עצים פורחים 

 בחרתי בנושא החיתוך של עצים באביב כי ישנה פריחה של הפרחים. וינסנט ואן גוך צייר את היצירות בתקופת האביב או בתקופת המעבר לאביב. בחרתי בארבעה יצירות בשתיים מהן ואן גוך צייר את עץ השקד המצוי ובשתיים האחרות ואן גוך צייר עץ הפורח בפרדס.

וינסנט ואן גוך צייר את יצירה זו בשנת 1890 בפברואר, בתקופת המעבר לאביב בחצי כדור הארץ הצפוני.
וינסנט ואן גוך צייר את פריחת השקד המצוי באפריל, בתקופת האביב.
וינסנט צייר ביצירה זו את הפרדס הלבן, התמקדתי בעץ הפורח, היצירה צוירה בחודש אפריל-תקופת האביב.
ליצירה הזו אין מידע באיזה חודש היא צוירה ולכן היא נמצאת בסוף הגלריה, ביצירה מתואר "פרדס בפריחה(עצי שזיף)
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile