Årstider by Rumana

Första årstiden är vinter, det är då allting är vitt , allting är dött.
Sen kommer våren då fåglarna börjar kvittra och djuren kommer fram.
Sommaren år årstiden då allting blommar och man kan gå på picknick en härlig dag.
Hösten är årstiden då allting börjar falla ner för kylan kommit fram.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile