Paisatges

Recull d'obres de Van Gogh que tenen a veure amb el paisatge.

He escollit aquesta obra perquè m'ha captivat la manera com ha pintat el mar....
He escollit aquesta obra perquè només de veure-la m'ha fet recordar els camps de casa els meus avis a la primavera...
He escollit aquesta obra perquè m'han agradat molt els lliris que ha pintat...
He escollit aquest obra perquè m'ha evocat el temps quan jo feia vacances a casa els avis
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile