på den här bilden känns det som om någon skulle stå bakom mig och titta vad jag gör. Det verkar mycket läskigt.
Andra sidan. Jag tycker den här tavlan är liksom som att änglar som var på jorden ska gå till andra sidan. Med andra sidan menar jag att de ska hå till himlen (Fred). Det här tavlan gör mig mycket glad för att änglarna går till freden och då blir man ju glad att de kommer ha det bra.
Vatten älv.Man säger att älvar som är på den här tavlan går ut från sin gömställe på kvällen och ropar på människor som sover och de gör de liksom i en ***** och då kommer människor in till vattnet. Och älvarna gör så att människorna drunknar. Den här tavlan gör så att jag får gåshud för att älven ser läskig ut med ansiktsuttrycket så här surt och argt.
Bakom ryggen.Den här tavlan är på en fin kvinna och man ser att hon var väldigt rik med sina kläder och skor. Men om man tittar på kvinnans midja ser man liksom som ett huvud och bredvid hennes fot ser man ett ben. Det ser ut som ett spöke på bilden. Tavlan är lite läskig för att när man gör tavlor vet man inte vad som om det står någon bakom dig eller inte. Och sedan när man tittar på tavlan blir man rädd av att man ser någon stå bakom din rygg. Av Wiktora Karczmarska, Vårbackaskolan 5
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile