Dramatické umenie v barokovom maliarstve.

 Barok ako umelecký štýl sa rozvíjal na pozadí jedného z najväčších vojenských konfliktov v histórii. Bol plný protikladov a skrytých významov. Barok je po gotike druhým univerzálnym umeleckým štýlom, to znamená, že v tomto štýle tvorili umelci v celej oblasti našej kultúry - teda v západnej Európe. Vďaka objavu Ameriky sa barokový štýl dostal aj na tento vzdialený kontinent. Barok bol dlho zatracovaný a zosmiešňovaný kvôli svojej filozofii a zobrazovacím prostriedkom. V klasicizme bolo slovo barok pojmom hanlivým. I v súčasnosti sa stretávam s názorom, že barok ako umelecký štýl je „cukríkový“ a mnohí ľudia priam neznášajú typických barokových tučnučkých anjelikov. Avšak barok je rovnako ako každý umelecký štýl odrazom svojej doby. Doby, v ktorej sa ľudia dennodenne stretávali s pominuteľnosťou, smrťou, zradou. Človek nevedel, či sa dožije rána a preto, kto mohol, užíval si život plnými dúškami. Podstatou baroka je viera v Boha, vrúcnosť a mysticizmus. V celom barokovom umení sú zobrazované mnohé protiklady. Aj vzhľadom na všeobecnú politickú situáciu je prezdobený a pompézny barokový štýl protikladom biede, chudobe a nešťastiu vo svete Vyznačuje hromadením tvarov a ich deformáciou. Má pôsobiť na city a emócie pozorovateľa, preto má mnoho sakrálnych a sugestívnych prvkov. Znázorňuje dynamickosť a pochyb, priestor je rozdelený, vyvíja sa do hĺbky. Diela sú nádherné, plné divadelných gest a prísnych pravidiel. Všadeprítomný prepych a lesk. Všetko je pompézne, majestátne. Výzdoba je zlatá, obloženia mramorové, čo vytvára protiklad s chudobou, ktorá všade panuje vďaka úskaliam vojny. Môžeme vidieť masky, kanóny, tváre, a odkazy na všadeprítomnú smrť, ktorá  bola každodennou družkou vtedajšieho spoločenského života. Umelci zobrazujú obnovenú vieru v triumfálnych zobrazeniach. Časté sú biblické výjavy, alebo obrázky z každodenného života v podobe rôznych skrytých významov, ktorých je barok plný. Barokové maliarstvo sa delí na 4 časti. Prvou časťou je Talianske barokové maliarstvo, kde autor zobrazuje prostredie krajiny, a vyvíjanie koncepcie sveta. Druhou časťou je Francúzske barokové maliarstvo, kde sa zobrazujú maľby z Biblie, antiky a mitologie. Tretia časť je Holandské barokové maliarstvo zobrazujúce domáce výjavy, súčasne krajiny, meštiacke portréty a rôzne zátišia. Ako v štvrtom poradí je Flámske barokové maliarstvo zobrazujúce 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile