Wolność osobista

Czym różniła się sytuacja chłopa pańszczyźnianego od sytuacji pracujących na plantacjach niewolników? __________________________________________           Materiały źródłowe oraz propozycje ćwiczeń lekcyjnych -  http://www.muzhp.pl/ 

Kary za wykroczenia lub nieposłuszeństwo -------- Formy kar: http://www.sparknotes.com/lit/beloved/
Kajdany dla niewolników odnalezione we wraku statku w stanie Missouri, lata 40. XIX wieku.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile