היום ואתמול - חברה ורוח שולטטטט

דוגמא לקורס למבוגרים סביב תמונות מהמוזיאון

הרצל חוזה המדינה
מֹשֶׁה, המכונה בפי יהודים ‎מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, היה על־פי המסופר בתנ"ך גדול הנביאים שקמו לעם ישראל. משה גאל את בני ישראל ממצרים, הנהיגם ושופטם ארבעים שנה בעת לכתם במדבר לארץ ישראל. משה קיבל את התורה במעמד הר סיני ומסרה לעם ישראל. האמונה בנבואתו של משה היא העיקר השביעי בשלושה עשר העיקרים של הרמב"ם. משום כך, היהדות כונתה לעתים לאורך ההיסטוריה "דת משה". משה נחשב כנביא מרכזי גם באמונות מונותאיסטיות אחרות, כגון הנצרות והאסלאם. בקרב השומרונים הוא נחשב לנביא היחיד אי־פעם.
פרס נובל לשלום מוענק בכל שנה לאנשים בעלי חזון שפעלו למען השלום והתגברו על מעגלי אלימות, עימותים, או דיכוי באמצעות הנהגה מוסרית. כמו כן, הפרס מוענק גם למנהיגי מדינות שנטשו את דרך המלחמה והחליפו אותה במשא ומתן במטרה להגיע לשלום. בניגוד לשאר פרסי נובל, המוענקים בסטוקהולם, בירת שבדיה, מוענק פרס נובל לשלום באוסלו, בירת נורבגיה, שם גם נמצא מרכז נובל לשלום. הדבר נעשה על פי קביעה מפורשת של נובל בצוואתו שוועדת הפרס תבחר על ידי הפרלמנט הנורבגי. לפי ועדת הפרס סיבה אפשרית להחלטתו של נובל לקבוע את נורבגיה כמרכז הפרס היא שבניגוד לשבדיה לא הייתה לנורבגיה מסורת מלחמתית
הקשב לקידוש האם נראה לך שהאומר אמר הקידוש מהסידור שלפניך?
מה להבנתך עושים האנשים עם הידים בציור שליד הקידוש?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile