Perspektíva

Pri perspektívnych dielach a celkovo pri perspektíve sa blízke predmety javia byť väčšie, než tie, ktoré sú od nás ďaleko. Vďaka perspektíve sa znázorňuje trojrozmerný obraz na dvojrozmernej ploche. Je to veľmi starý druh vedy a zároveň aj umenia ale až v 18. storočí na nej matematik Gaspar Monge postavil vedecký základ perspektívnej geometrie. Na obrazoch sa nachádzajú rôzne veci ako napríklad: prírodné úkazy, mestá, architektonické stavby. V tejto galérii sa nachádzajú umelecké diela z rôznych období. Najstaršie dielo v tejto zbierke pochádza z roku 1648 a najmladšie dielo z roku 2011. Perspektíva v umení sa delí na lineárnu a vzdušnú. V tejto galérii sa nachádzajú diela z oboch typov perspektívy. Pri lineárnej perspektíve sa autori sústreďovali skôr na dĺžky úsečiek, ktoré sa zbiehali do jedného hlavného bodu. Veľmi dobrým príkladom perspektívneho pohľadu na vec sú koľajnice, keď sa na nich postavíme a dívame sa do diaľky, zdá sa nám, že čím ďalej sa dívame, tým viac sa zdá, že sa zbiehajú dokopy, do jedného bodu. Vzdušná (alebo atmosferická) perspektíva sa sústreďovala skôr na farby, čiže sa využívala len v maliarstve. Na farby sa sústreďovala z toho hľadiska, že predmety, ktoré sa javili byť bližšie k pozorovateľovi (predmety, ktoré boli vpredu, boli väčšie) mali teplejšie, jasnejšie, pestrejšie farby a naopak predmety, ktoré boli vzadu a boli menšie, boli maľované tmavšími, chladnejšími, smutnejšími farbami. K ďalším podtypom perspektívy patria napr. vojenská perspektíva, žabia, obrátená, paralelná a reliéfna perspektíva.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile