Hra perspektívy s budovami

Ako už z názvu vyplýva, moja galéria pozostáva z diel, ktorých pôvod sa datuje v období 17.-19. storočia nášho letopočtu. Najviac diel sa nachádza v galérii Yale Center for British art. Všetky som usporiadal chronologicky od najstarších po najmladšie. Na všetkých obrazoch si môžeme všimnúť viac či menej známe budovy, ktoré si zachovávajú svoje čaro dodnes. Na niektorých námestiach, ktoré môžete vidieť v mojej galérii, sa zhromažďovali stovky ľudí bojujúcich napríklad za slobodu alebo za iné, dnes už bežné, životné podmienky. Všetky budovy vykreslené na princípe perspektívy zdobí veľké množstvo okien. Každá z nich obsahuje minimálne jednu vežu zasahujúcu do vysokých výšok, čo len zdôrazňuje monumentálnosť a veľkoleposť všetkých stavieb. Na základe týchto veľmi dôverných perspektívnych vykreslení si môžeme utvoriť obraz nielen o danej oblasti alebo úseku krajiny, ale aj obraz charakteru spoločenského zloženia danej krajiny. Veľmi významnú rolu zastupuje aj hra so svetlom, ktorá dopomáha k dotvoreniu umeleckých diel a dáva do pozornosti dôležité aspekty obsiahnuté v konkrétnom výtvore. Perspektíva je jav, ktorý pomáha vytvárať ilúzie trojrozmerných predmetov na rovine. Podstatou perspektívy je, že sa nám vzdialené objekty javia zdanlivo menšie, než blízke objekty. Študoval ju už tri storočia pred našim letopočtom alexandrijský matematik nazývaný Euklides. V maliarstve sa však svet reálne zobrazil až v renesancii, ktorá je akousi predchodkyňou baroka. Inšpiráciou baroka bola gotika, avšak z nej len vychádza, ďalej sa rozvíja úplne odlišne. Za najkrajšie barokové diela su všeobecne považované tie, ktoré pochádzajú z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Rakúska či zo strednej Európy. V mojej galérii si môžete všimnúť, že dominantné zastúpenie majú talianskí umelci. Dôležitým prvkom umeleckej tvorby tohto obdobia bolo vytvorenie ilúzie veľkých priestorov, pohybu, dramatickosti, celkovej veľkoleposti a pompéznosti.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile