Ludwik XIV

Wybrane obrazy i rzeźby przedstawiające Ludwika XIV. Służyły do rozpowszechniania wizerunku władcy wśród poddanych oraz gloryfikowały jego sukcesy. Opracował: Dawid S.

Ludwik XIV przedstawiony w wieku około 15 lat i ubrany w wojskowy mundur oraz paradną zbroję.
Ludwik XIV w zbroi z berłem i koroną na stole.
Ludwik XIV w zbroi podczas wojny z Holandią.
Najpopularniejszy portret Króla Słońce. Ludwik przedstawiony jest tutaj w stroju koronacyjnym w płaszczy z gronostaja. Obraz został namalowany na zlecenie Filipa V, wnuka Ludwika XIV i miał zostać wysłany do Hiszpanii, jednak zdobył ogromną sławę i pozostał we Francji.
Monarcha z berłem Karola Wielkiego, jako patron malarzy, rzeźbiarzy, astronomów i architektów.
Obraz ten przedstawia Ludwika XIV dominującego nad atrybutami artystów.
Ludwik XIV wizytujący warsztat, w którym produkuje się gobeliny.
Monarcha w otoczeniu członków Akademii Nauk, przedstawianych przez Colberta, tworzących galerię portretów. Globusy oraz mapa symbolizują zainteresowanie "Nowym Światem".
Król otoczony przez alegorię figur przedstawiających religię, pobożność, prawdę oraz wiarę. Obraz nawiązuje do odwołania Edyktu Nantejskiego w 1685 roku.
Ludwik XIV miażdżący herezję. Rzeźba symbolizuje walkę monarchy z protestantyzmem.
Król na tym obrazie został przedstawiony jako Apollo na rydwanie Słońca w towarzystwie Aurory symbolizującej Świt.
Ludwik XIV przedstawiony jako Apollo w otoczeniu swojej rodziny, których postacie posiadają boskie cechy.
Monarcha siedzący na tronie, ubrany w stylu antycznym. Obraz gloryfikuje Ludwika XIV otoczonego przez postacie symbolizujące Chwałę, Szczęście oraz Zwycięstwo.
Obraz przedstawia Ludwika XIV zdecydowanego na wojnę z Holandią. Po jego lewej stronie stoi Mars ukazujący mu chwałę i sławę, jaką się okryje zwyciężając, a po prawej Minerwa ukazująca trudy wojny. Postać stojąca za władcą symbolizuje Sprawiedliwość i również wskazuje na trudy wojny, które król będzie musiał przezwyciężyć.
Ludwik XIV odbierający uniżony pokłon od doży Genui za zdradę Francji.
Medalion przedstawiający profil Króla Słońce służący do rozpowszechniania jego wizerunku.
Wyidealizowane popiersie Ludwika XIV nawiązujące do antyku.
Ludwik XIV przedstawiony jako bohater z czasów antycznych. Król ubrany jest jak cesarz rzymski, ze skórą z lwa Nemejskiego oraz tarczą Perseusza.
Profil władcy w wieku około 60 lat.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile