Renesančné maľby

Táto zbierka sa venuje portrétom z obdobia renesancie. Portréty sú vhodnou možnosťou ako nazrieť do minulosti a možno aj spoznať osobnosti, ktoré sú na nich vyobrazené. Medzi významných maliarov tejto doby patria aj Leonardo da Vinci, Diego Velázquez a Albrecht Dürer. Práve týmto trom maliarom sa venuje táto galéria. Leonardo da Vinci bol azda géniom svojej doby. Venoval sa viacerým vedným odborom. Získané vedomosti nakoniec používal aj pri maľbe obrazov. Pri svojich dielach uplatňoval zákony optiky, zmeny farieb, hry so svetlom ako aj perspektívu. V tejto galérií sa nachádza obraz na ktorom je portrét Ginevry de' Benci. Ďalším autorom je Diego Velázquez. Bol to talentovaný maliar so zmyslom pre presnosť. Jeho talen ho priviedol na kráľovský dvor kráľa Filipa IV., ktorého mal za úlohu zvečniť na plátne. V tejto galérií sa nachádza okrem tohto portrétu Filipa IV. nachádzajú aj ďalšie dva obrazy. Jedným z nich je portrét pápeža Inocenta X. Nakoľko bol dvorným maliarom katolíckeho kráľa, považoval to za svoju povinnosť zvečniť na plátne pápeža. Tretím dielom v tejto galérií je portrét ženy. Pri jeho obrazoch sa môžme zamerať na presnosť a ostrosť jeho maľby a na detaily, ktoré vedel zachytiť. Posledný autor obohacujúci túto galériu je maliar Albrecht Dürer. Vo svojich dielach presadzoval renesančné umelecké pravidlá spojené so záhadnosťou. Namaloval množstvo portrétov, a niekoľko z nich je umiestnených práve v tejto galérií. Jedným z nich je portrét cisára Maxmilána I. Namaľoval ho v období, keď pracoval ako dvorný maliar pre už spomenutého cisára. Na portréty umiestňoval rôznych ľudí. Jeho známe dielo je aj portrét Mladej Benátčanky. Je zameraný najmä na oblasť hlavy. Vyníma sa tu spracovanie účesu, ktorý bol pravdepodobne v tedajšej dobe v móde. Medzi uverejnenými obrazmi sa nachádzajú napríklad portrét jeho otca, Bernharda von Reesena, a Jakoba Muffela. Všetky uverejnené diela zachytávajú určitú osobnosť. Nezáleží na tom, či je to kráľ alebo obyčajný človek. Na každom môžeme vidieť špecifickosť s akou ich autori vytvárali.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile