Carl Fredrik Hill

Han beskrivs av många som Sveriges största landskapsmålare. Men han blev känd först efter sin död 1911, efter ett liv, och en konst, färgad av schizofreni.  Han eftersträvade i sitt måleri att avbilda det sanna och ville bli erkänd som ett snille. På beröm svarade han dock sina vänner: "Sitt still era jävlar, det här förstår ni inte!".                                                                                           Och kanske kan man aldrig förstå Hill, men kanske kan detta galleri i alla fall ge en lite fördjupad bild av vem han var. 

»Men vänta blott tills jag kommer till Paris och får lära mig måla, så skall jag förtjäna pengar, och det skall bli mig ett nöje att visa den gamla skolan här, hur ruttna de avgudar varit som man fallit ned och tillbedit.» Efter att ha avslutat sina studier på Konstakademien i Stockholm flyttade Carl Fredrik Hill till Frankrike för att studera de stora mästarna i landskapsmåleri. Han fann mycket inspiration här vid kusten av Luc-sur-Mer.
Denna tavla tros vara ett porträtt av Hills syster Anna, som dött ca 1,5 år innan tavlans tillkomst. Efter att ha blivit refuserad till Vårsalongen börjar Hill visa tydliga tecken på psykisk ohälsa. 1878 läggs han in på ett sinnesjukhus i Paris. Där får han stanna till 1883, då han hämtas hem till Lund av sin syster Marie-Louise. En syster som själv hade konstnärsdrömmar, i videon kan du få lära mer om henne.
Gunnar Ekelöf ska ha sagt om Hill: "Att det är i sjukdomen han är stor, lika stor som de största". Hill blev under de återstående åren av sitt liv omhändertagen av sin familj. Varje dag blev han tilldelad fyra pappersark, där han tilläts att skapa vad helst han ville. Ofta räckte inte papprena till, och han tecknade då på gamla räknepapper från sin far.
Ibland blandade han även bild och text, som i detta verk. Hans motiv hade ofta en sexuell anspelning, de värsta användes för att sätta eld på brasan i hemmet. Det har uppskattats att han skapat fler än 3500 teckningar mellan åren 1883 fram till sin död 1911.
Han målade ofta med färgkritor; och som här ett landskap i en solnedgång. Hans verk avbildade ofta fantasivärldar i starka färger befolkade av fantasifigurer. Förutom sin egen fantasi inspirerades han av händelser utifrån och böcker som fanns i hemmet; däribland böcker om Afrika och Jules Verne.
1983 skedde en av världens dittills största naturkatastrofer när vulkanen Kratakao i Indonesien fick ett stort utbrott. Askan täckte himlen och stoft föll ner även över Sverige. Jordens medeltemperatur sänktes. Carl Fredrik Hill började måla eldsprutande bergstoppar, och som här ett lejon som sprutar eld med toppiga berg i bakgrunden. 1911, 61 år gammal, dog Hill i sviterna av en lunginflammation.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile