Омиљена галерија

Гугл арт пројект омогућава  да се остваре циљеви и лекције, које одступају од рутине . Ученици могу да деле , комуницирају и раде у групама на начин на који иначе не би у учионици. Могу да врше поређења изводе закључке развијају моћ мишљења. Формирају личне ставове. Развијају се лингвистичка, интерперсонална ( лично и друштвено паметни), натуралистичка (виртуелне екскурзије). Примена је не само у настави ликовне уметности, већ и у географији, српском језику ( рецимо написати састав посматрајући уметничку слику, која осећања се јављају), кроз архитектуру, археологију...

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile