A fémek nyomában        időszámításunk előtt      Molnár Dorina gyűjtése

Kedvenc anyagom a fém, ezért úgy döntöttem, hogy a gyűjtés témája is ez lesz. Érdemes kiemelni, hogy a fémek felfedezésével hihetetlen feljődésnek indult a civilizáció. Időszámításunk előtt 7 fémet ismert az emberiség, ma  pedig több mint 80 elemet.

Ie. 5000-3000 között jegyzik az ún. rézkorszakot, mely a kőkoszak és a bronzkorszak közé esik. Ebben az időszakban ismerkedik az időszámításunk előtti ember a rézzel, olvasztásával, formázásával és kalapálásával.
További részleteiben megformált réz tárgy a rézkorszakból. A cizellálás ekkor már ismert technika volt, azaz a kalapács és a véső használata.
Íme ez a véső, egy kicsit későbbről, mint az előző kép. Mivel ekkor az emberiség már ismerte a rezen kívül a higanyt, az aranyat és az ezüstöt is, valamint tudták ezeket a fémeket egymással ötvözni, a tárgy színéből ítélve feltételezem, hogy a képen látható véső már többféle fém ötvözete.
Ie.kb. 2000-től számítjuk a bronzkort, amikortól az ember már ismerte az ónt. Az ón és a réz ötvözete sokkal keményebb fémet eredményez, fegyverek és szerszámok készítésére használták. A képen egy igényesen megfomált bronz öntőmintát látunk.
A bronz öntőforma nagy segítséget jelentett a szerszámok (pl. balta, véső, lándzsafej stb.)elkészítésében, hiszen az öntési technikával precízen és gyorsan lehetett tárgyakat készíteni.
Ez egy szépen megmunkált bronz kés. A kés éle felfételezi, hogy már igen jól tudtak fémet kalapálni, fémlemezt, fémlapot készíteni.
A vas felfedezésével ugrásszerűen megnőtt a fémtárgyak használatának köre. Egyre több szerszámot és használati tárgyat készítettek fémekből. A vas óriási jelentőséggel bírt.
A vas felfedezésével együtt a megmunkálási technikák is fejlődtek. Ékszerek mindig is készültek, már a vas- és a bronzkor előtt is, de ezek jelentősége is megnőtt. Ékszereket a gazdagabb réteg használt.
Ez az öv is a vaskor terméke. A zöldes elszíneződésen azonban látszik, hogy az csak vörösréz lehet. Jellemző, hogy egy tárgy elkészítése során már többféle fémet is felhasználtak díszítésként.
Igényesen elkészített, akár ma is hordható arany ékszerek. Az arany már akkoriban is a gazdagság jelképe volt. Az ékszereken láthatók a cizellálás, kalapálás, domborítás, hengerlés technikája.
Az ékszerek, a hajba, karra, bokára való díszek fontosak lehettek viselőjének. A kép szerint ekkor már nem csak a forrasztást ismerték, hanem az oldható kötés elkészítésének módját is.
Hasonló technika alkalmazása látható ezen a tárgyon. Dróthengerlés, csavarás, forrasztás...
A cizellálás divatos lehetett abban az időszakban. A cizellálás mellett forrasztást is alkalmaz díszítésként.
Egy újabb nagyon szép aranyékszer. Az arany nyújtását, lemezzé kalapálását is ismerték, valamint a lemezek formázását.
A színéből ítélve vas, réz, ón vagy talán ólom ötvözetből lehet ez a pénzérme.
Oroszlánfej rézből, vagy rézből és aranyból? A fűrészt, a kalapácsot, a reszelőt és a csiszolást biztos ismerték, másképp lehetetlen lett volna ilyen finoman megmunkálni a tárgyat.
Gyönyörűen megmunkált szelence Ikarusz és a hátoldalán apja képmásával. Itt már komolyabb cizelláló és domborító szerszámokat használhattak, mert a minősége már szinte művészi.
Használati tárgy, ékszer... jól láthatók rajtuk a kalapálás, a hevítés maradványai.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile