RENESANČNÉ PORTRÉTY

V mojej práci som sa zamerala na diela autorov Raffaela Santiho a Leonarda da Vinciho, ktorí sú spolu s  Michelangelom považovaní za najvýznamnejších výtvarných umelcov tej doby. Ich diela mali vplyv na vývoj maliarstva hlboko do 19. storočia.

RAFAEL SANTI: Jeho portréty sa vyznačujú psychologickou výstižnosťou, podrobne analyzuje črty tváre modelu, odhaľuje jeho estetickú a duchovnú podstatu. Používa zosilnenie kontrastov v priestore i farbe, kladie dôraz na pohyb, ilúziu pohybu. Množstvo jeho diel majú komorný charakter aj vďaka tondovému formátu. Oblé tvary postáv vtesnané do kruhového rámu vzbudzujú dojem, ako keby sa húpali. Veľmi často opakované ľudské, srdečné a materské gesto Márie a dieťaťa, ktorí sa k sebe túlia hlavami ešte zvýrazňuje intímnu atmosféru zobrazenia. Pohľad matky a syna smeruje k pozorovateľovi a mimovoľne ho vťahuje do atmosféry diela naplneného láskou. Rafael používa farby skoro až zmyselne, aby vytvoril žiaru, ktorá presycuje obraz ukľudňujúcou nehou. Neváha použiť v niektorých detailoch výraznú žltú farbu, aby zdôraznil žiaru na tele.

LEONARDO DA VINCI:

Leonardo da Vinci uplatňoval zákony optiky, skúmal zmeny farieb a ostrosti obrysov pri pohľade do diaľky- vzdušná perspektíva ako aj gradácia svetla.Vo svojich portrétoch používal sfumato- kde rozptýlené svetlo tvorí plynulý prechod do tieňa a vytvára šerosvit. Jeho portréty sú syntézou vedeckej kresby a umeleckého vyjadrenia.

Túto tému som si vybrala preto, lebo portréty týchto umelcov na mňa pôsobia pokojným a nerušivým dojmom a vyvolávajú pocit spokojnosti a slobody.

 

 

 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile