PATRIMONIU

Patrimoniul cultural naţional este alcătuit din bunuri cu valoare deosebită sau excepţională, istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti la civilizaţia universală. Bunuri cu semnificaţie artistică, de valoare deosebită sau excepţională, cum sunt:                                                                            opere de artă plastică: pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie şi altele; opere de artă decorativă şi aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile şi alte materiale, podoabe; obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele;proiecte şi prototipuri de design; materialele primare ale filmelor artistice, documentare şi de animaţie; alte bunuri din această categorie.

Bunuri cu semnificaţie etnografică, de valoare deosebită sau excepţională, cum sunt:         unelte, obiecte de uz casnic şi gospodăresc;piese de mobilier; ceramică; textile, piese de port, pielărie; alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă; obiecte de cult; podoabe;  ansambluri de obiecte etnografice; alte bunuri din această categorie.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile