Vincent van Gogh

Упознавање са једним од највећих сликара.Савременици су га сматрали промашеним човеком.У њиховим очима био је чисти губитник.Историја је показала да је обележио један период.Његов потез и колорит су печат који је оставио у сликарству.Слике из ове галерије могу се користити на часу ликовног приликом обраде ликовне технике:СЛИКАЊЕ.Развија се визуелно- просторна интелигенција.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile