Wschód Słońca 

Wybrana przeze mnie tematyka, związana jest z tematem często wykorzystywanym w sztuce- przedstawieniem wschodu słońca. Symbolika słońca jest bardzo szeroka. Od niepamiętnych czasów było symbolem prawdziwej rzeczywistości, ducha i źródła życia oraz światła w tym duchowego. Słońce jest światłem, a światło katalizatorem wzrostu, rozwoju a co za tym idzie również zmian. Wschód słońca jest więc znakiem nowego początku, nadziei i optymizmu. Poprzez lata jego przedstawienie znacznie ewoluowało. Skupiłam się na pokazaniu kilku odsłon przedstawiających tą tematykę od początku XIX wieku. Opracowała: Magdalena Sołowiej

David Cox był w połowie XIX wieku najwybitniejszym malarzem brytyjskich pochodzącym z Birmingham. Malował głównie pejzaże, tworzył początkowo wyłącznie akwarele, pod koniec życia zainteresował się malarstwem olejnym. Uważany jest za prekursora impresjonizmu
Ward malował głównie zwierzęta, jednak w różnych okresach swojego życia tworzył też sceny mitologiczne i religijne. uważany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy zwierząt, więc i na obrazie wschodu słońca ich przedstawienie wydaje się uzasadnione.
Początkowo Church malował amerykańskie krajobrazy, później inspiracje czerpał z licznych wypraw po całym świecie. Wschód słońca nad doliną Hudson jest przykładem pierwszego nurtu jaki reprezentował.
Blakelock uczył się malować metodą prób i błędów. Korzystał z improwizacji jako metody twórczej. Częstym motywem było przedstawianie przez malarza pustyni, samotności. Tematyka była bardzo osobista, a styl malarza bardzo indywidualny.
Od tytułu dzieła, nazwano kierunek w sztuce- impresjonizm. Obraz powstał prawdopodobnie podczas jednej sesji. Przedstawia zatokę portową
Heade malował pejzaże, krajobrazy, portrety. Jest obrazy nie zyskały popularności za życia autora. Wyróżniają się detalem i naturalnym przedstawieniem krajobrazów i nasyconą barwą.
Ciepłe pastelowe barwy, użyte przez japońskiego malarza skontrastowane z turkusem wody i lazurem nieba sprawiają wrażenie płynącego krajobrazu. Niesamowite przedstawienie nadmorskiego wschodu słońca. Płynące pomarańczowe i czerwone chmury zaostrzają odbiór i przyciągają wzrok.
Proste kształty, linia, ciemne kontrastujące barwy.Tak można opisać wschód słońca Lergaarda. Wywołuje on jednak dość spore poruszenie widza, zaciekawia głębią i tajemniczością.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile