Uzbrojenie starożytnych wojowników

Wybrane: broń, jej elementy oraz inne. Skupiłem się tutaj  wybranych typach broni (obronnej jak i zaczepnej) używanych przez wojowników starożytnego świata. Część z nich była używana jeszcze w wiekach późniejszych. Poza bronią, w niniejszej prezentacji znajdą się trzy przedstawienia wojowników(Bartłomiej P.)

Głownia sztyletu używana przez ludzi zamieszkujących Cyklady. Posiada ciekawy czworograniasty lub trójgraniasty kształt.
Trójgraniasty grot włóczni.
Ostrze miecza(dół) i głowica sztyletu(góra) wykonana z brązu. Głowica posiada ciekawe zdobienia, a sama broń musiała być droga.
Miecz wykonany z brązu, używany przez ludy Europy i Azji. Ze względu na zdobienia rękojeści musiał być bardzo drogi.
Pomimo, że brąz można było stopić i formować różne kształty z niego, udekorowanie broni jakimś ornamentem, powodowało, że ta stawała się wartościowsza.
Hełm koryncki- popularny model hełmu, używany praktycznie w całej starożytnej Grecji.
Bardziej rozwinięty rodzaj hełmu korynckiego używany w czasie wojen Greków z Persami, szerzej pokazywany na ceramice Grecji klasycznej.
Figurka greckiego wojownika stanowiące wota.Aby mieć zwiększone szanse na wygraną oraz w ramach dziękczynienia składano ofiary w świątyniach lub mauzoleach PS.: Interesujący kształt tarczy.
Perski "nieśmiertelny". Groźny przeciwnik dla helleńskiego wojownika.
Płaskorzeźba przedstawiająca wojownika perskiego czasów wojen między Grekami a Persją.
Typ hełmu greckiego, który trafił do Italii. Używany przez ludy Italskie łącznie z Rzymianami, póki Rzymianie nie zaczęli używać hełmów galijskich lub germańskich.
Pomimo tak późnego datowania, elementy pokazane na ilustracji występowały już w Europie kilka wieków p. n. e.
Głownia miecza rzymskiego, znaleziona na Germańskim cmentarzysku.
Kolczugi były plecione już przez Celtów w IV lub V wieku p. n.e. Zadziwia mnie, jak starożytni mogli zmienić sztabę żelaza w drut. A wówczas było to czasochłonne
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile