Autorportrét

Táto zbierka sa zaoberá autoportrétmi. Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor formou portrétu zachytil svoju vlastnú podobu. Pojem portrét je odvodený od francúzskeho slova portrait, čo znamená podobizeň. Jedná sa o zobrazenie človeka v jeho telesnej a duševnej jedinečnosti ako môžeme vidieť na týchto ukážkach. Portrét sa začal vyvíjať v renesančnom období. Takmer výhradne boli autoportréty tvorené ako maliarske dielo, keďže zachytávanie trojrozmerného autoportrétu je veľmi komplikované. Dôvodom vzniku autoportrétu bola v minulosti často predovšetkým možnosť predviesť prípadným zákazníkom vlastnú umeleckú zručnosť. Umelci používali pre uľahčení pri tvorení svojho vlastného autoportrétu zrkadlo. Tvorba autoportrétu taktiež obsahuje rysy sebahodnotenia a introspekcie. Maliar je nútený pri tvorbe autoportrétu vložiť predstavy o sebe samom. Z takmer každého autoportrétu dokážeme vyvodiť tamojší stav umelca, keďže takmer každý maliar okrem zobrazenia vlastnej podobizne pri procese tvorby autoportrétu sa snažil zachytiť svoj duševný stav, náladu dokonca črty svojho charakteru. To mohol autor urobiť zámerne, ale taktiež to mohol autor do obrazu vložiť aj podvedome. Autoportrét tak ako aj každá maľba môže byť ovplyvnený dobou, v ktorej bol vytvorený a preto sa autoportréty môžu líšiť štýlom, ktorým sú namaľované.  Moja zbierka diel obsahuje autoportréty najmä z 16. 19. no aj z 20. storočia. Diela som si vybral podľa toho, ktoré sa mi najviac páčili a samozrejme aby sedeli do témy. Následne som ich usporiadal vzostupne podľa rokov ich vytvorenia. 

Home
Explore
Nearby
Profile