Obrázky z ciest

Moja zbierka obsahuje najmä obrazy z prírodného prostredia, pretože si myslím, že keď ich chcel umelec namaľovať tak musel putovať na tie miesta pri najmenšom aspoň v jeho predstavivosti. Takto mohol zažiť neopakovateľnú cestu, jeho cestu k obrazu. Jeden múdry človek povedal: "Cestovanie je jediná investícia, pri ktorej človek môže iba získať a tak zbohatnúť." Táto moja mini galéria obsahuje obrazy, ktoré vo mne vyvolávajú pocity pokoja či naopak odhodlanosti ďalej objavovať kúzelné miesta, ktoré sú na obrazoch zachytené. Napríklad dielo od Johna Constabla - English Landscape vo mne evokuje pokojnú nedeľnú prechádzku, kde počujem iba šum lístia a cítim slobodu v nohách. Naopak obraz The Seie at Giverny, Morning mists  od Claudeho Moneta vo mne vyvoláva pocit z dobrodružstva, ktoré zakrýva rúško tajomstva a šera. V zbierke sa nachádza taktiež známa francúzska pamiatka Notre Dame od Maximiliena Luceho, ktorý ju namaľoval veľmi presvedčivo až do takej miery, že počujem ľudí z obrazu ako idú po rušnej Parížskej ulici. Veľmi zaújamvý je takteiž kúsok od princa Eugena - Ship at Anchor. Winter, ktorý nám prezrádza koniec púte. Väčšina z týchto obrazov sú z 19. storočia až na maľbu od Tezuky Yuji, ktorá je z roku 2010 a zachytáva spln nad vodopádom, kde sa pekne vyhrala s farbami a detajlmi. Naopak Monetove diela sú poznačené impresionizmom, ktorý v nás chce zanechať dojem a nesústredia sa na detajlné zobrazovanie skutočnosti. Impesionistické diela sú dobré v tom, že vám nechajú priestor na fantáziu. Dúfam, že vás moja galéria aspoň trochu zaujala a zaviedla vás na miesta dosiaľ nepoznané.                                                                                                 Júlia Murcková

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile