Позадине

Коришћењем ове галерије ученици могу на часу рачунарства и информатике да слике користе приликом вежбе за рад са сликама у Word документу. Могу да их постављају као позадину неког документа, да вежбају осветљење слике, да исецају поједине делове...При овом раду ученици користе интерперсоналну и визуелно/просторну интелигенцију

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile